Kdy si můžete a kdy nemůžete odečíst hypotéku z daní?

17.04.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Úroky zaplacené za úvěry na bydlení, pokud nemovitost používáte pro bytovou potřebu svou nebo svých blízkých, si můžete uplatnit jako odečitatelnou položku na daních z příjmů až do částky 300 000 Kč. Taková je teorie, jak barevná je ale praxe života? A kdo všechno si odečet uplatnit může a kdo už nemůže?

Víte, jak si můžete odečíst hypotéku v daňovém přiznání? Úroky zaplacené za úvěr, který řeší vaši bytovou potřebu, jsou oblíbenou tzv. nezdanitelnou položkou základu daně. Můžete je uplatnit při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Pojďme se podívat na to, kdo tuto nezdanitelnou položku může a kdo nemůže uplatnit.

Odpočet úroků z hypotéky a z úvěrů na bydlení je nezdanitelná část daně ve výši až 300 tisíc za rok.

  • Jak velká je to sleva: 300 tisíc za rok jako nezdanitelná část daně, což dělá až 45 tisíc slevy na dani za rok. (300 000 × 0,15). Pro obstarané bytové potřeby od 1. 1. 2021 platí odpočet 150 tisíc korun, což dělá až 22,5 tisíce korun slevy na dani na rok.
  • Kdo má nárok: plátce hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, který tímto úvěrem řeší bytovou potřebu svou nebo svých blízkých (příbuzní v první linii).
  • Jak uplatnit: jednou ročně v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
  • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání (3. dubna 2023, respektive 2. května 2023), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (15. února 2023).
  • Může přinést daňovou vratku: ANO.
  • Může přinést daňový bonus: NE.

Pořízení nové nemovitosti na hypotéku a daňové přiznání

Pokud jde o uplatnění úroků zaplacených za úvěr na bydlení, je nutné pamatovat, že toto je možné uplatnit, pouze pokud je pořízená nemovitost používaná k vlastnímu bydlení, případně k bydlení blízkých příbuzných, například dětí nebo rodičů. Není možné tuto nezdanitelnou část daně použít například u nemovitostí, které pronajímáte nebo se kterými obchodujete.

Jednoduše toto finančnímu úřadu dokážete například výpisem z katastru nemovitostí a také tím, že máte trvalé bydliště v místě nemovitosti. V praxi ale často dochází k případům, kdy byt jste už koupili, nastěhovali se, ale trvalé bydliště v něm ještě nemáte. Což je nutné říct, že zákon přímo nevyžaduje, abyste v dané nemovitosti měli trvalé bydliště. I když to je jednoduší při prokazování. Pokud totiž máte trvalé bydliště na jiné adrese, je nutné dokázat fakt, že v dané nemovitosti bydlíte, jinak. Pomůžou například svědecké výpovědi sousedů, fakt, že na dané adrese přejímáte poštu, energie odebírané na vaše jméno či další důkazy.

Když platíte hypotéku, ale nemáte příjmy, na které byste odečitatelnou položku uplatnili

Může také dojít k situaci, kdy si samotná žena pořídila na hypotéku vlastní bydlení. V následujících letech se vdala, otěhotněla a nastoupila na mateřskou a následnou rodičovskou. Nemá tedy žádné příjmy, na které by uplatnila tento daňový odpočet. Stejně jako se uplatňuje například sleva na dani na manželku bez zdanitelných příjmů, manželé by rádi uplatnili daňový odpočet na úroky zaplacené za hypotéku. Však v daném bytě bydlí jako rodina a platí společně splátky.

Je nutno ale říct, že na tento daňový odpočet má nárok pouze ten, kdo čerpá úvěr. Pokud tedy manžel není uveden v hypoteční smlouvě a hypotéka byla čerpána pouze svobodnou ženou už před několika lety a smlouva je napsána na ni, manžel tento odpočet nemůže ve svém daňovém přiznání uplatnit. I když jde v podstatě o jeden rodinný rozpočet. Jediným řešením by v této situaci byl nový úvěr, který budou čerpat oba manželé. A který bude uzavřen také za nových podmínek a po novém posouzení schopnosti splácet.

Kdo může uplatnit odečet hypotéky z daní

(foto: Shutterstock)

 

Jak uplatnit daňový odpočet, pokud je více účastníků úvěru

Jiná situace ale nastane, kdyby manželé bydleli v jednom bytě, který si pořídili na společnou hypotéku, tedy na úvěr, kde jsou oba uvedeni jako účastníci. V takovém případě může daňový odpočet zaplacených úroků uplatnit pouze jeden z účastníků, případně všichni účastníci, a to rovným dílem. Pokud tedy jeden z manželů nemá příjmy, na které by odečet úroků uplatnil, může je uplatnit druhý z manželů v plné výši.

V takovém případě je jen nutné finančnímu úřadu doložit, že druhý z účastníků úroky ve svém daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně neuplatňuje. To je možné dokázat například čestným prohlášením.

Je možné odečet uplatnit u rekonstrukce?

Hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření si ovšem můžete vzít nejen na pořízení nového bydlení, ale také na rekonstrukci stávajícího bydlení. V takovém případě platí, že za stejných podmínek jako u pořízení nového bydlení můžete uplatnit odpočet i u rekonstrukce. Pokud jste tedy účastníkem úvěru a pokud byla rekonstrukce provedena u nemovitosti, kterou používáte k trvalému bydlení vy nebo příbuzní v přímé linii, odečet můžete uplatnit.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ