2,5 miliardy aneb kolik státu vydělávají Lesy ČR

24.11.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Lesy ČR jsou státní podnik, který do státního rozpočtu přinese letos 2,5 miliardy. Jaké mají zisky a výnosy? Kolik bude stát kůrovec? Kolik odvádí do státní kasy?

Lesy ČR za posledních pět let odvedly do státní kasy téměř 30 miliard korun a rovněž zadávají zakázky v rámci stovek milionů korun. Jsou tedy pod neustálým tlakem politiků i veřejnosti. Navíc nyní bojují s kůrovcem, který ničí lesy Lesů ČR a tím i jejich tržby.

Kolik lesů spravují Lesy ČR?

Lesy ČR spravují více než 1,2 mil. ha lesů, tedy 86 % lesů, které jsou v majetku státu. Dále spravují vodní toky a bystřiny o délce přesahující 38 tisíc kilometrů. Ročně Lesy vytěží kolem 8 tisíc metrů kubických dřeva a obnoví mezi 10 až 14 tisíci hektarů lesa. Lesy ČR mají bezmála 3,5 tisíce zaměstnanců a na jejich podnikání je skrze dodavatelské společnosti napojeno dalších několik tisíců pracovních míst.

Lesy v Českém Švýcarsku

Zdroj: Shutterstock

Jaké je složení lesů v ČR?

Lesy tvoří cca třetinu území České republiky. Loni byly jehličnany téměř na 72 % lesní plochy, podle doporučené skladby by měl být podíl kolem 64,4 %. Smrk zabíral cca polovinu plochy lesů, borovice cca 16 %, modřín necelé 4 % a jedle pouhé 1 %. Z listnatých stromů dominovaly buky (8 %) a duby (7 %).

Podíl listnáčů se mezi lety 2000 a 2017 zvýšil z 22,3 na 27 % a tento trend pokračuje.

Proč jsou smrky v ČR rozšířené?

Smrkové monokultury mají kořeny v Josefovských reformách, kdy byl nedostatek dřeva, a rozloha lesů v českých zemích klesla na 14 % z celého území, dnes se pohybuje tato hodnota kolem jedné třetiny.

Obliba smrků vydržela v české lesnické škole prakticky dodnes. Již od počátku devadesátých let ekologové napříč českými univerzitami upozorňovali na potřebu většího poměru tradičních českých listnatých stromů, které dokážou být stejně výnosné a zároveň předchází problémům spojené s monokulturními porosty.

Navíc české lesy starší 60 let jsou ve špatném stavu i kvůli imisnímu zatížení lesních ekosystémů. Problémy s imisním zatížením mají více jehličnany a to celkem 74 %, staré listnáče mají problém z 39 %. Nicméně hlavním problémem zůstává sucho, které oslabuje stromy, které jsou následně napadány kůrovcem.

Tip: Pozře české lesy kůrovec?

Sežere Lesy ČR kůrovec? 

Pro některé druhy jsou mýtiny od kůrovce požehnáním...

Tetřev hlušec

Zdoj: Shutterstock

Dvacet procent ze všech lesů tvoří lesní monokultury (převážně smrkové), které nyní prožívají velkou krizi kvůli suchu, kůrovci a čas od času je smete orkán. Dřeva znehodnoceného kůrovcem je na trhu nadbytek a prodává se za zlomkové ceny.

I přes problémy jehličnanů (hlavně smrků) tvoří jehličnany přibližně polovinu zasazených stromů státním podnikem. Smrk tvoří 22 % nově vysazovaných stromů Lesy ČR.

Ministerstvo zemědělství odhaduje, že na boj s kůrovcem by bylo příští rok potřeba přes 4 miliardy korun.

Tip: České lesy bez smrků i zisku


Morové rány české krajiny:

Sucho a chemie Česko tradičně přikryje

České krajině hrozí depka, může za to řepka?


Jak hospodaří Lesy ČR?

Lesy České republiky mají výnosy v řádech miliard korun. Nejvyšších výnosů za posledních 5 let dosáhly Lesy ČR v roce 2015, kdy výnosy přesáhly 13 miliard korun. Letošní rok budou výnosy kvůli suchu a kůrovci nižší o cca čtvrtinu.

Tržby a zisk po zdanění Lesů ČR v miliardách Kč

Lesy ČR - zisk a tržby

Zdroj: Výroční zprávy a ČTK

Vůbec nejziskovějším rokem pro Lesy ČR byl rok 2014, kdy zisk po zdanění činil 6,8 miliardy Kč.

Kolik odvedou Lesy ČR do státního rozpočtu?

Nejvíce bylo odvedeno z Lesů ČR do státního rozpočtu v roce 2015, a to celkem 8,2 miliardy Kč. Za posledních pět let bylo odvedeno do státní kasy téměř 30 miliard korun, což z Lesů ČR dělá důležitý zdroj příjmů státní poklady. V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí se přitom hovořilo o jejich špatném stavu a privatizaci, protože se jednalo o nepříliš výdělečný státní podnik. Transformace Lesů ČR na efektivní státní podnik byla velmi složitá a zisk začal významně narůstat až v roce 2010.

Odvody Lesů ČR do státního rozpočtu v miliardách Kč a těžba v milionech m3

Těžba a odvody Lesů ČR

Zdroj: Výroční zprávy a ČTK

Lesy České republiky odvedou letos do státního rozpočtu "pouze" 2,5 miliardy korun. Jenom v období od ledna do července klesl meziroční hrubý zisk o 47 procent na 1,76 miliardy korun, přičemž loni měl hodnotu 3,34 miliardy Kč ve stejném období. Tržby Lesů ČR ve zmiňovaném období klesly o 24 % na 5,22 miliardy Kč, loni tržby činily 6,85 miliardy Kč. Hlavní příčinou je propad cen dřeva kvůli kůrovcové kalamitě, přestože se Lesy ČR snaží prodat dřevo, kde mohou, což jde někdy i proti selskému rozumu, například jako prodej dřeva do daleké Číny. Ta by si alespoň na chvíli odpočinula od nelegálního kácení lesů na Sibiři.

Kam putují zakázky od Lesů ČR?

Zakázky v řádech sta milionů korun putují do UNILESU, tedy společnosti, která se během pár let stala největším lesníkem v České republice. Dodejme, že tato společnost spadá do holdingu společnosti Agrofert.

Další zakázky v řádech desítek milionů korun získala společnost Kloboucká lesní, které šéfuje bratr někdejšího ředitele Lesů ČR, Daniela Szoráda, Luděk. Jedná se o střet zájmů? A jak jsou rozdělovány zakázky Lesů ČR? Na to se podíváme v dalším článku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU