„Chudí“ Švýcaři by v Česku byli boháči

31.10.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Finanční hranice chudoby se v jednotlivých evropských zemích liší v závislosti na výši mediánu mezd. Ve vyspělých západoevropských zemích mají „chudí“ občané roční příjem vyšší než 400 000 Kč za rok. Jak vysoká je finanční hranice „chudoby“ v zemích EU?

Kdo nedosahuje příjmu ve výši 60 % mediánu mzdy, ten je v dané evropské zemi považován za „chudého“. Do celkového hodnoceného příjmu se přitom započítávají nejenom příjmy ze zaměstnání a podnikání, ale i např. státní důchody, nemocenské dávky či státní sociální dávky.

Hranice „chudoby“ u rodin s dětmi

Hranice „chudoby“ u rodin se přitom jednoduše nenásobí počtem členů, neboť při více lidech se šetří náklady za bydlení a provoz domácnosti. Hranice „chudoby“ u jednotlivce se tedy násobí příslušným koeficientem. Jak se počítá hranice chudoby u jednotlivých domácností?

  • První dospělý se započítává ze 100 %.
  • Každý další dospělý a děti starší 14 let se počítají z 50 %.
  • Děti do 14 let se počítají z 30 %.

Medián mzdy je nižší než průměrná mzda

Výše průměrné mzdy je nadhodnocena příjmy nejlépe ohodnocených zaměstnanců, proto na průměrnou mzdu nedosáhnou přibližně dvě třetiny zaměstnanců. Medián mzdy je hodnota mzdy nalézající se při seřazení od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců tedy pobírá více než medián mzdy a polovina zaměstnanců pobírá méně, než činí medián mzdy. V západoevropských zemích je rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mzdy vyšší než v Česku. V Česku je průměrná mzda vyšší cca o 17 % než medián mzdy (dle údajů za II. pololetí roku 2018).

 

Hranice chudoby v Česku

V přiložené tabulce máme uvedenu finanční hranici chudoby u jednotlivce v Česku dle údajů uvedených v publikaci „Statistisches Jahrbuch 2018 (Das Statistische Bundesamt)“. Pro jednotlivce je finanční hranice chudoby 4 703 euro za rok.

Jak se spočítá hranice chudoby u rodiny v ČR

Rodina (2 dospělí a 2 děti do 14 let) mají v Česku tedy finanční hranici chudoby ve výši 9 876 euro. Finanční hranice chudoby pro jednotlivce ve výši 4 703 euro se násobí koeficientem 2,1, proto 9 876 euro.

Rozdílná hranice „chudoby“ v zemích EU

Životní úroveň Evropanů je vysoká. „Chudí“ Evropané žijí díky kvalitnímu sociálnímu systému ve zcela odlišných životních podmínkách než v jiných zemích světa. I mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou však značné rozdíly. Hranice „chudoby“ ve Švýcarsku je vyšší než průměrná mzda v Česku. Někteří „chudí“ západoevropané by měli při stejném příjmu v Česku kvalitní životní úroveň.

  • Finanční hranice „chudoby“ pro jednotlivce je v Evropě nejvyšší ve Švýcarsku (26 552 euro), v Norsku (23 744 euro), v Lucembursku (20 291 euro), v Dánsku (17 199 euro), na Islandu (17 028 euro) a ve Švédsku (15 098 euro).
  • Nejnižší finanční hranice pro jednotlivce z členských zemí Evropské unie je v Rumunsku (1 469 euro), v Bulharsku (1 891 euro) a v Maďarsku (2 861 euro).

Hranice finanční „chudoby“ ve vybraných evropských zemích (v euro za rok)

Země

Roční hranice „chudoby“ v euro

Švýcarsko

26 552

Norsko

23 744

Lucembursko

20 291

Dánsko

17 199

Island

17 028

Švédsko

15 098

Rakousko

14 217

Finsko

14 190

Nizozemí

13 640

Irsko

13 444

Belgie

13 377

Francie

13 028

Německo

12 765

Velká Británie

12 682

Itálie

8 748

Kypr

8 412

Španělsko

8 209

Malta

8 143

Slovinsko

7 396

Portugalsko

5 269

Estonsko

5 187

Česko

4 703

Řecko

4 500

Slovensko

4 171

Lotyšsko

3 819

Polsko

3 530

Chorvatsko

3 435

Litva

3 387

Maďarsko

2 861

Bulharsko

1 891

Rumunsko

1 469

Pramen: Destatis (Das Statistisches Bundesamt) – Statistisches Jahrbuch 2018 Kapitel Internationales

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel