Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (2)

19.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak se vyplácí podpora v nezaměstnanosti? Někdy i prostřednictvím poukázek. Přečtěte si pokračování rozhovoru s mluvčí ÚP Kateřinou Beránkovou.

Pokud jste přišli o zaměstnání, měli byste se co nejdříve registrovat na úřadu práce, a to už minimálně kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění anebo kvůli podpoře v nezaměstnanosti. Mluvčí ÚP Kateřině Beránkové jsme v této souvislosti položili několik otázek týkajících se možného nároku na podporu, možností a forem její výplaty.

Co když uchazeč o zaměstnání pobírá podporu v nezaměstnanosti, nastoupí do práce a vrátí se zpět do evidence dříve než za tři měsíce?

Pak mu ÚP doplácí podporu v nezaměstnanosti pouze po zbytek podpůrčí doby.

Kdy a kam se peníze posílají?

Peníze se posílají vždy za uplynulý měsíc, tedy například za říjen v listopadu buď na bankovní konto, nebo poštovní poukázkou.

Podpora se také částečně vyplácí poukázkami na zboží…

Ano, podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi musí ÚP vyplácet část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Od prosince 2017 tak každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než půl roku, dostává část dávky v poukázkách.

Podpora v nezaměstnanosti na úřadu práce a poukázky na nákup

Mluvčí ÚP Kateřina Beránková

Jaký je podíl částky, kterou ÚP vyplácí poukázkami?

Pohybuje se v rozmezí od 35 % do 65 % a je stanoven s ohledem na možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou hospodařit a využít ji k účelu, ke kterému je určena. Poukázky jsou v různých nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč.

Kdy ještě poukázky využíváte?

Také v případě dávek mimořádné okamžité pomoci, jestliže hrozí vážná újma na zdraví, je nutná úhrada nezbytného jednorázového výdaje, úhrada nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, úhrada odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Opatření má napomoci tam, kde příjemce využije, nebo by mohl využít, dávku k jinému účelu, než k jakému ji ÚP už poskytl.

Odkud ÚP poukázky odebírá?

Od tří dodavatelů, a to tak, aby bylo zajištěno, že osoby v hmotné nouzi jimi budou moci zaplatit ve většině prodejen, bez ohledu na velikost obce. Dodavatelé poukázek jsou vázáni k pravidelné aktualizaci partnerské sítě a k jejímu rozšiřování.

Nedají se poukázky nějak zfalšovat?

Poukázky obsahují ochranné prvky obdobně jako bankovky, jsou určeny jen pro jedno použití, nelze je směnit za finanční hotovost a mají časově omezenou platnost - zpravidla na jeden kalendářní rok s určitým přesahem.

K čemu hlavně slouží?

K nákupu potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, oděvů a obuvi. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.

Kde nezaměstnaný může poukázky získat?

Poukázky ÚP vydává na pokladně příslušných kontaktních pracovišť. Dle platné legislativy si je osobně přibírají příjemci, jejich zákonní zástupci, např. rodič nezletilého, nebo opatrovník, zplnomocněné osoby na základě plné moci, která je v souladu s občanským zákoníkem opatřena předmětem účelu, pro nějž byla vystavena, tzn. pro převzetí poukázek, nebo prostřednictvím zvláštního příjemce. Dále je možné poukázky zaslat prostřednictvím pošty ve speciální bezpečnostní obálce jako cenné psaní.

Co když nezaměstnaný poukázky zneužívá?

Jestliže se ÚP dozví, že příjemce s poukázkami například obchoduje, může zvýšit poměr vyplácených poukázek a hotovosti. S klientem pak pracuje ještě intenzívněji s cílem motivovat ho ke vstupu na trh práce a v jeho snaze zabezpečit si příjem vlastní prací. Zároveň v tomto ohledu velmi úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem obce. Pokud poukázky „vykupuje“ obchodník, ÚP informuje dodavatele poukázek, který může proti obchodníkovi zavést právní opatření.

 

 

Čtěte také:

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY