Přehledně: Kdo musí mít čipovaného psa a kdy dostanete pokutu

02.06.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Nemáte očipovaného psa, i když je to v podstatě povinnost? Kdy a za co můžete dostat pokutu? A kdy nemusí být pes označen mikročipem?

O povinnosti čipovat psy se zasadila novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Ta vstoupila v platnost 1. ledna 2020 a určuje, že musí být všichni psi na území ČR označeni mikročipem, jinak bude jejich očkování proti vzteklině bráno jako neplatné.

Očkování pro vzteklině a čipování

Očkování proti vzteklině a mikročip má v rámci zákona spojitost. Od roku 2020 je možné nechat naočkovat psa proti vzteklině, i když nebude mít mikročip, ale pokud kontrola, kterou může provést Státní veterinární správa, zjistí, že pes není čipovaný, na očkování proti vzteklině se bude nahlížet jako na neplatné, přestože bylo zvíře očkováno a vše má zaznamenano v očkovacím průkazu nebo pasu.

Povinné čipování psů a očkování proti vzteklině

Zdroj: Shutterstock

K čemu slouží mikročip u psa?

Velikost a tvar mikročipu můžeme přirovnat k zrnku rýže. Aplikuje se sterilně pomocí speciální jehly pod kůži psa, přičemž je jeho obal vyroben z biokompatibilních materiálů, aby nedošlo k reakci organismu na cizí těleso. Mnozí se mylně domnívají, že díky čipu můžete vysledovat lokaci psa, pokud se zaběhne. To je ovšem mýtus.

Mikročip slouží pouze jako nosič informací. Lze však díky němu identifikovat psa a zjistit, komu patří, pokud je registrován. Takto zaevidované zvíře má větší šanci vrátit se ke svému majiteli, popř. lze zjistit, komu zvíře patří v případě nálezu nebo odcizení anebo pokud jej majitel opustil. Snáze se také přijde na to, kdo je zodpovědný za škodu, kterou mohl pes případně způsobit.

Čipování až do roku 2020 nebylo povinné vyjma zvířat, která cestovala do zahraničí. Novela zákona však vznikla především kvůli větší ochraně zvířat a v rámci boje proti množírnám. Snáze tak půjde kontrolovat chovy, předpisy a pravidla, která se mohou týkat počtu držených zvířat, vakcinace anebo dodržování zoohygienických podmínek, a zajistit postih chovatelů za týrání. Dále také bude možné lépe monitorovat prodej psů.

Kde nechat očipovat psa?

Aplikovat mikročip zvířeti mohou veterinární lékaři za předpokladu, že jsou oprávněni konat veterinární léčbu a preventivní činnost. Dále také musejí být registrování u Komory veterinárních lékařů ČR.

Kolik stojí čipování psa?

Státní veterinární správa na svém webu uvádí, že se pořizovací cena čipu pro psa pohybuje v rozmezí 120 až 450 Kč v závislosti na typu. K sumě si ale ještě musíte připočítat veterinární poplatek za aplikaci, ten se liší na základě ceníků veterinářů.

Kde nechat čip registrovat?

Existuje několik typů registrů pro čipovaná zvířata a jejich majitele. Nejpoužívanější je u nás Národní registr majitelů zvířat. I když musíte psa očipovat, novela neukládá žádnou povinnost mikročip registrovat. Pokud psa načipujete, ale nic nezadáte do registru, pokutu sice při případné kontrole platit nebudete, ale čip z hlediska výše zmíněných výhod, jako je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí svůj význam.

V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro mikročipy Datamars s českým národním kódem zdarma, čip se v evidenci objeví do 7 pracovních dnů. Pro čipy ostatních typů je zde poplatek 198 Kč. Expresní registrace do 24 hodin vyjde na 455 Kč, odeslání identifikačního průkazu zvířete doporučeným dopisem pak na 65 Kč.

 

Kdo (ne)musí dát zvíře čipovat?

Zákon se prozatím vztahuje pouze na psy. Takto označeni však nemusí být ti, kteří mají čitelné tetování, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Štěňata bude nutné načipovat nejpozději do 3 měsíců věku, nejpozději však před odchodem k novému majiteli. Povinnost čipovat se tedy vztahuje i na chovatele, kteří mají povinnost zanést identifikační číslo psa do dokladu o očkování.

Pokuta za nečipovaného psa

Pokud bude při kontrole zjištěno, že pes není řádně označen mikročipem, může vám být udělena pokuta ve správním řízení až 50 000 Kč. Zákon se na něj totiž bude dívat stejně, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Zdroj: Státní veterinární správa


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 57 krát