O kolik příští rok podraží svoz komunálního odpadu? Novela putuje Sněmovnou

24.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


O kolik korun by se mohly zvýšit poplatky za komunální odpad v roce 2024? Jaké systémy mohou od 1. ledna 2022 využívat obce pro výběr poplatků za služby spojené s komunálním odpadem?

Vládní návrh zákona o místních poplatcích, který upravuje také maximální hranici vybíraných poplatků za odpad, prošel 18. dubna 2023 v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Třetí čtení by se mělo konat nejdříve po 4. květnu 2023.

Pokud vládní návrh zákona projde legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od 1. ledna 2024. V rámci pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jsou uvedené horní hranice poplatků, na které by mohly případně obce přistoupit, pokud by byl vládní návrh schválen.

Zdroj: Shutterstock

O kolik korun pozměňovací návrh zvyšuje aktuální poplatky za komunální odpad?

Nárůst poplatků se liší podle toho, jaký systém poplatků obec využívá. Jde o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tyto dva systémy popisujeme níže v článku.

U obecního systému odpadového hospodářství, kdy nezáleží na množství vyprodukovaného odpadu, se plánuje maximální hranice sazby zvýšit ze současných 1200 korun na 1800 korun.

Pro druhý systém odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy se počítá hmotnost nebo objem vyprodukovaného odpadu, se plánuje zvýšit hranici za kilogram ze současných 6 Kč na 10 Kč.

U výpočtu odpadu na základě vyprodukovaných litrů se navrhuje zvýšit současnou hranici 1 koruny za litr na 1,80 koruny za litr.

Jaké systémy se v ČR využívají k výběru poplatků za komunální odpad?

Každá obec na území ČR musí řešit komunální odpad na svém území. Řídí se zákonem o místních poplatcích, který jí dovoluje vybírat několik typů místních poplatků, například poplatek za komunální odpad či poplatek za psa. Není ale její povinností tyto poplatky zavádět.

Obec stanovuje výběr poplatků na základně své vydané obecně závazné vyhlášky. Nelze tedy aplikovat pravidla jedné obce na všechny v České republice. O tom, jak vysoké částky za komunální odpad jsou v různých městech ČR, jsme napsali článek již na začátku února.

Prostřednictvím vyhlášky upravují obce také sazbu poplatku, lhůtu ohlášení – do kolika dnů od doby, co vznikla povinnost podílet se na poplatku, se musí fyzická/právnická osoba přihlásit na obecním úřadu (obvykle do 15 dnů). Dále si také obce určí ve vyhlášce dobu splatnosti poplatku.

V rámci obce mohou být od 1. ledna 2022 vybírány dva druhy poplatků za komunální odpad, a to:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – nezáleží, zda skutečně využíváte systém provozovaný obcí, platí se za to, že jej můžete využít,
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – záleží, kolik odpadu vyprodukujete.

Obec si může stanovit pouze jeden z těchto poplatků.

Jak funguje obecní systém odpadového hospodářství?

Jestliže obec využívá systém odpadového hospodářství, může maximální poplatek nastavit v současné době na 1200 Kč za kalendářní rok, často se ale výše poplatku pohybuje mezi 600–800 Kč za poplatníka. Poplatek v tomto systému musí uhradit ten, kdo má v místě obce trvalé bydliště, nebo vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému bydlení.

Poplatníci musejí tyto poplatky zaplatit nejpozději do doby, která je uvedená v obecní vyhlášce. Obecní úřad jim k této povinnosti nemusí zasílat žádnou výzvu. Často jsou hlavní informace pro poplatníky zveřejněny na webových stránkách dané obce.

Pokud poplatník není za kalendářní rok přihlášený nějakou dobu k trvalému bydlení, snižuje se mu poplatek o jednu dvanáctinu za každý měsíc, co měl trvalé bydliště jinde. (Např.: 600 (roční poplatek) / 12 = 50, 1 měsíc = 50 Kč, 600 − 50 = 550 Kč. Při délce 11 měsíců trvalého pobytu by poplatník zaplatil 550 Kč).

Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří platí za odpad v místě svého skutečného bydliště, v souvislosti s druhým využívaným systémem. Dále děti v dětském domově do 3 let, osoby v sociálních pobytových zařízeních a osoby ve vazbě. Samotné obce ovšem mohou osvobodit ve vyhlášce větší okruh osob.

Tip: Jak postupovat, když se vám stane úraz na zledovatělém chodníku? Zodpovídáte za bezpečnost chodníku před vaším domem?

Jak funguje systém odkládání komunálního odpadu z nemovité věci?

V případě, že obec využívá systém poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, bude záležet, jaké množství odpadu daná nemovitost vyprodukuje.

Poplatek platí osoby, které v nemovitosti skutečně žijí (nemusí mít na tomto místě trvalý pobyt), a vlastníci nemovitosti, ve které nemá skutečné bydliště žádná fyzická osoba.

Poplatek v tomto systému nemusí platit ti, kteří mají hlášený trvalý pobyt v dané obci, ale jejich skutečný pobyt je jinde. Případně jsou osvobozeni ti, kteří odpad neprodukují (ekologický styl života – nutno ale prokázat obecnímu úřadu).

Od poplatku jsou také osvobozeni ti, jejichž nemovitost nikdo dlouhodobě nevyužívá (musí se prokázat obecnímu úřadu).

Obec si v obecní vyhlášce sama určuje sazby za kilogram či objem. Tyto sazby jsou ale regulované zákonem o místních poplatcích, který udává maximální sazbu 6 Kč za kilogram a 1 Kč za litr odpadu.

Volba, jak bude měřit vyprodukovaný odpad, je na obci. Možnosti má podle zákona tři. Podle hmotnosti, objemu, nebo využívaných nádob (popelnic) pro danou nemovitost (počítá se v litrech).

Plátce poplatek v tomto systému uhradí obci nejpozději do 30 dnů od doby, kdy mu obecní úřad zaslal platební výměr.

Většina obcí uplatňuje prvně zmíněný systém poplatků za komunální odpad, jelikož je mnohem jednodušší než počítání skutečně vyprodukovaného odpadu. Na základě těchto dvou systémů se nemůže stát, aby poplatník hradil odpad ve dvou obcích najednou. Platit víckrát mohou pouze ti, kteří jsou majitelé vícero nemovitostí, nejen těch, kde mají trvalý pobyt.

Vládní návrh plánuje také změny ve správě místních poplatků pro samotné obecní úřady, které mají dosavadní systém více zpřehlednit.


Čtěte také: 

Jak se zbavit plastového odpadu: Američané z něj vyrábějí palivo

Důchodový problém při práci na DPP v příkladech

Cestovní pas pro dítě: jak ho zařídit, od kolika let a kolik stojí?

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ