V jakých českých městech zdraží svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024?

28.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jak a kde se od roku 2024 mění poplatky za svoz komunálního odpadu? Podívejte se na přehled „poplatků za popelnice“ ve 20 největších českých městech. Jaké jsou u jednotlivých měst způsoby, jakými platit poplatky, a splatnost? Kdo je od poplatků osvobozen a kdo má sníženou sazbu?

Poplatky za svoz komunálního odpadu v řadě českých měst se zvýší, protože se do nich promítne růst cen pohonných hmot a energií.

V některých českých městech jsou ovšem poplatky za svoz komunálního odpadu nulové. Podívejte se, kolik se platí za svoz odpadků v Praze, Brně, Ostravě či v Teplicích.

Zdroj: Shutterstock

Co je poplatek za odvoz komunálního odpadu a jak se stanovuje?

Poplatek za odvoz komunálního odpadu je místním poplatkem, který stanovuje daná obec a zůstává v rozpočtu obce či města.

Poplatníkem je občan s trvalým pobytem či majitel domu, který platí za službu vývozu komunálního odpadu.

Většinou samotný poplatek nepokryje náklady na vývoz a likvidaci odpadu a obec tuto službu dotuje z obecního rozpočtu. V některých obcích a městech (zejména na severu Čech) jsou poplatky za svoz komunálního odpadu nulové. Obce tím bojují proti černým skládkám, které by mohly vznikat při zavedení poplatků.

V řadě měst a obcí se již platí za kilogram či litr odpadu, což je výhodné pro lidi, kteří poctivě odpad třídí. Negativním aspektem vysokých poplatků či stanovení poplatků na kila je hrozba zvýšení černého skládkování či pálení odpadu.

Město má sjednanou společnost (nebo může být jejím (částečným) vlastníkem), jež komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje.

Dalším typem místního poplatku, které město vybírá, jsou poplatky za psa, jež se pohybují kolem 1000 Kč za rok. Poplatky města a obce stanovují vyhláškou.

Jaké jsou poplatky za odvoz komunálního odpadu ve městech ČR

Poplatky za komunální odpad v Praze, Plzni či Karlových Varech nejsou vázány na osobu, která obývá dané místo, ale na vlastníka nemovitosti. Poplatky za komunální odpad jsou v hlavním městě rozčleněny do kategorií podle velikosti popelnice a frekvence svozu. V tabulce jsou uvedeny údaje za vývoz 120litrové popelnice (v intervalu 1× za 14 dní).

Poplatky za svoz komunálního odpadu v krajských městech České republiky v letech 2023, 2024

Město Základní cena za odpad za rok 2023 Snížená cena za odpad za rok 2023 pro vybrané skupiny obyvatel  Základní cena za odpad za rok 2024 Snížená cena za odpad za rok 2024 pro vybrané skupiny obyvatel 
Brno 670 Kč 0 Kč 670 Kč 0 Kč
České Budějovice 680 Kč 0 Kč 680 Kč 0 Kč
Děčín 750 Kč 0 Kč 1000 Kč 0 Kč
Frýdek-Místek 696 Kč 348 Kč a 0 Kč 696 Kč 348 Kč a 0 Kč
Havířov 672 Kč 0 Kč 1092 Kč 0 Kč
Hradec Králové 600 Kč 300 Kč 800 Kč 400 Kč
Jihlava 804 Kč* 0 Kč 804 Kč* 0 Kč
Karlovy Vary 720 Kč** - 720 Kč** -
Karviná 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Kladno 0 Kč 0 Kč 780 Kč 0 Kč
Liberec 840 Kč - 840 Kč -
Most 0 Kč 0 Kč 840 Kč 0 Kč
Olomouc 804 Kč 402 Kč 804 Kč 402 Kč
Opava 660 Kč 300 Kč a 0 Kč 900 Kč 540 Kč a 0 Kč
Ostrava 498 Kč 0 Kč 720 Kč 0 Kč
Pardubice 650 Kč 0 Kč 650 Kč 0 Kč
Plzeň 1932 Kč*** 0 Kč 2782 Kč*** 0 Kč
Praha 1560 Kč**** 0 Kč 1560 Kč**** 0 Kč
Teplice 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Ústí nad Labem 750 Kč 360 Kč 720 Kč 360 Kč
Zlín 900 Kč 400 Kč a 300 Kč 900 Kč 400 Kč a 300 Kč

Zdroj: Vyhlášky a webové stránky jednotlivých měst

* Kdo třídí odpad, tak o 100 Kč méně
** Poplatek za 120litrovou nádobu. Poplatek činí 0,50 Kč za litr měsíčně.
*** Poplatek uveden za vývoz popelnice o objemu 120 litrů při vyvážení 1× za 14 dnů.
**** Poplatek činí 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. V příkladu je uveden vývoz popelnice o objemu 120 litrů při vyvážení 1× za 14 dnů.

Kde se poplatky za vývoz komunálního odpadu zvýší?

V roce 2024 se zvýší poplatky za vývoz komunálního odpadu v řadě měst, například v Ostravě, Plzni, Opavě, Havířově a Děčíně.

Poplatek za vývoz komunálního odpadu bude znovuzaveden v Mostu, naopak nulový poplatek bude nově v Karviné.

Jaká je splatnost poplatku za vývoz komunálního odpadu v jednotlivých městech?

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné do prvního pololetí daného roku. V jednotlivých krajských městech je splatnost poplatku za popelnice následující:

Město Splatnost poplatku
Brno 31. května
České Budějovice 31. května a 30. listopadu
Děčín 31. května a 30. listopadu
Frýdek-Místek 31. května
Havířov 30. června
Hradec Králové 25. dubna
Jihlava 30. června
Karlovy Vary 15. ledna a 15. července
Karviná -
Kladno 15. dubna
Liberec 31. března a 30. září
Most 31. prosince
Olomouc 31. května
Ostrava 30. června
Pardubice 30. června
Plzeň 31. května
Praha 15. června a 15. prosince
Teplice -
Ústí nad Labem 30. června a 31. října
Zlín 15. května

Zdroj: Webové stránky měst

Jak lze zaplatit poplatek za vývoz komunálního odpadu?

Nejjednodušší cestou je zaplatit poplatek za vývoz komunálního odpadu skrze bankovní účet, kde zadáte pouze přidělený variabilní symbol. Dále města a obce umožňují platbu na městských či obecních úřadech. Většina měst a obcí rovněž umožňuje platbu poštovní poukázkou na České poště, ale některá města už od tohoto způsobu platby upouštějí.

Tip: 57 kilogramů potravin ročně vyhodí průměrný Čech ze sídliště, jak to změnit?


Čtěte také:

Kolik každý Čech vyprodukuje ročně odpadu?

Jak na změnu trvalého bydliště?


Kdo má nárok na sníženou sazbu poplatku za svoz odpadu a kdo je od poplatku osvobozen?

Děti a senioři platí nižší poplatky, a v některých případech jsou dokonce od poplatku osvobozeni.

Dále jsou ve všech městech od poplatků osvobozeny děti v dětských domovech a podobných zařízeních, osoby pobývající v domově pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory či v chráněném bydlení. Dále třetí a další děti, jež žijí ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sourozenci.

V některých městech jsou rovněž osvobozeni občané s trvalým pobytem na úředních adresách či s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

Které skupiny mají snížený či prominutý poplatek za svoz odpadu, najdete na stránkách vaší obce.

Komunální odpad a třídění

Řada měst se snaží motivovat své občany k třídění, protože třídění značně snižuje náklady na odvoz komunálního odpadu. Proto například Jihlava pro poctivé „třidiče odpadu“ umožňuje snížit poplatek o 100 Kč nebo Brno odměňuje lidi s trvalým pobytem a zaplaceným poplatkem za komunální odpad tím, že jim poskytne výraznou slevu na jízdném v městské hromadné dopravě.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 135 krát

Články ze sekce: DANĚ