Zvýšení limitu: jak se bude v roce 2019 danit DPČ?

05.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Na dohodu o pracovní činnosti si přivydělávají nejenom někteří penzisté, studenti, ale i zaměstnanci pracující pro jiného zaměstnavatele na standardní pracovní smlouvu nebo živnostníci. Jak se bude v roce 2019 zdaňovat hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti?

Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti se v některých případech nemusí platit žádné daně, někdy se platí pouze srážková nebo zálohová daň z příjmu, ale často se z dohody o pracovní činnosti odvádí daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Podívejme se na několik praktických příkladů zdanění DPČ v roce 2019.

Kdy se z DPČ neplatí daně, sociální a zdravotní - nový limit

Starobní důchodce Poláček bude v roce 2019 pracovat několik hodin měsíčně pro zaměstnavatele AB na základě dohody o pracovní činnosti. Měsíční odměna bude v roce 2019 činit 2 950 Kč. U zaměstnavatele AB bude mít důchodce Poláček podepsáno prohlášení k dani a bude tedy uplatňovat základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

 • Na bankovní účet obdrží starobní důchodce Poláček částku 2 950 Kč.
 • V roce 2019 se nebude z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti platit sociální pojištění a zdravotní pojištění, pokud měsíční odměna nebude činit alespoň 3 000 Kč (v roce 2018 se sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí, pokud měsíční odměna činí méně než 2 500 Kč).

Možnosti výdělku pro rok 2019 se tak zvyšují i pro předčasné důchodce, kteří až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Na základě dohody o pracovní činnosti budou moci mít tedy vyšší hrubou měsíční odměnu než v roce 2018.

Platba zálohové daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění

Zaměstnanec Procházka si bude v roce 2019 přivydělávat pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 15 000 Kč. Prohlášení k dani má pan Procházka podepsáno u zaměstnavatele, u kterého pracuje na základě standardní pracovní smlouvy. Při výpočtu zálohové daně z příjmu fyzických osob tedy nemůže být uplatněna žádná daňová sleva.

 • Zálohová daň z příjmu bude 3 015 Kč (15 000 Kč x 1,34 x 15 %).
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem je 675 Kč (15 000 Kč x 4,5 %) a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 350 Kč (15 000 Kč x 9 %).
 • Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 975 Kč (15 000 Kč x 6,5 %) a sociální pojištění placené zaměstnavatelem 3 750 Kč (15 000 Kč x 25 %).

Na bankovní účet obdrží pan Procházka čistou odměnu ve výši 10 335 Kč (15 000 Kč – 3 015 Kč – 675 Kč – 975 Kč).

Jak se daní DPČ v roce 2019

(foto: Shutterstock)

Platba pouze srážkové daně z příjmu

Zaměstnanec Kučera si jednorázově přivydělá  v roce 2019 pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti 2 400 Kč měsíčně. Prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele.

 • Sociální ani zdravotní pojištění se z měsíční odměny platit nebude, neboť je hrubá měsíční odměna do limitu.
 • Panu Kučerovi bude však sražena 15% srážková daň, která se z dohody o pracovní činnosti odvádí, když je hrubá měsíční odměna 2 500 Kč a méně.
 • Na bankovní účet obdrží zaměstnanec Kučera částku 2 040 Kč (2 400 Kč – 360 Kč).
 • Protože bude panu Kučerovi odvedena z dohody o pracovní činnosti srážková daň, tak panu Kučerovi nevznikne povinnost podávat za rok 2019 daňové přiznání z důvodu odvedení zálohové daně z příjmu v některém měsíci ze dvou zaměstnání. Daňové povinnosti u výdělku z dohody o pracovní činnosti budou vyřešeny právě srážkovou daní.
 • Jak se podává daňové přiznání, když máte více zaměstnavatelů

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti a nárok na daňový bonus

Paní Krátká bude pracovat pouze pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 20 000 Kč. U zaměstnavatele paní Krátká podepíše prohlášení k dani a bude mít nárok na uplatnění daňových slev. Paní Krátká kromě daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč uplatní i daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné výši 2 884 Kč. I při práci na dohodu o pracovní činnosti je možné při podepsaném prohlášení k dani čerpat daňové zvýhodnění na děti a případně obdržet od státu daňový bonus.

 • Z důvodu uplatnění daňových slev nezaplatí paní Krátká na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě obdrží daňový bonus ve výši 934 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti je právě o částku 934 Kč vyšší než vypočtená daň z příjmu před uplatněním daňového zvýhodnění (2 884 Kč – (20 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč).
 • Zdravotní pojištění odvedené paní Krátké z hrubé odměny bude 900 Kč (20 000 Kč x 4,5 %) a zaměstnavatel ještě zaplatí na zdravotním pojištění 1 800 Kč (20 000 Kč x 9 %).
 • Sociální pojištění odvedené paní Krátké z hrubé odměny bude 1 300 Kč (20 000 Kč x 6,5 %) a zaměstnavatel ještě zaplatí na sociálním pojištění 5 000 Kč (20 000 Kč x 25 %).
 • Čistá měsíční odměna na účet bude 18 734 Kč (20 000 Kč + 934 Kč – 900 Kč – 1 300 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DANĚ