Kdo bude mít nárok na sociální nebo ubytovací stipendium?

06.09.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nastupujete letos do nového akademického roku a máte obavy, že hlavní překážkou ve studiu budou peníze? V tom případě si nezapomeňte zjistit, zdali nemáte nárok na některé ze stipendií, které nabízí vaše škola.

O školních stipendiích hrazených z dotací nebo příspěvku blíže hovoří Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., přesněji pak § 91. Rozšířenější podmínky nároku poté najdete na webových stránkách (ve stipendijních řádech) vámi vybraných univerzit.

Kdo má nárok na stipendium?

 • Student, který má nadprůměrně dobré studijní výsledky.
 • Student, který má nadprůměrně dobré výsledky v inovační, výzkumné nebo umělecké činnosti.
 • Student, který se nachází v tíživé životní situaci.
 • Student, který potřebuje na základě speciálních potřeb zvláštní ohled.

To, že splňujete některou z výše zmíněných podmínek, ale ještě pořád neznamená, že stipendium opravdu získáte. Nejprve si o něj musíte zažádat, a to nejčastěji elektronicky prostřednictvím informačního systému, se kterým pracuje vaše škola. To vše navíc do termínu, který si každá VŠ stanovuje sama. A připravte se, že svůj nárok budete muset prokázat.

kdo má nárok na sociální a ubytovací stipendium 2018/2019

zdroj: Shutterstock

Na sociální stipendium se váže přídavek na dítě

Sociální stipendium mohou získat ti studenti, kteří splňují nárok na přídavek na dítě. Ale to pouze za předpokladu, že kompletní příjem rodiny za třetí kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 1,5násobek životního minima. Stipendium poté bude přiznáno na dobu standardní délky studia. Jeho výše činí čtvrtinu minimální mzdy, která je pro rok 2018 stanovena na 12 200 Kč. Oproti roku 2017 tedy měsíční částka vzrostla z 2 750 Kč na 3 050 Kč měsíčně.

Pokud máte v plánu podávat žádost, počítejte s tím, že k ní budete muset přiložit Sdělení pro účely přiznání stipendia. Pro to si budete muset zajít na úřad práce, přesněji pak na oddělení státní sociální podpory.

Dobré je navíc zmínit, že je sociální stipendium osvobozeno od daně z příjmu a dále se navíc ani nezapočítává do rodinných příjmů v případě žádosti o některou ze sociálních dávek. Pokud student v jednom roce pobíral sociální stipendium a rád by jej pobíral i další akademický rok, bude si o něj muset opětovně zažádat. Sdělení pro účely přiznání stipendia je platné 21 měsíců od uplynutí roku, ve kterém byl rodinný příjem zjišťován.

Stipendium vám automaticky zanikne v těchto případech:

 • Pokud přerušíte studium.
 • Pokud vás podmínečně vyloučí z VŠ (od začátku lhůty).
 • Pokud více než dvě studia ukončíte neúspěšně.
 • Pokud během pobírání dosáhnete 26 let věku.

Podmínky pro získání ubytovacího stipendia

Studentské bydlení není rozhodně levná záležitost. Právě proto řada státních a soukromých škol poskytuje i ubytovací stipendia. Podmínky nároku na ubytovací stipendium jsou pak stejně jako u sociálního dána zákonem. 

 • Musíte být studentem v prezenční formě studia (bakalářský, magisterský nebo doktorský program).
 • Musíte studovat v časově prvním studijním nebo navazujícím programu, popř. se může jednat o přestup.
 • Nesmíte překročit standardní dobu studia daného oboru.
 • Nesmíte mít trvalé bydliště v okrese, kde se nachází vaše VŠ.
 • Nesmíte studovat v rámci zahraniční rozvojové pomoci.

O ubytovací stipendium bude taktéž nutné zažádat elektronicky v interním systému do termínu, který stanoví škola. Na rozdíl od sociálního stipendia jej nelze proplatit zpětně. Výše měsíční částky je závislá na počtu žadatelů. Univerzita Karlova na svých webových stránkách zveřejnila sazby za akademický rok 2017/2018, vypadají takto:

Základní výše

570 Kč/měsíc

Zvýšená výměra, kategorie 2

1 380 Kč/měsíc

Zvýšená výměra, kategorie 1

2 352 Kč/měsíc

 


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY