6 příkladů, kdy slevu na manželku neuplatníte, nebo uplatníte, ale nic neušetříte

11.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Daňovou povinnost může snížit sleva na manželku (manžela) až o 24 840 Kč, přičemž sleva na manželku (manžela) se uplatňuje v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Podívejme se na šest příkladů, kdy nelze slevu uplatnit.

Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Daňové zvýhodnění na děti je možné uplatňovat každý měsíc, daňovou slevu na manželku (manžela) vždy až za celý kalendářní rok. Podívejme se na praktické příklady, kdy slevu na manželku (manžela) uplatnit nelze či nepřináší žádnou daňovou úsporu.

Příjmy manželky nad limit

Paní Nováková pracovala po celý rok 2018 pouze za minimální mzdu ve výši 12 200 Kč. Pan Novák nemůže v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku, přestože pracovala pouze za minimální mzdu. Slevu na manželku lze uplatnit pouze v případě, že rozhodné příjmy manželky za rok 2018 nepřekročily 68 000 Kč a paní Nováková měla vlastní příjmy vyšší.

Družka bez příjmů

Pan Pokorný žil po celý rok 2018 s družkou Vránovou a vychovávali spolu dceru Hanu. Přestože vlastní rozhodné příjmy paní Vránové jsou nižší než 68 000 Kč, tak pan Pokorný nemůže v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku. V zákoně o dani z příjmu je přímo stanoveno, že lze uplatnit daňovou slevu pouze na manželku, výchova dítěte není přitom rozhodující.

Pasivní příjmy manžela

Zaměstnankyně Skácelová nemůže v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manžela, přestože ten po celý rok 2018 nepracoval. Pan Skácel měl totiž vlastní rozhodné příjmy výrazně nad limit. Pan Skácel měl vysoké pasivní příjmy z kapitálového majetku a pronájmu. Do rozhodných příjmů manžela (manželky) se totiž počítají téměř všechny příjmy, nezohledňují se pouze taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu (např. rodičovský příspěvek).

Kdy nemůžete uplatnit slevu na manželku

(foto: Shutterstock)

 

Nízké vlastní příjmy

Penzista Kučera po celý rok 2018 podnikal a jeho roční hrubý zisk činil 165 600 Kč. Pan Kučera může uplatnit daňovou slevu na manželku, jejíž rozhodné vlastní roční příjmy nepřekročily 68 000 Kč. Daňová sleva však panu Kučerovi nepřinese žádnou daňovou úsporu. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, tedy i starobní důchodci, nebude platit nic na dani z příjmu. Sleva na manželku (manžela) snižuje daňovou povinnost pouze do nuly. Při daňovém základu 165 600 Kč a méně nepřináší sleva na manželku (manžela) žádnou daňovou úsporu.

Spolupracující manžel

Podnikatelka Veselá spolupracovala během roku 2018 v podnikání se svým manželem, který je spolupracující osobou. Na manžela tedy převede část příjmů a výdajů. Přestože nebudou roční příjmy manžela nad limit, tak nemůže paní Veselá v daňovém přiznání uplatnit slevu na manžela. Na spolupracujícího manžela (manželku) nelze uplatnit daňovou slevu na manžela (manželku).

Krátké manželství

Manželé Zelení měli svatbu 12. prosince 2018. V ročním zúčtování daně za rok 2018 nemůže ještě pan Zelený uplatnit slevu manželku, přestože měla vlastní rozhodné příjmy do limitu, neboť po celý rok 2018 pobírala pouze rodičovský příspěvek. V případě uzavření manželství v průběhu roku se daňová sleva na manželku (manžela) uplatňuje v poměrné výši, přičemž se však počítají měsíce, kdy je podmínka manželství splněna k 1. dni měsíce.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DANĚ