Ve kterých zemích je průměrná mzda vyšší než 100 tisíc Kč?

14.05.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Reálné mzdy v Česku rostou. Příznivá ekonomická situace je i šancí, jak změnou zaměstnání mít vyšší příjem. Přesto je však stále průměrná mzda v Česku citelně nižší než ve většině členských zemí OECD. Ve kterých zemích jsou nejvyšší mzdy?

Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2017 činila dle statistické databáze OECD téměř 29 596 Kč. Hned v devíti členských zemích však byla průměrná hrubá měsíční mzda vyšší než 100 000 Kč a  pouze v šesti členských zemích nedosahovala 25 000 Kč.

Mzdové rozdíly jsou stále vysoké

I když jsou všechny členské země OECD ekonomicky velmi vyspělé, tak jsou mezi jednotlivými zeměmi velké mzdové rozdíly. Vždyť průměrná měsíční mzda na Islandu je více než 14,3krát vyšší než v Mexiku. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu ve všech členských zemích OECD v korunách, přičemž přepočet byl proveden aktuálním kurzem.

Průměrná hrubá mzda

Ve všech členských zemích OECD údaj o průměrné mzdě neodpovídá mzdě běžného zaměstnance. Průměrná mzda je nadhodnocena mzdami nejlépe placených zaměstnanců. V Česku na průměrnou mzdu a vyšší dosáhne přibližně jedna třetina zaměstnanců. Mzdové rozdíly v Česku jsou přitom z členských zemí OECD jedny z nejnižších. Zejména v mimoevropských zemích jsou mzdové rozdíly mnohem vyšší.

OECD: kde je nejvyšší mzda

(foto: Shutterstock)

Hrubá mzda x čistá mzda

Hrubou mzdu v celé výši zaměstnanci na svůj bankovní účet nedostávají, neboť jsou jim z hrubé mzdy zaměstnavatelem odvedeny povinné daňové odvody. Čistá mzda obdržená na účet je o desítky procent nižší. Daňová politika jednotlivých zemí se liší, zpravidla dva zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou mohou mít rozdílně vysokou čistou mzdu v závislosti na využití legislativních daňových slev či odpočtů. Zdanění v mimoevropských zemích je přitom nižší než v evropských zemích. V Česku je z hrubé mzdy zaměstnanci odvedeno sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu. Pouze při výpočtu daně z příjmu, která bez zohlednění solidárního příspěvku činí 15 % ze superhrubé mzdy, jsou uplatněny daňové slevy, na základní daňovou slevu ve výši 2 070 Kč na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci, jenž podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani.

Kde je průměrná mzda nejvyšší?

  • V devíti členských zemích OECD byla v roce 2017 průměrná měsíční hrubá mzda nad 100 000 Kč, a sice na Islandu (741 976 ISK), ve Švýcarsku (7 170 CHF), v Norsku (48 139 NOK), v Lucembursku (4 880 EURO), v Dánsku (34 459 DKK), v Austrálii (6 962 AUD), v Nizozemí (4 242 EURO), v Německu (4 121 EURO), v Belgii (3 944 EURO).
  • Průměrná měsíční mzda od 80 000 Kč do 100 000 Kč byla v Rakousku (4 416 EURO), v USA (4 416 USD), ve Finsku (3 666 EURO), ve Velké Británii (3 184 GBP), ve Švédsku (36 238 SEK), v Japonsku (433 449 JPY), ve Francii (3 215 EURO).
  • Průměrná hrubá měsíční mzda od 40 000 Kč do 80 000 Kč byla v Koreji (3 845 025 WON), v Irsku (3 030 EURO), na Novém Zélandu (4 902 NZD), v Izraeli (12 332 ILS), v Kanadě (4 304 CAD), v Itálii (2 570 EURO), ve Španělsku (2 211 EURO), v Řecku (1 741 EURO).
  • Nižší než 40 000 Kč měsíčně byla průměrná mzda ve Slovinsku (1 575 EURO), v Portugalsku (1 499 EURO), v Estonsku (1 234 EURO), v Česku (29 596 Kč), v Chile (779 164 CLP), v Polsku (4 131 PLN), na Slovensku (952 EURO), v Maďarsku (298 221 HUF), v Lotyšsku (909 EUR), v Turecku (3 359 TRY), v Mexiku (9 850 MXN).

Průměrná hrubá měsíční mzda v  zemích OECD

(za rok 2017, v korunách, přepočet ze dne 8. 5. 2018)

Země

Průměrná hrubá měsíční mzda

(v českých korunách)

Island

155 133

Švýcarsko

153 518

Norsko

127 133

Lucembursko

123 893

Dánsko

117 448

Austrálie

111 271

Nizozemí

107 645

Německo

104 624

Belgie

100 130

Rakousko

97 261

USA

93 966

Finsko

93 072

Velká Británie

92 665

Švédsko

87 345

Japonsko

84 685

Francie

81 622

Korea

77 557

Irsko

76 925

Nový Zéland

73 888

Izrael

73 445

Kanada

71 004

Itálie

65 247

Španělsko

56 133

Řecko

44 200

Slovinsko

39 986

Portugalsko

38 057

Estonsko

31 329

Česko

29 596

Chile

26 726

Polsko

24 656

Slovensko

24 169

Maďarsko

24 142

Lotyšsko

23 077

Turecko

16 934

Mexiko

10 859

Pramen: OECD, Tax Database, Dataset: Taxing Wages – Comparative tables, Total gross earnings before taxes in national currency

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DANĚ