Kdy potřebujete návrh vkladu do katastru nemovitostí? Jde to online?

03.08.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jaké dokumenty budete potřebovat při vkladu do katastru nemovitostí? Jak jej snadno vyřídit online?

Babička vám chce darovat nemovitost? Nebo chcete manželce dát půlku vašich nemovitostí? Či se chystáte kupovat dům? Jak vyřídit vklad do katastru nemovitosti (KN)?

Je stavba domu kvůli českým úřadu složitým rébusem?

Stavba domu

Zdroj: Shutterstock

Kdy je třeba návrh na vklad do katastru nemovitostí?

Jestliže chcete prodat, darovat, stavět či nějakým jiným způsobem měnit vlastnické poměry u nemovitosti, tak musíte podat na katastr nemovitostí návrh na vklad.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je listina, ve které žádáte zahájení řízení o změně či zániku práv u určité nemovitostí. Pokud jsou náležitosti vkladu splněny a žádná strana nemá další připomínky, tak se na základě vkladu zapíší do katastru nemovitostí změněná vlastnická práva, věcná břemena a další práva.

TIP: Jak snadno a rychle najít majitele nemovitosti?

Kdo může učinit návrh na vklad do katastru nemovitostí?

Návrh na vklad může podat fyzická i právnická osoba, které vzniká, zaniká, či se rozšiřuje, omezuje a jinak mění práva ohledně nemovitosti zapsané v katastru. Osoby, které jsou zainteresované v prodeji, darování či jiné změně práv nemovitosti mohou návrh podat společně, ale také zvlášť. Doporučujeme podávat návrhy společně, protože se tím může celý proces značně urychlit.

Kam návrh na vklad do katastru nemovitostí podat?

Návrh na vklad do KN se musí podat na katastrálním úřadě (pracovišti), ve kterém se nachází nemovitost, jejíž právní poměr má být změněn. Katastrální úřad musí být uveden i přímo v samotném návrhu.

Jeden návrh na vklad stačí podat při vypořádání manželů či směnné smlouvě (i pokud se nachází ve více katastrálních územích). Ovšem pokud se změna práv týká nemovitostí, které se nachází ve více katastrálních územích, tak je třeba podat více návrhů na vklad a to každému katastrálnímu pracoviště zvlášť.

 

Jde podat návrh na vklad do katastru nemovitostí online?

Na stránkách ČÚZK můžete poměrně snadno podat návrh na vklad do katastru nemovitostí elektronicky. Samozřejmě máte možnost vyplnit návrh ručně a následně jej podat fyzicky na úřadě, či využít služeb pošty, ale elektronicky je to rychlejší a levnější cesta.

Máte dvě možnosti, jak zaslat návrh elektronicky a to buď formou:

  • Formuláře, který stáhnete z webových stránek katastru nemovitostí
  • Pomocí aplikace na webových stránkách katastru nemovitostí

V rámci webové aplikace si můžete návrh vyplnit ve zjednodušeném či v úplném scénáři.

Jak již název napovídá, tak zjednodušený scénář obsahuje přednastavené možnosti pro základní situace, jako je koupě, směna, darování nemovitostí či zřízení věcného břemena.

Naopak úplný scénář je vhodný pro méně obvyklé návrhy. Doporučujeme tedy vyplnit zjednodušený scénář, a pokud svoji situaci ve zjednodušeném návrhu nenajdete, tak to můžete zkusit v úplném scénáři, ale raději bychom v tomto případě využili odborné pomoci.

TIP: Jak získat výpis z katastru nemovitostí elektronicky?


Čtěte také:

Kdy nebudete muset platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

Jak získat nájemní smlouvu do obecního nebo městského bytu?


Co vše musí návrh na vklad obsahovat?

Samozřejmě v návrhu musí být jasně dáno, které nemovitosti (nemovitostí) se vklad či výmaz práva týká.

Dále je nutné uvést, pro koho má být právo zapsáno či vymazáno.

Důležité je, jaké právo má být do katastru zapsáno nebo z katastru vymazáno.

Nutné je dodat také všechny listiny, na základě kterých právo vzniká či zaniká.

Přílohy návrhu na vklad: smlouva a plná moc

K návrhu na zahájení řízení o vkladu do katastru nemovitostí je třeba připojit tyto přílohy.

Vkladová listina

Vkladová listina je dokument, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí. Jedná se například o kupní smlouvu, darovací smlouvu, dědickou smlouvu, závěť a další dokumenty. Místo originálu může být i úředně ověřená kopie.

Plná moc s podpisem

Jestliže je účastník řízení zastoupen zmocněncem, tak musí být přiložena účastníkova plná moc s podpisem.

Výpis z obchodního či jiného rejstříku

Pokud je účastníkem řízení právnická osoba je nutný výpis z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku. U fyzických osob musí být uvedena jejich jasná identifikace (jméno, příjmení a podpis).

Další dokumenty vyplývající z jiného právního předpisu

Například rozhodnutí nebo souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků.

Na kolik vyjde podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí?

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí od 1. ledna 2020 činí 2 000 Kč.

Jaké máte jiné možnosti?

Jestliže se nechcete zabývat řešením situace a ztrácet čas vyřizováním a lítáním po úřadech, tak si můžete objednat právní služby advokáta, který to vyřídí za vás. Náklady na tuto službu začínají na 2 500 Kč.

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ