Jaké přílohy je třeba dodat k daňovému přiznání k dani z nemovitostí?

23.01.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Kolem přiznání k dani z nemovitostí koluje spousta mýtů. Jaké přílohy dodat k daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí? Je nutné dodávat výpis z katastru nemovitostí?

Do 31. ledna 2023 máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Jaké přílohy je třeba k němu přiložit?

Jsou vaše nemovitosti žroutem peněz, nebo investicí?

Domov a peníze

Zdroj: Shutterstock

Je třeba výpis z katastru nemovitostí?

Ne, není. Výpis z katastru nemovitostí k daňovému přiznání k dani z nemovitostí nepotřebujete. V daňovém přiznání vyplňujete identifikační údaje jednotlivých nemovitostí (parcelní číslo, číslo popisné, jejich typ a rozlohu), takže z tohoto přehledu je patrné, které nemovitosti vlastníte a z kterých nemovitostí odvádíte daň z nemovitých věcí. Nicméně doporučujeme mít výpis po ruce při vyplňování daňového přiznání, protože z něj snadno vyčtete téměř všechny důležité parametry. Navíc jeho online verze je uživatelsky přívětivá.

TIP: Vypočítejte si daň z nemovitých věcí

Jaké přílohy dodat k daňovému přiznání k dani z nemovitostí?

Přílohy k daňovému přiznání využijete v tom případě, že vlastníte více pozemků a staveb stejného typu v jednom katastrálním území, protože v II. oddílu je pouze 6 kolonek na výčet vašich pozemků. Ve III. oddílu, který zahrnuje údaje o stavbách a jednotkách, jsou kolonky 4.

Pouze připomínáme, že když vlastníte více nemovitostí různých typů ve více katastrálních územích, musíte je uvést na samostatné listy v oddílech II a III, protože na jeden list musí být zapsány pouze nemovitosti stejného typu (pole, vinice apod.) ležící ve stejném katastrálním území. Obě tyto podmínky musí být splněny současně. Nicméně nejedná se o přílohy, ale o listy daňového přiznání. Dále si dejte pozor na číslování jednotlivých listů.

Jestliže jste získali více nemovitostí v různých koutech České republiky, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat vždy na finanční úřad (územní pracoviště), v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Více spoluvlastníků nemovitostí a jedno daňové přiznání

Jestliže má nemovitost, jejíž charakter se měnil, více spoluvlastníků, nemusí podávat daňové přiznání všichni. Mohou se domluvit na zvolení společného zmocněnce, který může za všechny podat jedno daňové přiznání a zaplatit daň.

V tomto případě je nutné k daňovému přiznání doložit, že spoluvlastníci souhlasí s takovou formou podání daňového přiznání.

Jestliže nemovitost je společným jměním manželů (SJM), daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat jeden z manželů, ten je podáním daňového přiznání považován finančním úřadem za společného zástupce obou daňových poplatníků (manželů). Druhý z manželů je pak pro tuto daň ručitelem. Jestliže nebyla daň z nemovitých věcí zaplacena, může ji finanční úřad vymáhat od obou partnerů.

Tip: Kalkulačka ceny nemovitosti

Kdo musí podat daňové přiznání k dani nemovitých věcí?

Rozhodující pro podání daňového přiznání je změna vlastnictví v portfoliu vašich nemovitostí. Takže jestliže jste v roce 2022 nakoupili, zdědili, byli obdarováni či jinak získali nemovitost, máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2023.

Daňové přiznání z nemovitých věcí musíte podat také tehdy, když jste výrazně změnili parametry nemovitosti, a to i tehdy, pokud jste ji zdanili i přiznali v minulosti. Týká se přestaveb, přístaveb či větších rekonstrukcí.

Dále daňové přiznání z nemovitých věcí musíte podat při změně charakteru parcely (například jste z pole udělali les či stavební pozemek).

Pozor, daňové přiznání podáváte také v případě prodeje některé z vašich nemovitostí.

Které nemovitosti podléhají dani z nemovitých věcí?

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Dále jsou předmětem zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).

Kupní, darovací či dědickou smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva vkládáte na katastr

Dokumenty prokazující nabytí nemovitostí se přikládají společně s návrhem na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti se nepodává, protože tato daň byla v roce 2020 zrušena.

Daň z nemovitých věcí uhraďte do 31. května 2023

Daň z nemovitých věcí musíte uhradit do 31. května 2023. Jestliže tento týden nestihnete, finanční úřady bývají většinou benevolentní, a pokud daň přistane na jejich účtu do pondělí 7. června 2023, nevyčíslují úroky z prodlení.

Daň z nemovitých věcí se platí každý rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze v případech, když jste v předešlém roce pořizovali či měnili charakter nemovitosti.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ