Poplatky za psa jsou pro důchodce mnohem nižší. Za co dalšího vás může obec zkasírovat?

09.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Poplatky za psa i poplatky za svoz komunálního odpadu jsou nejčastějšími poplatky, které obce vybírají. Poplatků, které mohou vybírat, je ale mnohem více.

Obec si sama stanovuje, jaké poplatky bude vybírat. Ty pak zveřejňuje ve svých obecně závazných vyhláškách. Maximální výše částek jednotlivých poplatků pak zveřejňuje zákon o místních poplatcích.

Poplatky vybírané obcí

Zdroj: Depositphotos

Poplatek za psa

Vybraný poplatek za psa slouží alespoň k částečnému pokrytí nákladů na údržbu čistoty veřejného prostranství.

Poplatek platí majitel psa v obci, kde má zřízené trvalé bydliště. Nezáleží tedy na tom, že pes většinu času tráví v jiné obci než v té, kde je jeho majitel přihlášený k trvalému bydlení. 

Platí jej také cizinci, kteří mají na území ČR povolení k pobytu. Obce také mohou stanovit odlišnou výši poplatku pro bytové a rodinné domy

Pro držitele psů bydlících v bytových domech jsou poplatky často vyšší. Zákon o místních poplatcích pak stanovuje maximální hranici poplatku, kterou mohou obce od majitelů psů vybírat. Konkrétní výše poplatků pak každá obec vydává zvlášť v obecně závazné vyhlášce.

Poplatek za prvního psa činí až 1500 Kč na jeden kalendářní rok. Za každého dalšího psa může obec horní hranici navýšit až o 50 %.

Pro lidi ve starobním důchodu je horní hranice mnohem menší, obec může pro tyto osoby nastavit poplatek maximálně na 200 Kč za kalendářní rok. Stejně jako v předchozím případě se tato hranice může zvýšit o 50 % za každého dalšího psa.

Formulář pro přihlášení psa je k nalezení ve většině případů na webových stránkách jednotlivých obcí. Po přihlášení obdrží pes svoji identifikační známku, kterou musí mít připevněnou na obojku.

Přečtěte si: Jak vysoké poplatky jsou poplatky za psa v Praze, Brně a Ostravě?

Osvobozeni od poplatků za psa jsou:

  • nevidomé osoby,
  • osoby závislé na pomoci druhých,
  • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
  • cvičitelé psů, kteří jsou určeni k doprovodu výše zmíněných osob a
  • osoby provozující útulek.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Dalším nejčastějším obecním poplatkem je ten za svoz odpadu. Jeho výši si může každá obec regulovat sama, a to do částky stanovené zákonem o místních poplatcích. Stále platí, že nejde o povinný poplatek, a některé obce jej zkrátka nevybírají.

V současné době mohou obce pro výběr poplatků za svoz odpadu využívat jeden ze dvou systémů, a to systém odpadového hospodářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

U systému odpadového hospodářství platí za odpad všichni, kdo mají v místě trvalé bydliště. Nezáleží ani na tom, že jejich skutečné bydliště je jinde. Horní hranice za svoz odpadu je v tomto případě 1200 Kč, v příštím roce 2024 by se ale měla zvýšit na 1800 Kč.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu platí poplatník podle skutečného bydliště a reálně vyprodukovaného odpadu.

Za 1 kg vyprodukovaného odpadu zaplatí poplatníci v současné době 6 Kč, ale vládní novela zákona má v příštím roce zvýšit tuto částku na 10 Kč za kilogram. U objemu se plánuje zvýšení sazby z 1 Kč za litr na 1,80 Kč.

Využívané odpadové systémy více rozepisujeme v našem článku.

Poplatek z pobytu

S poplatkem z pobytu se setkávají lidé především tehdy, když využijí ubytovacích služeb za úplatu k přechodnému pobytu v obci, kde nejsou přihlášení k trvalému pobytu – typická situace o dovolených či třeba pracovních cestách.

Musí jít však o placené ubytování trvající maximálně 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Aktuální výše sazby může činit maximálně 50 Kč na jednu osobu na den. Plátcem je poskytovatel ubytování, který tento poplatek vybírá od ubytovaných hostů.

K tomu, aby měl poplatník povinnost poplatek zaplatit, musí být ubytovací zařízení k tomuto účelu zkolaudované podle stavebního zákona.

Poplatek za využívání veřejného prostranství

Poplatek za využívání veřejného prostranství se vztahuje zejména na podnikatele, kteří v místě obce využívají prostor za účelem prodeje svých produktů nebo služeb (stánky s občerstvením, cirkusy, lunaparky a podobné akce). Dále se poplatek může vztahovat na využívání parkovacího místa, umístění reklamních předmětů, umístění skládky apod.

Maximální výše poplatku za využívání prostranství je 10 Kč na den za každý m². U využívání prostranství k prodejním, reklamním a zábavním účelům mohou obce zvýšit poplatek až o desetinásobek.

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného může obec vybírat od pořadatelů kulturních, sportovních, zábavních a dalších akcí, které se konají na jejím území.

Obec si pak může od pořadatelů nárokovat až 20 % z celkového vybraného vstupného – do sumy se nezapočítává daň z přidané hodnoty, pokud je v ceně zahrnuta.

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

Dále se mohou obecní poplatky vztahovat na získání povolení vjezdu s motorovými vozidly do míst, do kterých byl zakázán vjezd příslušnou dopravní značkou. Poplatek ale neplatí osoby, které mají v obci trvalé bydliště, a vlastníci nemovitostí v daném místě.

Maximální částka, jakou může obec za povolení vybírat, je 200 Kč za každý den.

Poplatek za možnost připojení k místnímu vodovodu a kanalizaci

Poplatek platí vlastník zhodnoceného stavebního pozemku, který je možno připojit na obecní vodovod a kanalizaci. Slouží především k pokrytí nákladů, které obci vzniknou v souvislosti s budováním vodovodu a kanalizace.

Výše poplatku nemůže přesáhnout výši rozdílu hodnoty mezi pozemkem bez možnosti připojení k vodovodu a kanalizaci a výší hodnoty s možností připojení k této vybudované infrastruktuře. Výše sazby se pak odvíjí od počtu m².


Čtěte také:

Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Musíte stále dokládat vyúčtování za energie pro přiznání příspěvku na bydlení?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ