Pět případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek

27.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, kteří požádali zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, se mohou mnohdy těšit na vratku daně v řádech tisícikorun. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, mohli do poloviny února svého posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů. Zaměstnanci, za které neprovede zaměstnavatel roční zúčtování a nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou splnit daňovou povinnost i zaplacenými zálohami na dani z příjmů fyzických osob během roku. Daňový přeplatek obdrží zaměstnanec zpravidla při zúčtování mzdy za březen. Vyšel vám při ročním zúčtování nějaký přeplatek?

 Podívejme se na pět případů, kdy očekávají zaměstnanci daňový přeplatek za minulý rok.

  1. Práce po část roku
  2. Sleva na dani na manželku/manžela
  3. Sleva na dani (školkovné)
  4. Nezdanitelné položky a daňová úspora
  5. Daňové zvýhodnění na dítě

1. Práce po část roku

Všichni zaměstnanci mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč za rok 2022. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již během roku. Za každý měsíc roku 2022 ve výši 2570 Kč. Základní sleva na poplatníka se však poměrně nekrátí. Zaměstnanci, kteří pracují pouze po část roku, mají při provedení ročního zúčtování nárok na celou daňovou slevu a vzniká jim nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad: první zaměstnání po studiu

Slečna Zelená byla v měsících leden až červen 2022 ještě studentkou. Do zaměstnání nastoupila 1. července 2022. Slečna Zelená uplatnila během roku základní slevu na poplatníka ve výši 15 420 Kč (6 měsíců × 2570 Kč). Při provedení ročního zúčtování vznikne slečně Zelené nárok na daňový přeplatek ve výši 15 420 Kč (6 měsíců × 2570 Kč). Na zálohách na dani z příjmů zaplatila za měsíce červenec až prosinec 16 080 Kč (odpovídá hrubé mzdě 35 000 Kč). Kdyby na zálohách na daň z příjmů zaplatila např. pouze 7080 Kč (odpovídá hrubé mzdě 25 000 Kč), byla by daňovým přeplatkem částka 7080 Kč. Přeplatek může být maximálně do výše zaplacených záloh na dani z příjmů během roku.

2. Sleva na manželku/manžela

Základní sleva na poplatníka se uplatňuje měsíčně. Sleva na manželku (manžela) nikoliv. Nárok na slevu na manželku (manžela) má zaměstnanec, jehož manželka (manžel) měla vlastní příjmy za rok 2022 do částky 68 000 Kč. Protože se posuzuje příjem za celý rok, je možné uplatnit slevu na manželku až za celý rok. Sleva na manželku činí 24 840 Kč. Mzdové účetní je potřeba doložit čestné prohlášení manželky (manžela), že měla vlastní příjmy do 68 000 Kč za rok 2022.

Praktický příklad: když je manželka na rodičovské

Pan Novotný zaplatil na dani z příjmů fyzických osob na zálohách během roku 2022 částku 41 160 Kč (odpovídá hrubé mzdě 40 000 Kč). Manželka pana Novotného byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek se do vlastního příjmu nepočítá, proto může pan Novotný uplatnit slevu na manželku. Pan Novotný by obdržel vratku daně ve výši 24 840 Kč. Slevu na manželku je možné uplatnit pouze do výše daňové povinnosti. Slevou na manželku nemůže vzniknout daňový bonus, jako je tomu v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Zdroj: Shutterstock

 

3. Školkovné

Od roku 2014 je možné uplatnit daňovou slevu, pokud máte děti umístěné ve školce. Školkovné je možné uplatňovat vždy jen za celý rok. Za rok 2022 tak bude možné snížit daňovou povinnost o částku vynaloženou během roku za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Za rok 2022 je školkovné 16 200 Kč za každé dítě, od ledna 2023 se tato daňová sleva zvedla na 17 300 Kč na každé dítě. Limit je nastaven na hodnotě minimální mzdy.

Přečtěte si také: Vše o školkovném

4. Nezdanitelné položky

V paragrafu 15 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny všechny nezdanitelné položky, o které je možné snížit daňový základ. Nezdanitelné položky tedy nesnižují přímo vypočtenou daň z příjmů. Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ a uplatňují se vždy za celý rok. Nezdanitelné položky jsou při splnění zákonných podmínek: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na životní pojištění, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, odborářské příspěvky, příspěvky na vzdělání.

Praktický příklad: když si spoříte na penzi

Paní Černá uplatní za rok 2022 nezdanitelné položky v souhrnné výši 60 000 Kč. Maximalizovala odpočet životního pojištění (24 000 Kč) a penzijního připojištění (24 000 Kč). Na životním pojištění platila měsíčně 2000 Kč a na penzijním připojištění 3000 Kč měsíčně. U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je odpočtem zaplacená částka na smlouvu během roku ponížená o 12 000 Kč. Na úrocích z úvěru zaplatila 12 000 Kč. Souhrnná částka nezdanitelných položek ve výši 60 000 Kč (24 000 Kč + 24 000 Kč + 12 000 Kč) znamená daňovou úsporu 9000 Kč (60 000 Kč × 15 %).

5. Sleva na dítě (daňové zvýhodnění na dítě)

Slevu na dítě a daňový bonus je možné uplatnit během roku při pravidelné měsíční výplatě. Na dítě si můžete za celý rok 2022 uplatnit 15 204 Kč na první dítě, 22 320 Kč na druhé dítě, 27 840 Kč na třetí a každé další dítě. Pokud máte dítě ZTP/P, tyto slevy se zdvojnásobují. Sleva na dítě se uplatňuje každý měsíc, ale pokud se zaměstnanci během roku narodilo miminko a nedodal veškeré dokumenty do účtárny, může slevu uplatnit při ročním zúčtování daně, pokud dodal do mzdové účtárny do 15. února všechny chybějící dokumenty.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2022

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec  stáhnout

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 97 krát

Články ze sekce: DANĚ