Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (1)

18.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dnes je člověk bez zaměstnání celkem raritou, ale stále takoví jsou. Třeba i proto, že výpověď a nástup do další práce na sebe ihned nenavazuje. Nad registrací na úřadu práce (ÚP) ale nemávejte rukou, i měsíc je dobrý. A jak je to s podporou?

Pokud jste přišli o zaměstnání, měli byste se nechat registrovat co nejdříve, abyste nemuseli hradit sociální a zdravotní pojištění. Krom toho nástup do nové práce také nemusí vyjít, nebo může být odložen. Mluvčí ÚP Kateřiny Beránkové jsme v této souvislosti položili několik otázek týkajících se nároku na podporu, možností a forem její výplaty

Kdy je nezaměstnanému registrovanému na ÚP uznána podpora?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a zároveň podal žádost o podporu v nezaměstnanosti. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců a z této činnosti si platil pojištění na důchodové zabezpečení. Do této doby se započítávají např. i brigády.

Jak dlouho je vyplácena a v jaké výši?

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během tzv. podpůrčí doby. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, nad 55 let věku 11 měsíců. Rozhodující pro délku této podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený v den podání žádosti o podporu. Ta činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti a výdělek na úřadu práce

Mluvčí ÚP Kateřina Beránková 

Co když pracovní poměr skončí dohodou bez vážného důvodu?

V případě vzniku nároku na podporu bere uchazeč o zaměstnání po celou podpůrčí doby 45 % předchozího příjmu.

A pokud skončí pracovní poměr po uplynutí doby určité?

Pak to vliv na snížení podpory to nemá.

Jaká je nejvyšší možná podpora?

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, v roce 2018 je to tedy 16 682 Kč. Pokud člověk před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je po celou dobu procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory při rekvalifikaci je 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, maximální výše podpory při rekvalifikaci tedy v tomto roce činí 18 695 Kč.

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká?

V případě, že ÚP vyřadí uchazeče pro neplnění součinnosti plynoucí z evidence. Zaniká také poté, co skončí podpůrčí doba a dále v okamžiku, kdy si uchazeč najde zaměstnání nebo začne podnikat. Podporu v nezaměstnanosti nevyplácí ÚP ČR ani v době, kdy člověk pobírá starobní důchod, dávky nemocenského pojištění či podporu při rekvalifikaci nebo v případě vzetí do vazby.

Podpora v nezaměstnanosti ÚP nevyplácí také po dobu nekolidujícího zaměstnání, co si pod tím můžeme představit?

Je to pracovní nebo služební poměr, měsíční výdělek nesmí nepřesáhnout polovinu minimální mzdy, nebo dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající za měsíc nepřesáhne polovinu minimální mzdy. V tomto případě se podpora pozastaví a začne se znovu vyplácet po ukončení tohoto druhu zaměstnání.

 

 

Čtěte také:

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY