U pojistných podvodů opět převládají podvody v pojištění vozidel

22.01.2019 | , Kooperativa
MAKRODATA A EU


Počet šetřených podvodů oproti roku 2017 poklesl, uchráněná hodnota dosáhla obdobné výše.    

V roce 2018 prověřovali vyšetřovatelé v Kooperativě 1013 podezřelých pojistných událostí, což je výrazně méně než v roce 2017, kdy se jednalo o 1625 případů. „Pojistný podvod se nám podařilo prokázat v 623 případech. Celková uchráněná hodnota dosáhla částky 190 milionů Kč, tedy obdobné úrovně jako v roce 2017, kdy se nám podařilo uchránit 193 milionů Kč“, představuje vývoj pojistných podvodů Zdeněk Macháček, ředitel Úseku Bezpečnosti v pojišťovně Kooperativa.

Oproti předchozím letům, kdy mezi podvody kralovalo pojištění osob, se nyní do popředí opět dostává pojištění motorových vozidel. „Celkem jsme letos u motorových vozidel odhalili 279 podvodů, což představuje 45% podíl z celkového počtu. Vloni to bylo 42 %. V oblasti životního a úrazového pojištění, které je z pohledu pojistných podvodů druhou největší skupinou, to bylo 248 podvodů, tedy 40 % z celkového počtu“, upozorňuje na růst podvodů u motorových vozidel Zdeněk Macháček.

Nejčastěji se zde vyšetřovatelé Kooperativy setkávají s fingovanou dopravní nehodou nebo „poupraveným“ popisem nehodového děje. A mnohdy se tak děje u lidí se společnými zálibami. „V jednom z případů, který šetřili naši detektivové, měli dva naši klienti nejenom společnou lásku k „bavorské“ značce, ale také chuť získat neoprávněně pojistné plnění. Předem si proto opatřili poškozené díly ke stejnému modelu vozidla, které oba vlastnili. Tyto díly pak opakovaně montovali na své vozy a předstírali, že nabourali a vozidlo poškodili. Díky precizní práci našich detektivů se podařilo prokázat, že poškozené díly byly na obou vozidlech stejné a nehody byly pouze fingované“, představuje ukázkový podvod Zdeněk Macháček.     

Z regionálního hlediska je nejhorší situace v Ústeckém kraji, kde Kooperativa prokázala 139 podvodů. Následuje Praha, kde se jednalo o 124 podvodů. K nejklidnějším regionům z hlediska pojistných podvodů patří Královéhradecký kraj, Zlínský kraj a Vysočina, kde se Kooperativě podařilo odhalit 9, respektive po 10 pojistných podvodech.


Milan Káňa

tiskový mluvčí

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
mkana@koop.cz, 605 203 282  

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: MAKRODATA A EU