Jaké příjmy jsou v penzi daňově výhodné?

16.07.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí penzisté v důchodovém věku ještě pracují, podnikají nebo mají jiné příjmy. Podívejme se na vybrané příjmy, kdy je zdanění nulové nebo velmi nízké. Kdy však nezapomenout na daňové povinnosti?

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výše příjmu, druhu příjmu nebo typu pracovního úvazku. Starobní důchodci mohou mít tedy libovolné příjmy a legislativou nejsou nijak omezeni. Penzisté mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění za ně platí stát, což je v některých případech výhodné.

Příjem z nájmu

Pasivní příjem z nájmu je pro penzisty výhodný. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá platbě sociálního pojištění ani zdravotního pojištění. Protože mají penzisté vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a pobírají již starobní důchod, tak jim tato skutečnost přináší pouze výhody. Nemusí vůbec řešit účast na pojištění, jako je tomu u lidí v produktivním věku majících pouze příjem z pronájmu. Penzisté mající příjem z pronájmu však musí podat za příslušný rok daňové přiznání. Výdaje uplatní buď ve skutečné výši, nebo 30% výdajovým paušálem. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč, nezaplatí penzisté na dani z příjmu fyzických osob nic až do ročního daňového základu 165 690 Kč.

Penzista Novák bude mít za rok 2018 roční příjem z nájmu ve výši 236 700 Kč, výdaje uplatní pan Novák 30% výdajovým paušálem. Výdaje budou tedy 71 010 Kč (236 700 Kč x 30 %). Roční daňový základ bude 165 690 Kč (236 700 Kč – 71 010 Kč), po zaokrouhlení na stokoruny dolů v daňovém přiznání tedy 165 600 Kč. Daň před uplatněním slevy na poplatníka je 24 840 Kč (165 600 Kč x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, je daň z příjmu fyzických osob 0 Kč. Pan Novák nebude z příjmu z pronájmu platit daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění. Na finanční úřad však musí podat daňové přiznání za rok 2018.

Jaká práce se vyplatí v důchodu

(foto: Shutterstock)

Práce na dohodu o provedení práce

Jestliže je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, potom se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daňovou slevu na poplatníka v měsíční výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců) a případně další daňové slevy, na které je nárok, je možné uplatňovat i při práci na dohodu o provedení práce, pokud je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Penzisté pracující na dohodu o provedení práce s podepsaným prohlášením k dani s měsíční hrubou odměnou 10 000 Kč a méně tedy mají stejně vysokou čistou odměnu obdrženou na účet, jako mají sjednanou hrubou odměnu.

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Samostatná výdělečná činnost v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považována za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a sociální pojištění a zdravotní pojištění se platí dle skutečně dosaženého zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění dokonce vůbec neplatí, když je hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje do limitu. Pro celý kalendářní rok 2018 je přitom limitem částka 71 950 Kč.

Penzistka Válková vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2018. Roční příjem bude mít 183 500 Kč a roční výdaje 113 500 Kč. Roční hrubý zisk činí tedy 70 000 Kč (183 500 Kč – 113 500 Kč). Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nezaplatí paní Válková nic na dani z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění rovněž platit nebude, neboť hrubý zisk je do limitu. Paní Válková bude platit pouze zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se bude počítat z vyměřovacího základu 35 000 Kč, což je polovina daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %, a proto roční zdravotní pojištění bude 4 725 Kč (35 000 Kč x 13,5 %). Na veškerých daňových platbách zaplatí paní Válková pouze tuto částku. Přehledy o příjmech a výdajích musí doručit na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY