Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě?

04.06.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Jak vysokou částku obdrží zaměstnanec pracující na průměrnou mzdu na svůj bankovní účet? Jak vysoká je čistá mzda v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Dle databáze OECD činila průměrná měsíční  hrubá mzda v Česku za rok 2017 částku 29 596 Kč. Níže v textu si vypočítáme čistou mzdu zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

29 596 Kč

Superhrubá mzda

39 700 Kč

(29 596 x 1,34, na stokoruny nahoru)

Sociální pojištění

1 924 Kč

(29 596 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

1 332 Kč

(29 596 x 4,5 %)

Daň z příjmu

3 885 Kč

(39 700 x 15 % - 2 070)

Čistá mzda na účet

22 455 Kč

(29 596 – 1 924 – 1 332 – 3 885)

vlastní výpočet autora

Průměrná čistá mzda za rok 2017 při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, činila 22 455 Kč. Z členských zemí OECD byla nižší čistá mzda pouze na Slovensku, v Polsku, v Lotyšsku, v Maďarsku, v Turecku a v Mexiku. Z důvodu nízkých přímých daní je průměrná čistá mzda vyšší než v Česku i v Chile a v Estonsku. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční mzdu v členských zemích OECD v korunách za rok 2017, přepočet je ovlivněn aktuálním směnným kursem.

Nejvyšší čistá mzda je ve Švýcarsku

Pouze ve dvou členských zemích OECD byla průměrná čistá měsíční mzda, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, vyšší než 100 000 Kč, a sice ve Švýcarsku a na Islandu. Ve Švýcarsku byla průměrná čistá měsíční mzda vyšší 13,5krát než v Mexiku, kde je průměrná čistá mzda nejnižší. Průměrná hrubá mzda na Islandu je vyšší než ve Švýcarsku, ve Švýcarsku jsou však daňové odvody nižší, a proto průměrná čistá měsíční mzda je nejvyšší ve Švýcarsku.

  • V devíti členských zemích OECD byla v roce 2017 průměrná čistá měsíční mzda nad 70 000 Kč, a sice ve Švýcarsku (5 959 CHF), na Islandu (529 394 ISK), v Norsku (34 848 NOK), v Lucembursku (3 463 EUR), v Austrálii (5 264 AUD), v Dánsku (22 113 DKK), v Nizozemí (2 953 EUR), v USA (2 953 USD) a ve Velké Británii (2 438 GBP).
  • Průměrná čistá měsíční mzda od 60 000 Kč do 80 000 Kč byla ve Švédsku (27 184 SEK), v Koreji (3 286 480 WON), v Rakousku (2 589 EUR), ve Finsku (2 559 EUR), v Německu (2 477 EUR), v Irsku (2 443 EUR), v Izraeli (10 147 ILS), v Japonsku (336 695 JPY), na Novém Zélandu (4 013 NZD).
  • Průměrná čistá měsíční mzda od 30 000 Kč do 60 000 Kč byla v Belgii (2 346 EUR), ve Francii (2 277 EUR), v Kanadě (3 321 CAD), v Itálii (1 769 EUR), ve Španělsku (1 745 EUR), v Řecku (1 289 EUR).
  • Nižší než 30 000 Kč měsíčně byla průměrná čistá mzda v Portugalsku (1 087 EUR), ve Slovinsku (1 044 EUR), v Estonsku (1 008 EUR), v Chile (724 622 CLP), v Česku (22 455 Kč), na Slovensku (728 EUR), v Polsku (3 095 PLN), v Lotyšsku (641 EUR), v Maďarsku (198 317 HUF), v Turecku (2 421 TRY) a v Mexiku (8 746 MXN).

Průměrná čistá měsíční mzda v  zemích OECD

(za rok 2017, v korunách)

Země

Průměrná čistá měsíční mzda

(v českých korunách)

Švýcarsko

132 429

Island

110 022

Norsko

94 405

Lucembursko

89 201

Austrálie

87 742

Dánsko

76 452

Nizozemí

76 064

USA

72 019

Velká Británie

71 676

Švédsko

68 441

Korea

 67 158

Rakousko

66 688

Finsko

65 916

Německo

63 803

Irsko

62 928

Izrael

62 741

Japonsko

61 216

Nový Zéland

60 429

Belgie

58 652

Francie

56 570

Kanada

45 566

Itálie

44 948

Španělsko

44 948

Řecko

33 203

Portugalsko

27 999

Slovinsko

26 892

Estonsko

25 964

Chile

25 510

Česko

22 455

Slovensko

18 752

Polsko

18 483

Lotyšsko

16 511

Maďarsko

15 975

Turecko

11 266

Mexiko

9 846

Pramen: OECD, Tax Database, Dataset: Net income after taxes in national currency, Single person at 100% of average earnings


Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 122 krát

Články ze sekce: DANĚ