Jak si zažádat o státní hypotéku ve 3 krocích

15.08.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Od 15. srpna máte možnost zažádat si novou státní půjčku na bydlení, a to až do 2 milionů korun. Co musíte splnit, abyste na ni získali nárok?

Od osmé hodiny 15. srpna si můžete zažádat o novou státní půjčku na bydlení (a to až ve výši 2 milionů korun), díky ní můžete vystavět, koupit, či modernizovat dům či byt. Úroková sazba je aktuálně 1,12 % (u hypoték je průměrná sazba cca 2,50 %), dále se můžete těšit na nulové poplatky při dřívějším splacení. Pokud se vám v průběhu splácení narodí dítě (či si dítko osvojíte), tak budete mít nárok na odmazání jistiny ve výši 30 tisíc Kč.

 1. Co musíte splnit, abyste na státní půjčku dosáhli?
 2. Jak vyplnit žádost o půjčku na bydlení?
 3. Jakým způsobem a kam odeslat žádost?

Státní půjčka byla nejoblíbenějším finančním produktem v dobách minulých.

Československá koruna

Zdroj: Shutterstock

1. Co musíte splnit, abyste na státní půjčku dosáhli?

Státní půjčka z Programu pro mladé bude dostupnější a bude ji moci čerpat více lidí, než tomu bylo v minulosti. Abyste na státní půjčku na bydlení dosáhli, musíte splňovat s vaším partnerem jednu z těchto podmínek:

 • mladí lidé do 36 let, kteří trvale pečují o dítě mladší 6 let,
 • bezdětní novomanželé do 36 let,
 • lidé v registrovaném partnerství do 36 let,
 • samoživitel/ka pečující o dítě mladší 6 let.

Podmínku 36 let věku musí splňovat alespoň jeden z žadatelů. Nevýhoda státní půjčky je ta, že na ni nejspíše zdaleka nedosáhnou všichni žadatelé, protože je na tento rok vymezena 1 miliarda korun a v momentě, kdy tato částka bude ze Státní fondu rozvoje bydlení vyčerpána, tak si žadatelé budou muset počkat na další kolo.

Dále musíte prokázat schopnost úvěr splácet a státní úvěr musí být dostatečně zajištěn. Další podmínky a možnosti při čerpání státního úvěru najdete na našich stránkách.

2. Jak vyplnit žádost o půjčku na bydlení

Žádost o státní půjčku na bydlení se podává Státnímu fondu rozvoje bydlení a jsou vyřizovány v pořadí, dle kterého byly fondu doručeny. Žádosti budou přijímány od 8:00 15. srpna 2018.

Žádost o poskytnutí státního úvěru by měla obsahovat údaje o vás a vaší rodině:

 1. jméno, adresu bydliště a datum narození žadatele, 
 2. jméno a datum narození manžela nebo registrovaného partnera, žije-li žadatel v manželství nebo registrovaném partnerství, 
 3. jméno a datum narození nezletilého dítěte, o které žadatel pečuje, jedná-li se o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. b).

Dále o částce, kterou byste si rádi vypůjčili:

 1. výši požadovaného úvěru, navrhované zajištění a účel použití úvěru, 

A rovněž o samotném bytu či domu, který chcete kupovat, modernizovat či stavět:

 1. projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou podle jiného právního předpisu, pokud k pořízení obydlí výstavbou nebo k modernizaci obydlí je projektová dokumentace vyžadována jiným právním předpisem 3), 
 2. smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí koupí, 
 3. právní vztah žadatele k obydlí, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí, 
 4. položkový rozpočet, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí výstavbou, 
 5. vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí se nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu,

Také musí uvést doklady o vašich příjmech, dluzích, podnikání:

 1. doklady prokazující výši příjmu žadatele a žije-li v manželství nebo registrovaném partnerství, též doklady prokazující výši příjmu jeho manžela nebo registrovaného partnera, 
 2. doklad, že žadatel ke dni podání žádosti nemá evidován nedoplatek u Finanční správy, Celní správy, ani dluh či penále na zdravotním či sociálním pojistném,
 3. prohlášení žadatele o tom, zda obydlí bude užíváno k výkonu podnikání,
 4. v případě žádosti o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí prohlášení žadatele, že není žadatel ani jeho manžel či registrovaný partner v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva, který je současně nájemcem družstevního bytu. 

Jestliže podáte neúplnou žádost, tak budete vyzváni Státním fondem, abyste ji do 30 dnů doplnili.

Pokud vaši žádost předběžně vyhodnotí jako oprávněnou, tak musíte dále doložit:

 1. Povolení stavby dle stavebního zákona.
 2. Smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel.

Dále vás může fond vyzvat k doložení dalších dokladů, týkající se koupi či výstavby, které budou nutné k posouzení účelu úvěru a vaší schopnosti jej splácet.

K většině bodů se podívejte na formuláře, které jsou na webových stránkách Státního fondu.


Čtěte také:

Na hypotečním trhu se rozhořívá souboj o tržní podíly

Kdy ceny nemovitostí klesnou? 

Jak na nebankovní půjčku? Pozor na skryté poplatky!


3. Jakým způsobem a kam odeslat žádost? 

Žádost můžete odevzdat osobně na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc) a to již od zmiňovaných osmi hodin 15. srpna 2018. Jeden člověk může podat maximálně dvě žádosti. Před osobním odevzdáním vyplňte Potvrzení o přijetí žádosti, které následně označí úředník podpisem a toto potvrzení vám budou sloužit jako doklad, že jste skutečně žádost podat.

Další možností je využití poštovních služeb, ale u těch bude rozhodovat datum a čas doručení na Státní fond. Žádosti posílejte na vámi zvolené pracoviště státního fondu a obálku nadepište „Program pro mladé“.

Kurýrní služby nevyužijete, Státní fond si totiž vyhrazuje právo nepřijímat tyto žádosti.

Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření, musí projít autorizovanou konverzí. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Žádost nesmí být doručena před zahájením příjmu žádostí – tj. před 8.00 hodin dne 15. 8. 2018. Takové žádosti nebudou zařazeny do hodnocení a budou automaticky vráceny.

A nyní nezbývá než držet palce, ať na vás něco z té miliardy zbude.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ