Plná zaměstnanost v ČR: čím jsme si ji zasloužili?

18.08.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Analytici se shodují, že letos nás čeká rekordní ekonomický růst a také rekordně nízká míra nezaměstnanosti. Ta se teď v srpnu pohybuje kolem přirozené míry nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti dosahuje v České republice tradičně podprůměrných hodnot oproti Evropské unii jako celku. Výrazně nižší hodnoty v míře nezaměstnanosti byly v České republice už před vstupem do EU, během prvních let po vstupu i během ekonomické a dluhové krize po roce 2008. A v současné době patří český pracovní trh mezi rekordmany, máme u nás nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii a je dokonce o celé jedno procento nižší než v sousedním Německu, které je tradičně naším hospodářským tahounem.

Míra nezaměstnanosti v ČR, EU a v Německu

zdroj: Eurostat 

V polovině roku 2017 byla celková míra nezaměstnanosti v EU 7,7 %, v sousedním Německu to bylo 3,8 % a u nás v Česku byla míra nezaměstnanosti 2,9 %. Toto jsou hodnoty očištěné o sezónní vlivy. S hodnotou pod 3 % je česká míra nezaměstnanosti v podstatě na úrovni plné zaměstnanosti a je to rekordní hodnota nejen v celé současné Evropské unii, ale také v historii České republiky v rámci EU. V červenci letošního roku připadlo na jedno volné pracovní místo rekordních 1,61 nezaměstnaných. Práci tak víceméně najde každý, kdo hledá a chce najít.

Co je to plná zaměstnanost?

Nezaměstnanost klesá a brzy začne atakovat hranici 3 %. To fakticky znamená, že pracovat bude moci každý, kdo o to projeví zájem a ekonomika dosáhne stavu plné zaměstnanosti. Takovýto vývoj je příznivý pro celou ekonomiku, a zvláště pak pro zaměstnance, kteří si budou moci říci o navýšení mezd. Oproti tomu zaměstnavatelé budou mít problémy se sháněním kvalitních zaměstnanců a vzrostou jim mzdové náklady.

Ing. Štěpán Křeček, MBA z Národohospodářské fakulty, VŠE

Proč je v Česku tak nízká nezaměstnanost?

  • Tak nízká nezaměstnanost, která láme rekordy, v České republice nastala díky kombinaci několika faktorů. Jedním z nejdůležitějších byl docela určitě pokračující ekonomický růst. Který se promítl především do průmyslu a služeb. Spolu s obchodním propojením na rostoucí německou ekonomiku, a v kombinaci s nižší mzdovou hladinou v České republice si tak můžeme užívat výrazného ekonomického růstu.
  • Klíčovým faktorem ekonomického růstu v posledních letech v ČR je hospodářské napojení na rostoucí německou ekonomiku. Zahraniční poptávka byla nejdůležitějším faktorem na začátku rostoucí fáze ekonomického cyklu. K tomu se přidala také rostoucí domácí spotřeba domácností, růst dále podpořily nízké úrokové sazby, expanze především domácího automobilového průmyslu a intervenční politika ČNB za slabou korunu.
  • Ekonomický růst v ČR
  • Dalším faktorem je významný růst českého průmyslu a jeho klíčových odvětví. Automobilový průmysl (meziroční růst 3,3 %), chemický (14,4, %) a také sektor IT a technologií dosahují v posledním období nadprůměrného růstu. Pro celý letošní rok se pak očekává růst průmyslu jako celku o 4,5 – 5 %. K tomu se přidal i růst služeb a díky tomu přesáhne nejspíš ČR v roce 2017 4% meziroční ekonomický růst.
  • Nejméně nezaměstnaných za posledních 19 let
  • Dalším faktorem, který stojí za velmi nízkou nezaměstnaností, je velikost, neboli spíše nízkost našich mezd. V porovnání s Německem je velmi nízko, jak si ostatně nedávno všimlo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Druhým faktorem je neochota přijímat pracovníky ze zahraničí, což se stává klíčovým faktorem a brzdou pokračujícího ekonomického růstu, protože na českém trhu není dostatek pracovníků, především technického zaměření, což už nyní představuje problém pro další rozvoj firem. Na druhou stranu je dobrou zprávou, že to také znamená velmi silný tlak na růst českých mezd.
  • Ekonomika roste, platy a penze ne
  • Jak se žije za minimální mzdu?

Je zřejmé, že v této době získá práci prakticky každý, kdo o ni má zájem. Nedostatek pracovníků je již citelnou překážkou růstu ekonomiky, a firmy se přetahují o zaměstnance zvyšováním mezd a poskytováním dalších benefitů. Zároveň se firmám čím dál více vyplácí investovat do robotizace, resp. zvyšování produktivity svých zaměstnanců obecně. Rostoucí mzdy silně podporují domácí spotřebu a začínají tlačit na růst cen.“

Jiří Pour, ekonom, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Autor článku

Hana Bartušková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU