4 věci, které si pamatujte o daňové slevě na poplatníka

09.11.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu uplatňování daňové slevy na poplatníka neplatí někteří zaměstnanci žádnou daň z příjmu a při práci pouze po část roku může vzniknout nárok na daňovou vratku. Za celý kalendářní rok činí daňová sleva na poplatníka 24 840 Kč. Zaměstnanci ji mohou uplatňovat měsíčně. Podívejme se na praktické příklady.

Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Při výpočtu čisté měsíční mzdy mohou uplatňovat tuto daňovou slevu i pracující starobní důchodci nebo studenti. V daňovém přiznání ji uplatní všechny OSVČ, a to bez ohledu na to, zdali jsou výdaje uplatňované ve skutečné výši nebo paušálem. V daňovém přiznání za celý kalendářní rok uplatní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu i občané, kteří mají pouze příjem z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) nebo z ostatních příjmů (dle § 10 zákona o dani z příjmu).

Podmínkou je podepsání prohlášení k dani

Zaměstnanci mohou uplatňovat daňovou slevu na poplatníka při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny pouze v případě, že mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné daňovou slevu na poplatníka uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Daňovou slevu na poplatníka je možné uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Nulová daň z příjmu do mzdy či odměny 10 290 Kč měsíčně

Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob do příjmu ve výši 10 290 Kč. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou do této částky nebo zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod do uvedené částky neplatí tedy nic na dani z příjmu fyzických osob. Daňová sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu pouze do nuly. Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka nemůže tedy vzniknout nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká pouze v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Progresivní zdanění

Z důvodu existence daňové slevy na poplatníka je efektivní daňová sazba daně z příjmu fyzických osob v Česku lehce progresivní i při 15% sazbě daně z příjmu fyzických osob. Solidární 7% dani podléhají pouze velmi vysoké příjmy, za celý kalendářní rok 2017 nad částku 1 355 136 Kč. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítánu efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob u jednotlivých měsíčních hrubých mezd při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka. Daň z příjmu fyzických osob (15% sazba daně) se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o 34 %, což je povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč následně snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.

Hrubá

mzda

Superhrubá

mzda

Daň z příjmu

Daň z příjmu

po slevě

Efektivní

sazba daně

10 000 Kč

13 400 Kč

2 010 Kč

0 Kč

0,00%

15 000 Kč

20 100 Kč

3 015 Kč

945 Kč

6,30%

20 000 Kč

26 800 Kč

4 020 Kč

1 950 Kč

9,75%

25 000 Kč

33 500 Kč

5 025 Kč

2 955 Kč

11,82%

30 000 Kč

40 200 Kč

6 030 Kč

3 960 Kč

13,20%

35 000 Kč

46 900 Kč

7 035 Kč

4 965 Kč

14,19%

40 000 Kč

53 600 Kč

8 040 Kč

5 970 Kč

14,93%

50 000 Kč

67 000 Kč

10 050 Kč

7 980 Kč

15,96%

75 000 Kč

100 500 Kč

15 075 Kč

13 005 Kč

17,34%

100 000 Kč

134 000 Kč

20 100 Kč

18 030 Kč

18,03%

vlastní výpočet autora

Vratka daně z příjmu

Zaměstnanci, kteří během roku nepracují všechny měsíce a přitom z hrubé mzdy odvedou nějakou zálohovou část daně z příjmu, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání část zaplacené daně z příjmu zpět. Konkrétní částka závisí na přesné situaci. Důvodem je skutečnost, že se během roku v některých měsících roku neuplatnila měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč a v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo daňovém přiznání se vždy uplatňuje daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Obdržet zpět (v plném nebo částečném rozsahu) je možné i srážkovou daň z dohod o provedení práce, kdy měsíční odměna činila 10 000 Kč a méně a nebylo u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Praktický příklad: práce jen část roku

Paní Kratochvílová bude v roce 2017 pracovat v měsících březen až prosinec. V lednu a únoru byla ještě na rodičovské dovolené. Hrubou měsíční mzdu bude mít vždy 30 000 Kč. Měsíční zálohová daň z příjmu je 3 960 Kč (30 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč). Za 10 měsíců zaplatí na dani z příjmu 39 600 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, proto paní Kratochvílové vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 4 140 Kč. Vratka odpovídá dvouměsíční daňové slevě na poplatníka.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ