Kolik si stát vezme celkem na daních, když vy vyděláte 1 euro?

13.08.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší v členských zemích EU o desítky procent. Nejvyšší zdanění je ve Francii, kde zaměstnavatel musí u průměrné mzdy vynaložit 2,16 € na každé 1 €, které obdrží zaměstnanec na svůj účet. Jak vysoké je zdanění práce v Česku v porovnání s ostatními zeměmi EU?

Za čistou mzdu obdrženou na účet může každý zaměstnance nakupovat a utrácet dle svého uvážení. Před obdržením čistého příjmu na účet však odvedl zaměstnavatel za zaměstnance daně ze mzdy. A to část placenou zaměstnancem i část placenou zaměstnavatelem.

  • V Česku je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo z jeho hrubé mzdy sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a daň z příjmu (15 % ze superhrubá mzdy, následně se odečtou daňové slevy).
  • Zaměstnavatelé v Česku platí za zaměstnance sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %). Mzdové náklady tedy tvoří součet hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
  • Kde je čistá mzda ve světě největší?

Praktický výpočet čisté mzdy v Česku

V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda po zaokrouhlení na stokoruny 30 300 Kč. Právě u této mzdy se vypočítáme čistou mzdu bezdětného zaměstnance uplatňujícího při výpočtu čisté mzdy pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a mzdové náklady zaměstnavatele.

Text

Částka

Hrubá mzda

30 300 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 364 Kč
(30 300 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

1 970 Kč

(30 300 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

40 700 Kč

(30 300 x 1,34)

Daň z příjmu

4 035 Kč

(40 700 x 15 % - 2 070 Kč)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

2 727 Kč

(30 300 Kč x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

7 575 Kč

(30 300 Kč x 25 %)

Čistá mzda zaměstnance

22 931 Kč

(30 300 – 1 364 – 1 970 – 4 035)

Mzdové náklady

40 602 Kč

(30 300 + 2 727 + 7 575)

vlastní výpočet autora

Bezdětný zaměstnance pracující za průměrnou hrubou mzdu 30 300 Kč obdrží na svůj bankovní účet čistou mzdu po zdanění ve výši 22 931 Kč, přičemž mzdové náklady zaměstnavatele jsou však 40 602 Kč. Na každou tisícikorunu kterou obdrží zaměstnanec čistého na svůj bankovní účet vznikly zaměstnavateli mzdové náklady ve výši 1 771 Kč (40 602 Kč: 22 931 Kč) x 1 000 Kč).

Mzdové náklady zaměstnavatele na 1 € čistého zaměstnance činí tedy 1,77 €. Vyšší zdanění práce je dle studie „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – 2018 (Institut économique Molinari)“ pouze v sedmi členských zemí EU. U Česka však pracujeme s aktuálními údaji za rok 2018, u ostatních zemí EU jsou údaje za rok 2017.

Nejnižší zdanění je na Kypru

  • Dle studie „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – 2018 (Institut économique Molinari)“ mají zaměstnavatelé nejnižší mzdové náklady na každé euro zaměstnance obdržené na účet na Kypru 1,22 €, na Maltě 1,30 €, v Irsku 1,35 €, ve Velké Británii 1,44 €, v Bulharsku 1,54 €, v Dánsku 1,57 €, v Lucembursku 1,60 €, v Chorvatsku 1,65 €, ve Španělsku 1,65 €, ve Slovinsku 1,65 €, v Estonsku 1,66 € a v Portugalsku 1,67 €.

Největší daně jsou ve Francii

  • Nejvyšší zdanění je ve Francii, kde musí zaměstnavatelé €na každé euro zaměstnance obdržené na účet vynaložit 2,16 €. Následuje Rakousko 2,05 €, Belgie 2,04 €, Německo 1,96 €, Řecko 1,92 €, Itálie 1,92 €, Maďarsko 1,82 €, Česko 1,77 €, Slovensko 1,76 €, Nizozemí 1,76 €, Rumunsko 1,75 €, Švédsko 1,75 €, Litva 1,74 €, Finsko 1,72 €, Polsko 1,69 € a Lotyšsko 1,69 €.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ