Zdražil váš dodavatel? Právě teď můžete bezplatně odejít

13.12.2018 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Letošní podzim je ve znamení nárůstu ceny elektřiny. Ve chvíli, kdy dodavatelé zdražují, mají spotřebitelé v rukávu eso. Bez jakýchkoli sankcí totiž mohou ukončit smlouvu.

Elektřina postupně zdražuje už od léta. Čeští dodavatelé reagují na nárůst ceny elektřiny na energetické burze a navyšují ceníky pro domácnosti i firmy. Spotřebitelé, kterým se zdražení nelíbí, mohou od stávající smlouvy ihned odstoupit a přejít k výhodnějšímu dodavateli.

„Spotřebitel může smlouvu ukončit bez sankce předčasně, pokud dodavatel zvýší neregulovanou složku ceny, tedy tu část ceny energií, kterou určuje sám, nebo jinak změní obchodní podmínky. Odstoupit takto nelze z důvodu snížení ceny nebo při zvýšení regulované části ceny. Tedy té části ceny, kterou nemůže dodavatel ovlivnit, jelikož ji každoročně stanovuje Energetický regulační úřad,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

 

Čas na výpověď 30 dní až 3 měsíce

Lidé se sankcí bát nemusí, i když se dodavateli upsali na rok, dva nebo více let. „Při zdražování může zákazník od stávající smlouvy odstoupit i přesto, že je smluvně fixován na určitou dobu. Přestup k jinému dodavateli je možný za různých podmínek. Především záleží na tom, jak s vámi stávající dodavatel komunikuje a jak vás o změně cen informuje,“ uvádí Zbyněk Laisek, zakladatel portálu Porovnej24.cz.

Pokud se dodavatel oznámení zvýšení ceny vyhne, může z toho mít sám nepříjemnosti. Energetický regulační úřad již dříve řekl, že změna musí být zákazníkovi oznámena individuálně a musí být prokazatelné, že mu oznámení došlo. Nestačí tedy například informaci o změně zveřejnit na webových stránkách či vyvěsit v provozovně dodavatele.

„Dodavatel musí oznámení zákazníkovi doručit, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo sms. Jinak se nebude k oznámení přihlížet a zákazník bude mít právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny,“ uvádí Lukáš Zelený.

V případě, že vás poskytovatel energie prokazatelně informuje o zdražení, například dopisem nebo e-mailem, máte na podání výpovědi smlouvy a změnu dodavatele celý měsíc. Když vám ale firma o zdražení nedá vědět, doba pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje na tři měsíce od změny cen.

Firmy se často uchýlí ke strategii, že zvýšení ceny neoznámí a spoléhají na to, že lidé sami si změn v ceníkách nevšimnou. Proto je důležité zvlášť v období kolem konce roku, kdy dodavatelé mění ceníky, situaci sledovat.

Elektřina zdražuje, kdy můžete změnit dodavatele

(foto: Shutterstock)

Ve smlouvách je rozdíl

I když váš dodavatel nezdražil a vy s ním nejste z různých důvodů spokojeni, můžete smlouvu bezplatně vypovědět. V první řadě se ale musíte seznámit s jejím zněním a zjistit, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoli, výpovědní lhůta nesmí podle energetického zákona přesáhnout 3 měsíce. „Pokud by ve smlouvě byla sjednána delší, například šestiměsíční výpovědní doba, zkracuje se na již zmíněnou tříměsíční výpovědní dobu danou zákonem,“ upřesňuje Lukáš Zelený.

Smlouvy na dobu určitou už jsou komplikovanější. Uzavírají se nejčastěji na jeden, dva či tři roky. Je potřeba dávat pozor na takzvané automatické prodloužení, kvůli kterému se smlouva prodlouží znovu na další období, pokud zákazník dopředu neoznámí, že si nepřeje ve smlouvě pokračovat. „Řada zákazníků si však není vědoma, že ve smlouvě sjednala i automatické prodloužení, takže nedá včas vědět dodavateli, že smlouvu ukončuje, a smlouva se tak prodlouží,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Vypovědět smlouvu na dobu určitou můžete podle podmínek určených ve smlouvě. Před skončením sjednaného období to není možné buď vůbec, nebo dodavatel umožní ukončit smlouvu předčasně jen po zaplacení smluvní pokuty v řádech tisíců korun.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ