Kolik každý Čech vyprodukuje ročně odpadu?

24.01.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Třídění odpadu je pro někoho vášeň, pro někoho nuda a někdo na něj kašle úplně. Jak třídí Češi? Kolik odpadu vyprodukujeme na obyvatele za rok?

Evropský statistický úřad včera vydal správu, která porovnává množství vyprodukovaného komunálního odpadu na osobu v jednotlivých státech EU za rok 2016. Česká republika již tradičně patří ke špičce ve třídění i v množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Kolik "komunálu" spadá na jednoho Českého občana? A která země je na tom nejhůř?

Češi - mistři ve třídění odpadu

V České republice se v roce 2016 vyprodukovalo přibližně 26 milionů tun odpadu. Tedy cca 2,5 tuny odpadu na občana. Nicméně se jednalo o snížení cca 4,5 % oproti roku 2015. Největší podíl na snížení mají společnosti, které dokázaly snížit produkci odpadu o 6 %. Protože právě firmy tvoří hlavní podíl na produkci odpadu v ČR, kdy se na jeho celkovém množství podíleli přibližně z 85 % (tedy 22 miliony tun odpadu). U domácností je trend opačný, kdy se množství odpadu vytvořeného v domácnostech zvýšilo o 7 %.

Pokud vezmeme recyklaci obalů jako celek, tak za rok 2016 se Česká republika umístila na druhém místě za Belgií. Průměrný Čech v roce 2016 vytřídil 44,8 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Bohužel se jedná se o nárůst o 2,5 kilogramu na hlavu. Pokud zahrneme i recyklaci kovů, tak se dostáváme na téměř 56 kilogramů vytříděného odpadu na Čecha (včetně dětí). V recyklaci plastů jsme v rámci EU na třetím místě, kdy průměrný Čech vytřídí 12 kilogramů plastu a přibližně stejného množství skla.

Ve třídění papírového odpadu a jeho recyklaci se pohybujeme na pátém místě v rámci Evropské unie, kdy průměrný Čech vytřídí ročně přibližně cca 20 kilogramů papíru. Na jednoho Čecha rovněž připadalo půl kilogramu vytříděných nápojových kartonů.

Jak jsem již zmínil, produkce odpadu domácností roste. Nicméně společnost EKO-KOM uvedla, že pravidelně třídí odpad 72 % obyvatel České republiky a rovněž kvalita třídění se zlepšuje.


Čtěte také:

Jaderný odpad - kam s ním?

Zdraží v roce 2018 energie?


Komunální odpad v EU

V množství vyprodukovaného komunálního odpadu nám patřila v roce 2016 bronzová pozice, ale ve srovnání s rokem 1995, vyprodukujeme o 37 kilogramů více komunálního odpadu, tento trend je bohužel téměř celoevropský.

Přehled zemí Evropské Unie dle produkce komunálního odpadu za rok 2016

Hodnoty jsou uvedeny v kilogramech na osobu

Třídění odpadu v EU

Zdroj: Eurostat

Z grafu můžete vidět, že na prvních 9 místech v produkci komunálního odpadu jsou země bývalého východního bloku. Důvody pro jejich dobré je více - od nižší kupní síly obyvatelstva, až po nelegální skládkování. Nejméně na hlavu vyprodukují Rumuni a to cca 261 kilogramů. S menším odstupem se nachází Polsko s 307 kg na osobu, ČR s 339 kg na osobu a Slovensko s 348 kg na osobu. Nejhůře jsou na tom obyvatelé Dánska, kde jeden dánský občan vyprodukuje více komunálního odpadu než Čech a Slovák dohromady, tedy kolem 777 kilogramů za rok. Průměr Evropské unie se v roce 2016 pohyboval na hranici 480 kilogramů komunálního odpadu na osobu za rok. Všechny uvedené údaje se vztahují za rok 2016 a v roce 2017 můžeme počítat s menším nárůstem produkce komunálního odpadu v ČR.

Poplatky za popelnici (komunální odpad)

Poplatky za svoz odpadu mohou se pohybují většinou v rozmezí od 250 do 1 000 Kč za osobu. Poplatky se mohou se lišit i v sousedních vesnicích o stokoruny mnohdy mohou citelně zasáhnout rodinný rozpočet. Přitom se poplatky za svoz odpadu dají ve vesnicích snížit téměř až na stokorunu. Ve městech je situace komplikovanější. Města se snaží motivovat občany, ale mnohdy se jedná o marný boj. Např. v Ústí nad Labem se dlouho potýkali s neochotou třídit a rovněž výběr poplatků byl problémový. Tak se zastupitelé města rozhodli poplatky za komunální odpad zrušit. Takže nejlepší věc, kterou můžete udělat pro odvoz vašich odpadků zdarma, je netřídit odpad, dělat nepořádek a neplatit poplatky.  Nicméně, co je to zdarma? Pokud se něco platí ze státní, krajské či obecní kasy rozhodně to není zadarmo a zaplatíme to všichni prostřednictvím daní. Takže zrušení poplatků je spíše zoufalé, rezignované a možná trochu populistické gesto.

Velké firmy otáčejí kormidlo

Včera oznámily 2 společnosti podnikající na trhu s nápoji, že se zapojí do boje proti znečištění životního prostředí. V ČR oznámila společnost Karlovarské minerální vody, že hodlá zavést vratné zálohy na jejich PET lahve, přičemž si vzaly inspiraci z Německa a Švédska, kde se tyto zálohy ujaly velmi dobře. K recyklaci lahví se přihlásil i nápojový gigant Coca Cola, který chce po celém světě do roku 2030 recyklovat všechny obaly od všech jeho značek.

Pokud většina komunity (obec, sídliště) pracuje na ochraně svého okolí, třídění a recyklaci odpadů, pak to pro ni může mít nejen ekologický, ale i ekonomický efekt. Díky důslednému třídění se mohou dlouhodobě snížit poplatky za komunální odpad, a tím i vaše peněženky.

V dalším článku si ukážeme právě to, jak se takové třídění může projevit na našich osobních financích. Takže tříďte, recyklujte a kompostujte.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: Spotřebitel