Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

05.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kdy budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jak dlouho ji můžete pobírat? A kolik nejvíce může být vaše podpora?

Na úřadě práce se člověk ocitne mnohdy ani neví jak a mnohdy ani neví, jaká má práva a na co má nárok.

Někdy se uklízeč chová jako ředitel a ředitel s sebou nechá pěkně zametat

Ředitel zametá

Zdroj: Shutterstock

Kdo má a kdo nemá nárok na podporu?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti splníte pokud zažádáte do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání. Dále musíte mít trvalé bydliště na území České republiky.

Nutnou podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je mít odvedeno během posledních 24 měsíců důchodové pojištění minimálně za 12 měsíců. Důchodové pojištění odvádíte, pokud jste zaměstnaní (a odvádíte sociální pojištění), podnikáte jako OSVČ nebo pokud si důchodové pojištění odvádíte dobrovolně sami.

Na podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce nemají nárok osoby, které jsou ve starobním důchodu či pobírají nemocenské dávky. Na podporu v nezaměstnanosti mohou zapomenout také ti, jejichž výsluhový příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti.

Přirozeně na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok osoby po celou dobu výkonu vazby.

Na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok žadatelé, kteří se rozhodnou pro rekvalifikaci a pobírají podporu při rekvalifikaci.

Jestliže s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní vztah z toho důvodu, že jste porušili povinnosti vyplývající z právních předpisů ve vašem zaměstnání zvlášť hrubým způsobem 6 měsíců před zařazením do evidence na úřadu práce, tak nebudete mít nárok na podporu.

Náhradní doba zaměstnání

Podporu v nezaměstnanosti dostanou také lidé, kteří:

  • pečovali o dítě do 4 let,
  • pobírali plný invalidní důchod 3. stupně,
  • pečovali o osoby s různým stupněm závislosti,
  • vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu,
  • vykonávali veřejnou službu více než 20 hodin týdně,
  • byli na dočasné pracovní neschopnosti,
  • a další případy.

Podpora v nezaměstnanosti pro tyto osoby se bude počítat poměrově z průměrné mzdy v předešlém roce.


Čtěte také:

Jaká je nezaměstnanost vysokoškoláků?

Plná zaměstnanost v ČR: čím jsme si ji zasloužili?


Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na vašem předchozím výdělku a rovněž délce pobytu na úřadě práce (podpůrčí době). Jaká tedy bude vaše podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti

Délka podpůrčí doby Podpora v nezaměstnanosti
První 2 měsíce 65 % průměrného měsíčního výdělku
Třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního výdělku
Zbývající doba 45 % průměrného měsíčního výdělku

Zdroj: MPSV

Tip: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Jak dlouho budete pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku závisí na vašem věku.

45 % průměrného měsíčního čistého výdělku pobírá také ten, který ukončil poslední zaměstnání sám, či dohodou se zaměstnavatelem.

Jak dlouho mohu pobírat podporu?

Délka vyplácení podpory je jiná pro lidi po padesátce a slouží k vyšší ochraně nezaměstnaných starších lidí, kteří jsou mnohdy pro firmy méně atraktivní.

Jak dlouho bude žadatel pobírat podporu?

Věk žadatele Délka vyplácení podpory
Do 50 let 5 měsíců
Od 50 do 55 let 8 měsíců
Nad 55 let 11 měsíců

Zdroj: MPSV

Tip: Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti?

Nikdo nechce trávit na úřadě práce řadu měsíců, ale někdy je lepší si počkat na ideální nabídku. V posledních letech se lákavé pracovní pozice objevují prakticky denně a v době dobře šlapající ekonomiky si můžete rovněž říci o zajímavé platební podmínky.

Rekvalifikace a podpora

Pokud se rozhodnete pro vaši rekvalifikaci, tak můžete počítat s podporou při rekvalifikaci ve výši 60 % vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku po celou dobu rekvalifikace.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Maximální výše podpory je navázána na průměrnou mzdu z předešlého roku. Maximální výše podpory nemůže přesáhnout 58 % průměrné mzdy z 1. až 3. kvartálu předcházejícího roku (tuto hodnotu určuje MPSV na základě statistik v národním hospodářství).

Maximální výše podpory

Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč 18 111 Kč 19 389 Kč 20 556 Kč 22 568 Kč
Maximální podpora při rekvalifikaci 18 895 Kč 20 297 Kč 21 729 Kč 21 265 Kč 23 457 Kč

Zdroj: MPSV

Maximální podpora při rekvalifikaci je 65 % z průměrné mzdy stanové MPSV.

Při hledání práce a pobírání podpory v nezaměstnanosti si můžete přivydělávat (ovšem ne na základě DPP) a to až do příjmu v hodnotě 7 600 Kč měsíčně (polovinu minimální mzdy, která v roce 2021 činí 15 200 Kč).

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 66 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY