5 případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek

12.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, kteří požádali zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, se mohou mnohdy těšit na vratku daně v řádech tisícikorun. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, můžou do poloviny února svého posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmu. O roční zúčtování je potřeba požádat zaměstnavatele do 15. února. Zaměstnanci, za které neprovede zaměstnavatel roční zúčtování a nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou splnit daňovou povinnost i zaplacenými zálohami na dani z příjmu fyzických osob během roku. Daňový přeplatek obdrží zaměstnanec zpravidla při zúčtování mzdy za březen. Vyšel vám při ročním zúčtování nějaký přeplatek?

 Podívejme se na 5 případů, kdy očekávají zaměstnanci daňový přeplatek za minulý rok.

1) Práce po část roku

Všichni zaměstnanci mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok 2020 (27 840 za rok 2021). Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již během roku. Za každý měsíc roku 2020 ve výši 2 070 Kč. Základní sleva na poplatníka se však poměrně nekrátí. Zaměstnanci, kteří pracují pouze po část roku, mají při provedení ročního zúčtování nárok na celou daňovou slevu a vzniká jim nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad: první zaměstnání po studiu

Slečna Zelená byla v měsících leden až červen 2020 ještě studentkou. Do zaměstnání nastoupila 1. července 2020. Slečna Zelená uplatnila základní slevu na poplatníka během roku ve výši 12 420 Kč (6 měsíců x 2 070 Kč). Při provedení ročního zúčtování vznikne slečně Zelené nárok na daňový přeplatek ve výši 12 420 Kč (6 měsíců x 2 070 Kč). Na zálohách na dani z příjmu zaplatila za měsíce červenec až prosinec 20 685 Kč (odpovídá hrubé mzdě 25 000 Kč). Kdyby na zálohách na dani z příjmu zaplatila např. pouze 6 615 Kč (odpovídá hrubé mzdě 15 000 Kč), tak by daňový přeplatek byl částka 6 615 Kč. Přeplatek může být maximálně do výše zaplacených záloh na dani z příjmu během roku.

2) Sleva na manželku (manžela)

Základní sleva na poplatníka se uplatňuje měsíčně. Sleva na manželku (manžela) nikoliv. Nárok na slevu na manželku (manžela) má zaměstnanec, jehož manželka (manžel) měl vlastní příjmy za rok 2020 do částky 68 000 Kč. Protože se posuzuje příjem za celý rok, tak je možné uplatnit slevu na manželku až za celý rok. Sleva na manželku činí 24 840 Kč. Mzdové účetní je potřeba doložit čestné prohlášení manželky (manžela), že měla vlastní příjmy do 68 000 Kč za rok 2020.

Praktický příklad: když je manželka na rodičovské

Pan Novotný zaplatil na dani z příjmu fyzických osob na zálohách během roku 2020 částku 47 520 Kč (odpovídá hrubé mzdě 30 000 Kč). Manželka pana Novotného byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek se do vlastního příjmu nepočítá, proto může pan Novotný uplatnit slevu na manželku. Pan Novotný by obdržel vratku daně ve výši 24 840 Kč. Slevu na manželku je možné uplatnit pouze do výše daňové povinnosti. Slevou na manželku nemůže vzniknout daňový bonus, jako je tomu v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

(foto: Shutterstock)

 

3) Školkovné

Od roku 2014 je možné uplatnit daňovou slevu, pokud máte děti umístěné ve školce. Školkovné je možné uplatňovat vždy jen za celý rok. Za rok 2020 tak bude možné snížit daňovou povinnost o částku vynaloženou během roku za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Za rok 2020 je školkovné 14 600 Kč za každé dítě, od ledna 2021 se tato daňová sleva zvedla na 15 200 Kč na každé dítě. Limit je nastaven na hodnotě minimální mzdy.

Přečtěte si také: Vše o školkovném

4) Nezdanitelné položky

V paragrafu 15 zákona o dani z příjmů jsou uvedeny všechny nezdanitelné položky, o které je možné snížit daňový základ. Nezdanitelné položky tedy nesnižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ a uplatňují se vždy za celý rok. Nezdanitelné položky jsou při splnění zákonných podmínek: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na životním pojištění, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, odborářské příspěvky, příspěvky na vzdělání.

Praktický příklad: když si spoříte na penzi

Paní Černá uplatní za rok 2020 nezdanitelné položky v souhrnné výši 60 000 Kč. Maximalizovala odpočet životního pojištění (24 000 Kč) a penzijního připojištění (24 000 Kč). Na životním pojištění platila měsíčně 2 000 Kč a na penzijním připojištění 3 000 Kč měsíčně. U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je odpočtem zaplacená částka na smlouvu během roku ponížená o 12 000 Kč. Na úrocích z úvěru zaplatila 12 000 Kč. Souhrnná částka nezdanitelných položek ve výši 60 000 Kč (24 000 Kč + 24 000 Kč + 12 000 Kč) znamená daňovou úsporu 9 000 Kč (60 000 Kč x 15 %).

5) Sleva na dítě

Slevu na dítě a daňový bonus je možné uplatnit během roku při pravidelné měsíční výplatě. Na dítě si můžete za celý rok 2020 uplatnit: 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě, 24 204 Kč na třetí a každé další dítě. Pokud máte dítě ZTP/P, tak se tyto slevy zdvojnásobují. Sleva na dítě se uplatňuje každý měsíc, ale pokud se zaměstnanci během roku narodilo miminko a nedodal veškeré dokumenty do účtárny, tak slevu může uplatnit při ročním zúčtování daně, pokud dodal do mzdové účtárny do 15. února všechny chybějící dokumenty.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 57 krát