Co se mění při výpočtu důchodu v roce 2019?

11.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu je každoročně rozdílný. Mění se nejenom samotná výpočtová formule, ale i důležité parametry pro přiznání starobního důchodu. Podívejme se na vybrané změny pro rok 2019.

Dosažení důchodového věku automaticky neznamená přiznání starobního důchodu. Aby bylo možné starobní důchod pobírat na účet, tak je nutné si o starobní důchod písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a současně je nutné získat alespoň minimální dobu pojištění. Žádost o starobní důchod si podává každý sám, někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že důchodové záležitosti za ně vyřídí mzdová účetní. Zatímco v roce 2018 museli žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let, v roce 2019 budou muset žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nebude možné ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod pobírat na účet.

  • Odchodem do předčasného důchodu se přitom potřebná minimální doba pojištění nezkracuje. I žadatelé o předčasný důchod musí v roce 2019 získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.
  • Jak se krátí předčasný důchod?

Co je to doba pojištění?

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, vojenská služba). O získanou dobu pojištění je vhodné se zajímat v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu, pokud totiž údaje v evidenci ČSSZ neodpovídají skutečnosti (např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil své zákonné povinnosti), tak je dostatek času vše napravit, aby byl státní důchod přiznán a následně nebyl vypočten v nižší částce, neboť získaná doba pojištění ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu.

Hodnocené rozhodné příjmy

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 výši procentní výměry důchodu ovlivňují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018. Při odchodu do důchodu v roce 2018 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2017. Období, které ovlivňuje výši státního důchodu, se tedy opět o jeden rok prodloužilo. Výše státního důchodu závisí na poměrně dlouhé době, proto příjmově horších několik let sníží výši státního důchodu méně, než se někteří žadatelé o starobní důchod domnívají.

 

Vyšší základní výměra

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je přitom vždy stejná a v roce 2019 činí 3 270 Kč. V roce 2018 byla 2 700 Kč. Starobní důchodci, kteří odešli do důchodu před rokem 2019, však na tom nebudou hůře, neboť základní výměra důchodu se všem zvýší od lednové splátky důchodu právě na 3 270 Kč. Základní výměru důchodu mají stejnou i příjemci invalidních důchodů nebo pozůstalostních důchodů.

Změna redukčních hranic

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Osobním vyměřovací základ je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. Pro rok 2019 se redukční hranice posunuly:

  • Do první redukční hranice ve výši 14 388 Kč se osobní vyměřovací základ v roce 2019 započítává ze 100 %,
  • v druhé redukční hranici (od 14 388 Kč do 130 796 Kč) se osobní vyměřovací základ počítá z 26 % a k částce osobního vyměřovacího základu nad 130 796 Kč se nepřihlíží.

Důchod u průměrné mzdy

V přiložené tabulce máme vypočítán starobní důchod dle výpočtové formule roku 2019 u občana majícího osobní vyměřovací základ na úrovni průměrné mzdy za první pololetí roku 2018 ve výši 31 062 Kč u různě vysoké doby pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

31 062 Kč

35 let

13 101 Kč

31 062 Kč

36 let

13 381 Kč

31 062 Kč

37 let

13 662 Kč

31 062 Kč

38 let

13 943 Kč

31 062 Kč

39 let

14 224 Kč

31 062 Kč

40 let

14 505 Kč

31 062 Kč

41 let

14 786 Kč

31 062 Kč

42 let

15 067 Kč

31 062 Kč

43 let

15 347 Kč

31 062 Kč

44 let

15 628 Kč

31 062 Kč

45 let

15 909 Kč

31 062 Kč

46 let

16 190 Kč

31 062 Kč

47 let

16 471 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY