Kdy vám za překročení rychlosti seberou řidičák?

05.09.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Pokuty za překročení rychlosti patří k těm nejčastějším. Na kolik vás ale můžou vyjít a kolik bodů vám můžou sebrat? Hrozí, že přijdete i o řidičák?

Dalo by se říct, že řidič smí jet takovou rychlostí, aby byl vždy schopen včas zareagovat, popř. zastavit vozidlo, pokud by se k tomu vyskytl důvod. To je ale jen všeobecné ustanovení. Blíže maximální povolenou rychlost určují vyhlášky a dále také dopravní značení. Za porušení řidičům hrozí postih. Ten může mít podobu pokuty, trestných bodů, zákazu činnost anebo všeho dohromady.

Kdo může měřit rychlost?

Jediný orgán, který může rychlost měřit vždy a všude, je policie ČR. Dále je k tomu oprávněná i městská a obecní policie, ale ta už má poněkud svázanější ruce. Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. a § 79a může obecní/městská policie tuto činnost provádět pouze na místech, která jsou výhradně určena policií ČR. Kdyby došlo k porušení tohoto pravidla, měření se stává neplatným bez ohledu na výsledek.

Pokuta za překročení rychlosti v obci a mimo obec

Zdroj: Shutterstock

Rychlost se poté měří hned několika způsoby:

  • Stacionární radar – změří rychlost vozidla pouze v jednom místě úseku.
  • Úsekové měření – rychlost vozidla je změřena na začátku a na konci úseku. K výsledku se dojde průměrem.
  • Mobilní radary a měřiče – používá policie.

Musí být místo měření rychlosti nějak označeno?

Ne, nemusí. Místo měření muselo být řádně označeno značkou „Měření rychlosti“ do 1. srpna 2011. Od té doby je pouze na dobré vůli policie, zdali vás tímto označením upozorní nebo ne.

Kdy pokutu za porušení rychlosti nedostanete?

Jsou dvě pravidla, která byste měli znát. To první hovoří o toleranci, která je v České republice stanovena na +- 3 km/hod. Pokud jste překročili rychlost, ale zároveň spadáte do této odchylky, můžete být v klidu. Pokutovat vás nikdo nemůže. Podobně by tomu mohlo být i v případě, pokud by vyšlo najevo, že měřicí přístroj není typově schválený nebo kalibrovaný. V takové situaci byste se ani nemuseli vměstnat do odchylky, měření by totiž bylo nepřesné.

Důležité je navíc zmínit, že policie by vždy měla při udělování pokut vycházet z aktuální situace na pozemní komunikaci. Pokud ale rychlost překročíte v úseku, který je přehledný, a navíc když bude vozovka prázdná, nečekejte, že se vše obejde bez postihu.

Pokuty za překročení rychlosti v obci

Pokud překročíte rychlost a nevejdete se do tolerance, vždy se jedná o přestupek. Výše pokuty je pak závislá i na tom, jak moc budete ochotni spolupracovat. Pokud víte, že je chyba na vaší straně, nemá cenu odporovat. Existuje samozřejmě blokové a správní řízení. I zde pak platí, že sankce a celkový problém bude menší, pokud se vše rozhodnete uhradit v blokovém řízení, tedy na místě.

Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/hod. V případě dálnice až 80 km/hod., pokud dopravní značení nezobrazuje jinou rychlost. Výše pokuty se následně bude odvíjet podle toho, o kolik kilometrů za hodinu řidič rychlost překročil.

Překročení rychlosti

Blokové řízení

Správní řízení

Trestné body

Zákaz řízení

O 1 – 5 km/hod.

do 1 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

0

NE

O 6 – 19 km/hod.

do 1 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

2

NE

O 20 – 39 km/hod.

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

3

NE

O 40 km/hod. a více

Automaticky se přesouvá do správního

5 000 – 10 000 Kč

5

ANO, na 6 – 12 měsíců

Pokuty za překročení rychlosti mimo obec

Maximální povolená rychlost mimo obec je 90 km/hod., na dálnicích až 130 km/hod. Případným dopravním značením může dojít k příkazu snížení rychlosti. Nikdy ale ne ke zvýšení! Dále je třeba upozornit na to, že všechna vozidla nad 3,5 tuny mohou jet maximálně 80 km/hod.

I zde se výše pokuty odvíjí na základě toho, o kolik kilometrů rychleji řidič jel.

Překročení rychlosti

Blokové řízení

Správní řízení

Trestné body

Zákaz řízení

O 1 – 10 km/hod.

do 1000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

0

NE

O 11 – 29 km/hod.

do 1000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

2

NE

O 30 – 49 km/hod.

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

3

NE

O 50 km/hod. a více

Automaticky se přesouvá do správního

5 000 – 10 000 Kč

5

ANO, na 6 – 12 měsíců

Co se stane při vybodování?

V České republice funguje bodový systém, který má zabránit a zároveň sledovat případné opakování přestupků nebo trestných činů. Limit je 12 trestných bodů. Pokud řidič na základě své nedbalosti tohoto stropu dosáhne, dochází k tzv. vybodování. Důsledkem toho bude zákaz řízení a odevzdání řidičského průkazu na zákonem stanovenou dobu.

Pokud řidič nebude reagovat na výzvu a řidičský průkaz neodevzdá, hrozí mu pokuta ve výši 30 000 Kč.

Výzva k uhrazení určené částky

Často se stává, že pokutu neřeší policie, nýbrž obecní úřad anebo magistrát. V takovém případě dojde řidiči v dopise "Výzva k uhrazení určené částky". Této výzvě se pak také říká odpustek. Pokud stanovenou částku zaplatíte do patnácti dnů, ukončí se šetření vašeho přestupku a navíc vám nebudou uděleny ani trestné body.

Zdroj: dopravni-pravo.cz

Čtěte také:

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: Spotřebitel