Jak si spočítat daně u spolupracující manželky

17.12.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikatelé, živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nemohou zaměstnat manželku (manžela). Pokud manželka (manžel) je v samostatné výdělečné činnosti aktivně zapojen, potom je nutná spolupráce. Jaké daňové povinnosti má spolupracující manželka? Jaká vysoká je daňová úspora?

Spolupracující osoba má stejné daňové povinnosti jako ostatní OSVČ. Na spolupracující manželku (manžela) je možné převést maximálně 50 % podílu příjmů a výdajů a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nesmí být za kalendářní rok vyšší než 540 tisíc Kč. V případě spolupráce pouze po část roku nejvýše 45 tisíc Kč za každý měsíc. Rodinná daňová úspora se liší v závislosti na konkrétní životní situaci, v některých případech přináší spolupráce značnou finanční úsporu. Podívejme se na praktické příklady.

1) Jak využít dvě základní daňové slevy na poplatníka

Živnostník Dvořák dosáhne za rok 2018 hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 800 000 Kč. Po celý rok mu s výkonem samostatné výdělečné činnosti pomáhala manželka, která tedy vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pan Dvořák převede na manželku polovinu hrubého zisku, tedy 400 000 Kč. Kolik zaplatí každý z manželů na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění? Kolik by zaplatil pan Dvořák sám?

Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje každý z manželů pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Protože oba manželé mají stejný hrubý zisk, tak daňové povinnosti obou manželů budou shodné. Skutečný vyměřovací základ ve výši 200 000 Kč (400 000 Kč x 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotní pojištění, povinné pojistné se bude platit ze skutečného vyměřovacího základu.

Výpočet daní pana Dvořáka a paní Dvořákové za rok 2018

Text

Částka

Hrubý zisk za rok 2018

400 000 Kč

Skutečný vyměřovací základ za rok 2018

200 000 Kč

(400 000 x 50 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu fyzických osob za rok 2018

35 160 Kč

(400 000 x 15 % - 24 840 Kč)

Zdravotní pojištění za rok 2018

27 000 Kč

(200 000 x 13,5 %)

Sociální pojištění za rok 2018

58 400 Kč

(200 000 x 29,2 %)

Daně každého z manželů celkem za rok 2018

120 560 Kč

(35 160 + 27 000 + 58 400)

Rodinné daně za rok 2018

241 120 Kč

(120 560 x 2)

vlastní výpočet autora

Pokud by hrubý zisk ve výši 800 000 Kč zdaňoval pouze pan Dvořák, potom by zaplatil na dani z příjmu fyzických osob 95 160 Kč (800 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč), na zdravotním pojištění 54 000 Kč (800 000 Kč x 50 % x 13,5 %) a na sociálním pojištění 116 800 Kč (800 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Celkové daňové platby by činily 265 960 Kč (95 160 Kč + 54 000 Kč + 116 800 Kč). Daňová úspora činí tedy 24 840 Kč, je tedy na úrovni slevy na poplatníka, kterou uplatní manželka pana Dvořáka. Současně má paní Dvořáková vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a dané období se jí hodnotí pro důchodové účely.

Daně spolupracující manželka

(foto: Shutterstock)

2) Jak ušetřit na sociálním pojištění

Živnostník Krejčí dosáhne za rok 2018 hrubého zisku 700 000 Kč. Manželka pana Krejčího mu pomáhá pouze částečně s administrativou, proto na ni převede jen 10 %. Paní Krejčí pracuje za hrubou měsíční mzdu 30 000 Kč. Jakou daňovou úsporu přinese spolupráce?

Pro paní Krejčí je spolupráce vedlejší samostatnou výdělečnou činností, hlavní činností je závislá činnost pro  zaměstnavatele XY. Oba manželé uplatňují pouze základní daňovou slevu na poplatníka, proto při výpočtu daně z příjmu fyzických osob nedojde k žádné úspoře. Daňovou slevu na poplatníka vyčerpá paní Krejčí u příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání). Rovněž u zdravotního pojištění k úspoře nedochází.

K finanční úspoře ovšem dochází u sociálního pojištění, neboť při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Z převedené částky 70 000 Kč nezaplatí paní Krejčí sociální pojištění. Kdyby částka nebyla převedena, tak by pan Krejčí z této částky zaplatil sociální pojištění ve výši 10 220 Kč (70 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Současně je nutno počítat s tím, že panu Krejčímu se pro důchodové účely bude hodnotit nižší vyměřovací základ, tedy 315 000 Kč (700 000 Kč – 70 000 Kč) x 50 %).

3) Úspora na dani z příjmu i sociálním pojištění

V případě, že spolupracující manželka je např. studentkou, na rodičovské dovolené, v invalidním důchodu či ve starobním důchodu, potom dochází současně k úspoře na dani z příjmu i sociálním pojištění, za předpokladu, že je převedený hrubý zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je v těchto případech opět vedlejší samostatnou výdělečnou činností. A při výpočtu daně z příjmu platí manželka všechny daňové slevy (minimálně tedy na poplatníka) a daňové odpočty, na které má nárok.

Např. při převedení hrubého zisku ve výši 70 000 Kč dochází v takovém případě k úspoře na dani z příjmu fyzických osob ve výši 10 500 Kč (70 000 Kč x 15 %). Úspora na sociálním pojištění je potom 10 220 Kč (70 000 Kč x 50 % x 29,2 %).

Při převedení částky nad limit se již sociální pojištění platí, ale vlivem nároku na ostatní daňové slevy a daňové odpočty se může ušetřit na dani z příjmu fyzických osob o několik tisícikorun více než činí sleva na poplatníka.


Jak se počítají daně při práce na dohodu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ