5 případů, kdy se neplatí daň z příjmu z prodeje nemovitosti

04.10.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Prodáváte nemovitost? Tak to určitě víte, že utržené peníze bude třeba řádně zdanit. Anebo ne? Podívejte se s námi hned na 5 případů, ve kterých se daň z příjmu z prodeje nemovitosti rozhodně platit nemusí.

15 procent. To je sazba, kterou se podle zákona o daních z příjmu daní finance, které jste získali prodejem nemovitosti bez ohledu na to, zdali se jedná o byt, dům, garáž anebo třeba pozemek. Skutečnost takového, i když jednorázového, příjmu pak bude třeba zanést i do běžného daňového přiznání. To vše ale samozřejmě v případě, pokud nespadáte mezi několik zákonem stanovených výjimek, které jsou v tomto případě od platby daně z příjmu z prodeje osvobozeny. Stěžejním měřítkem zde potom bude především délka vlastnictví anebo to, jakým způsobem s penězi hodláte naložit.

1. Délka vlastnictví nemovitosti

Osvobození od platby daně budete, pokud jste prodanou nemovitost anebo podíl na bytovém družstvu vlastnili déle než 5 let. Jestliže jste jedno z toho nabyli dědictvím, lhůta se zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti či manžel). Výjimku zde bude tvořit pouze situace, kdy byl objekt 5 let před prodejem zařazen do obchodního majetku.

Kdy se neplatí daň z příjmu z prodeje nemovitosti 2018

Zdroj: Shutterstock

2. Bydlíte alespoň 2 roky

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a měli jste v ní bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, povinnost platit daň odpadá.

Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvádí právník Ondřej Kolář.

Výjimku zde pak opět tvoří družstevní podíly a nemovitosti, které byly 2 roky před prodejem zařazeny do obchodního majetku.

3. Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň se nebude platit ani v případě, pokud jste byt či dům užívali k vlastnímu bydlení, ale aktuálně jej prodáváte za účelem řešení vlastní bytové situace. Zajištění bytové potřeby se rozumí např. rekonstrukce nebo koupě nové nemovitosti.

Pozor ale! Zisk z prodané nemovitosti musíte investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné sazbě.

Povinnosti platit daň se vyhnete i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také 1 rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze, jež hodláte využít na zajištění bytové potřeby,” uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M. ze společnosti Yourtaxes.

 

4. Daň a nemovitost získaná dědictvím

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. To ale ještě neznamená, že nabytím dědici nevznikají žádné povinnosti vůči finančnímu úřadu.

V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor.

5. Darování bytu, domu, garáže nebo pozemku

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož jsou s ní spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1 %, 10 % a 15 % z hodnoty nemovitosti.

Zdroj: FérMakléři


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ