Pět případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek

10.12.2014 | Petr Gola, Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, kteří požádají zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, se mohou mnohdy těšit na vratku daně v řádech tisícikorun. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmu. O roční zúčtování je potřeba požádat zaměstnavatele do 15. února. Zaměstnanci, za které neprovede zaměstnavatel roční zúčtování a nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou splnit daňovou povinnost i zaplacenými zálohami na dani z příjmu fyzických osob během roku. Daňový přeplatek obdrží zaměstnanec zpravidla při zúčtování mzdy za březen. Podívejme se na 5 případů, kdy očekávají zaměstnanci daňový přeplatek za rok 2014.

1) Práce po část roku

Všichni zaměstnanci mají nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok 2014. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již během roku. Za každý měsíc ve výši 2 070 Kč. Základní sleva na poplatníka se však poměrně nekrátí. Zaměstnanci, kteří pracují pouze po část roku, mají při provedení ročního zúčtování nárok na celou daňovou slevu a vzniká jim nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad

Paní Zelená byla v měsících letech až červen 2014 ještě studentkou. Do zaměstnání nastoupila 1. července 2014. Paní Zelená uplatnila základní slevu na poplatníka během roku ve výši 14 490 Kč (7 měsíců x 2 070 Kč). Při provedení ročního zúčtování vznikne paní Zelené nárok na daňový přeplatek ve výši 10 350 Kč (5 měsíců x 2 070 Kč). Na zálohách na dani z příjmu zaplatila paní Zelená za měsíce červenec až prosinec 20 685 Kč (odpovídá hrubé mzdě 25 000 Kč). Kdyby na zálohách na dani z příjmu zaplatila např. pouze 6 615 Kč (odpovídá hrubé mzdě 15 000 Kč), tak by daňový přeplatek byl částka 6 615 Kč. Přeplatek může být maximálně do výše zaplacených záloh na dani z příjmu během roku.

2) Sleva na manželku (manžela)

Základní sleva na poplatníka se uplatňuje měsíčně. Sleva na manželku (manžela) nikoliv. Nárok na slevu na manželku (manžela) má zaměstnanec, jehož manželka (manžel) měl vlastní příjmy za rok 2014 do částky 68 tisíc Kč. Protože se posuzuje příjem za celý rok, tak je možné uplatnit slevu na manželku až za celý rok. Sleva na manželku činí 24 840 Kč. Mzdové účetní je potřeba doložit čestné prohlášení manželky (manžela), že měl vlastní příjmy do 68 tisíc Kč za rok 2014.

Praktický příklad

Pan Novotný zaplatil na dani z příjmu fyzických osob na zálohách během roku 2014 částku 47 520 Kč (odpovídá hrubé mzdě 30 000 Kč). Manželka pana Novotného byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek se do vlastního příjmu nepočítá, proto může pan Novotný uplatnit slevu na manželku. Pan Novotný by obdržel vratku daně ve výši 24 840 Kč. Kdyby pan Novotný měl hrubou mzdu 10 000 Kč, tak by a dani z příjmu za rok 2014 nezaplatil nic, nevznikl by mu tedy vzniknout nárok na vratku daně. Slevu na manželku je možné uplatnit pouze do výše daňové povinnosti. Slevou na manželku nemůže vzniknout daňový bonus jako je tomu v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

3) Školkovné

Daňovou novinkou za rok 2014 je možnost uplatnění daňové slevy na školku. Daňové zvýhodnění na děti je možné uplatnit již za měsíc, kdy se dítě narodí, školkovné nikoliv. Školkovné se bude možné uplatňovat vždy za celý rok. Za rok 2014 je možné snížit daňovou povinnost o částku vynaloženou během roku za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva je za rok 2014 omezena na částku 8 500 Kč za každé dítě. Limit je nastaven na hodnotě minimální mzdy. Od ledna 2015 se zvyšuje minimální mzda na 9 200 Kč, proto bude za rok 2015 možné uplatnit slevu v této výši.

4) Nezdanitelné položky

V paragrafu 15 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny všechny nezdanitelné položky, o které je možné snížit daňový základ. Nezdanitelné položky tedy nesnižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ a uplatňují se vždy za celý rok. Nezdanitelné položky jsou při splnění zákonných podmínek: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na životním pojištění, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, odborářské příspěvky, příspěvky na vzdělání.

Praktický příklad

Paní Černá uplatní za rok 2014 nezdanitelné položky v souhrnné výši 40 000 Kč. Maximalizovala odpočet životního pojištění (12 000 Kč) a penzijního připojištění (12 000 Kč). Na životním pojištění platila měsíčně 1 000 Kč a na penzijním připojištění 2 000 Kč měsíčně. U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je odpočtem zaplacená částka na smlouvu během roku ponížená o 12 000 Kč. Na úrocích z úvěru zaplatila 16 000 Kč. Souhrnná částka nezdanitelných položek ve výši 40 000 Kč (12 000 Kč + 12 000 Kč + 16 000 Kč) znamená daňovou úsporu 6 000 Kč (40 000 Kč x 15 %).

5) Sleva na poplatníka pro důchodce

Za měsíce leden až červenec nemohli pracující starobní důchodci, kteří byli k 1. lednu 2014 příjemci státní důchodu, uplatnit základní slevu na poplatníka. Ústavní soud rozhodnutím z 30. července slevu pracujícím důchodcům vrátil. Pracující penzisté, tak mají nárok na uplatnění daňové slevy za celý rok ve výši 24 840 Kč. Protože ve mzdě za leden až červenec nebyla penzistům sleva uplatněna, tak vznikne pracujícím důchodcům po provedení ročního zúčtování nárok na daňovou vratku. Při práci za celý rok 2014 může pracujícímu důchodci vzniknout nárok na daňovou vratku až ve výši 14 490 Kč (7 měsíců x 2 070 Kč).
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.