Náleží výsluhová renta i osobám ve starobním důchodu?

11.05.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výsluhový důchod by chtěl pravděpodobně každý. Nárok na něj mají ale pouze ti ,,vyvolení“. Lze jej ale pobírat společně s důchodem? Podívejte se, jak se počítá.

Výsluhová renta, která je také laickou společností označována za důchod, náleží většině členů bezpečnostních sborů a ozbrojených složek. Hlavními podmínkami pro nárok je, že daná osoba odchází ze služby, kterou vykonávala minimálně 15 let za předpokladu, že nebyla propuštěna za úmyslné spáchání trestného činu anebo sama nepodala výpověď z důvodu, že proti ní bylo vedeno trestní řízení kvůli spáchání úmyslného trestného činu. Dobré je navíc zmínit, že příspěvek nespadá pod dávku sociální podpory jako klasický důchod, a samozřejmě tedy není přístupný všem.

Kdo má nárok na výsluhovou rentu?

  • Bezpečnostní informační služby
  • Celní správa
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Hasičský záchrany sbor
  • Státní policie (PČR)
  • Vězeňské služby
  • Úřady pro zahraniční styky a informace

Městská nebo obecní policie a zdravotnický záchranný sbor bohužel rentu nedostávají. Tak či tak ale nárok zmíněným osobám zaniká v případě, kdy se opět přihlásí do služby.

Výsluhová renta a starobní důchod - zdanění, výše výsluhy

zdroj: Shutterstock

Výše výsluhy u bezpečnostních sborů a armády

U vojáků a armády je výsluha počítána z průměrného měsíčního hrubého platu, viz zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání.

Armáda

Délka služby

Výše příspěvku a navyšování

Maximálně

15 let

5 %

-

16-20 let

Navýšení o další 6,5 % za každý rok

55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu

21-26 let

Navýšení o další 2,5 % za každý rok

55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu

27 let a více

Navýšení další o 1 % za každý rok

55-60 % z průměrného hrubého měsíčního platu

U policie se renta vypočítává z měsíčního hrubého služebního příjmu, viz zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Bezpečnostní sbory

Délka služby

Výše příspěvku a navyšování

Maximálně

15 let

20 %

-

16-20 let

Navýšení o další 3 % za každý rok

50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu

21-25 let

Navýšení o další 2 % za každý rok

50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu

26 let a více

Navýšení o další 1 % za každý rok

50 % z měsíčního hrubého služebního příjmu

Podobně jako u starobních nebo invalidních důchodů dochází navíc každý rok k valorizaci. Zásluhová složka se od ledna 2018 zvýšila o 3,5 %. Příspěvek je pak pro armádu vyplácen ministerstvem obrany, pro ostatní ministerstvem vnitra.

Podléhá renta zdanění?

Ne, nepodléhá. Stejně jako sociální dávky je osvobozena od daně, i když se najdou politici, kteří by rádi, aby i v tomto případě došlo ke zdanění. Aktuálně zde ale ještě stále platí zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Výsluhový příspěvek a pobírání starobního důchodu

Pokud dojde k situaci, kdy má bývalý člen armádních složek anebo bezpečnostních sborů nárok na výsluhu, ale i na důchod (starobní i invalidní), dochází vždy k individuálním výpočtům. Výsluhový příspěvek vám neseberou pouze tehdy, pokud bude vyšší než důchodová dávka. Rozhodně jej ale nedostanete celý. Vyplacen bude pouze rozdíl mezi důchodem a rentou, aby došlo k dorovnání. Výše rozdílu se bude počítat ke dni přiznání penze.

Jestliže je výsluha nižší, automaticky na ni zaniká nárok a bývalý příslušník bude pobírat pouze invalidní nebo starobní důchod.

Nárok na odchodné při odchodu ze služby

Náleží bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů v případě, že jejich služební poměr minimálně po 6 odpracovaných letech skončil. To podobně jako v předchozích případech ale samozřejmě neplatí, pokud byli propuštěni kvůli spáchání úmyslného trestného činu.

Bývalý člen získává nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního služebního příjmu. Za každý rok se pak zvyšuje o třetinu. Strop činí šestinásobek původního měsíčního příjmu. K vyplácení ale dochází pouze za předpokladu, že daná osoba nezapočne služební poměr jinde.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 58 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY