Kolik za svoz odpadu zaplatíte ve vašem městě?

01.02.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Poplatky za svoz komunálního odpadu se liší město od města a často jsou navázány na úspěšnost třídění odpadu v dané oblasti. Kde mají poplatky nulové? A které skupiny jsou od poplatků osvobozeny?

Poplatky za svoz komunálního odpadu (lidově poplatek za popelnice, za odpad či jinak) jsou v různých koutek republiky odlišné a veskrze se pohybují mezi 500 Kč až 700 Kč za osobu na rok. Najdou se ovšem i města, která mají stanoven nulový poplatek za odvoz komunálního odpadu.

Poplatky za komunální odpad

Zdroj: Shutterstock

Co je poplatek za komunální odpad?

Poplatek za komunální odpad patří mezi místní poplatky a poplatník (občan s trvalým pobytem či majitel domu) platí za vývoz popelnice. Většinou se tento poplatek hradí danému městu či obci. Město má objednanou společnost (nebo může být jejím vlastníkem), jež komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje.

Dalším typem místního poplatku, které město vybírá, jsou poplatky za psa, jež se pohybují kolem 1000 Kč za rok.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu v Praze, Brně a dalších městech

Poplatky za komunální odpad v Praze, Plzni či Karlových Varech nejsou vázány na osobu, která obývá dané místo, ale na vlastníka nemovitosti. Poplatky za komunální odpad jsou v hlavním městě rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvenci odvozu. V tabulce jsou uvedeny údaje za vývoz 120litrové popelnice (v intervalu 1× za 14 dní).

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2023 krajských městech České republiky

Město Základní cena za odpad za rok Snížená cena za odpad za rok
Brno 670 Kč 0 Kč
České Budějovice 680 Kč 0 Kč
Hradec Králové 600 Kč 300 Kč
Jihlava 804 Kč* 0 Kč
Karlovy Vary 720 Kč** -
Liberec 840 Kč -
Olomouc 804 Kč 402 Kč
Ostrava 498 Kč 0 Kč
Pardubice 650 Kč 0 Kč
Plzeň 1932 Kč*** 0 Kč
Praha 1560 Kč**** 0 Kč
Ústí nad Labem 720 Kč 360 a 0 Kč
Zlín 900 Kč 400 a 300 Kč

* Kdo třídí odpad, o 100 Kč méně
** Poplatek za 120litrovou nádobu. Poplatek činí 0,50 Kč za litr měsíčně.
*** Poplatek činí 0,31 Kč za litr.
**** Poplatek činí 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. V příkladu je uveden vývoz popelnice o objemu 120 litrů při vyvážení 1× za 14 dnů.

Zdarma vám odpad do loňska vyvezli v Ústí nad Labem. Nejvíce si za čtyřčlennou rodinu zaplatíte v Plzni či Praze.

Splatnost poplatku za popelnice

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné do prvního pololetí daného roku. V jednotlivých krajských městech je splatnost poplatku za popelnice následující:

Město Splatnost poplatku
Brno 31. května
České Budějovice 31. května a 30. listopadu
Hradec Králové 25. dubna
Jihlava 30. června
Karlovy Vary 15. července a 15. ledna
Liberec 31. března a 30. září
Olomouc 31. května
Ostrava 30. června
Pardubice 30. června
Plzeň 31. května
Praha 15. června a 15. prosince
Ústí nad Labem 30. června a 31. října
Zlín 15. května

Jak lze zaplatit poplatek za popelnice

Většinou můžete zaplatit hotově na jednotlivých úřadech či poštovní poukázkou na České poště. Nejrychlejším a pro mnohé nejpohodlnějším způsobem platby je odeslání poplatku bezhotovostně, kde se pouze identifikujete pomocí přiděleného variabilního symbolu.


Čtěte také:

Kolik každý Čech vyprodukuje ročně odpadu?

Jak se zbavit plastového odpadu: Američané z něj vyrábějí palivo

Jak na změnu trvalého bydliště?


Kdo má nárok na sníženou sazbu poplatku za svoz odpadu?

Na sníženou sazbu mají nárok většinou děti do určitého věku (do 1 až do 14 let) či senioři nad určitý věk (většinou 70 až 80 let).

Město Snížená sazba pro děti Snížená sazba pro seniory
Brno Do 3 let (včetně) Nad 70 let (včetně)
České Budějovice 3 roky plně osvobozeny Nad 75 let (včetně)
Hradec Králové Do 14 let Nad 70 let (včetně)
Jihlava - Nad 80 let (včetně) osvobozeny plně
Karlovy Vary Hradí se za popelnice
Liberec - -
Olomouc Do 15 let* Nad 80 let (včetně) osvobozeny plně
Ostrava - -
Pardubice Do 6 let věku zdarma -
Plzeň Hradí se za popelnice
Praha Hradí se za popelnice
Ústí nad Labem Do 18 let Nad 65 let (včetně)
Zlín Do 18 let Nad 65 let (včetně)

* děti narozené v daném roce plně osvobozeny

 

Kdo je od poplatku za svoz odpadu osvobozen?

Některá města od poplatku osvobozují děti a seniory (viz výše).

Dále jsou ve všech městech od poplatků osvobozeny děti v dětských domovech a podobných zařízeních, osoby pobývající v domově pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory či v chráněném bydlení. Dále třetí a další děti, jež žijí ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sourozenci.

V některých městech jsou rovněž osvobozeni občané s trvalým pobytem na úředních adresách či s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

Komunální odpad a třídění

Češi značně třídí svůj odpad a starají se o to, jak s ním bude naloženo. Problém ovšem nastává v tom, že mnoho vytříděného odpadu skončí ve spalovnách či na skládkách, protože jejich recyklace či jiné zpracování jsou nákladné.

Města se snaží své občany odměňovat či motivovat k třídění a nabízí za něj různé slevy (Jihlava). Dále například Brno odměňuje lidi s trvalým pobytem a zaplaceným poplatkem za komunální odpad tím, že jim poskytne výraznou slevu na jízdném v městské hromadné dopravě.

Zdarma již není svoz odpadu v žádném krajském městě, do loňska byl nulový poplatek v Ústí nad Labem, kde měli velké potíže s nepořádkem a komunálním odpadem a také s platební morálkou poplatníků.

Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 82 krát

Články ze sekce: Spotřebitel