Co dělat, když si potřebujete vyzvednout eRecept

19.03.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Od začátku roku 2018 mají lékaři povinnost vydávat tzv. eRecept, neboli recept na léky v elektronické formě. Co to je eRecept je a jak si ho vyzvednete?

eRecepty vstoupily do našeho života, ale spousta lidí pořádně neví, jak fungují. Podívejte se, jak je snadné jejich používání:

Co je eRecept?

eRecept je recept na léky na předpis vystavený online. Funguje už od roku 2011 a za 7 let fungování systému bylo vystaveno přes osm milionů eReceptů. Od roku 2018 je tato forma receptu povinná. Informace o předepsaných lécích je skladována v tzv. Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER), které provozuje SÚKL. Do databáze předepsaných léků má přístup:

 • váš lékař, který tam předepisuje nové léky - v tu chvíli vytváří v databázi záznam o receptu,
 • vaše lékárna v okamžiku, kdy si tam vyzvedáváte recept - lékárna si vyzvedává informace o receptu, aby vám ho mohla vydat,
 • pacient má pouze identifikační kód, který slouží k vyzvednutí informací v databázi - na základě tohoto kódu může najít svůj recept.

Víte, že jen za rok 2020 bylo vydáno přes 20 milionů eReceptů?

Jak vypadá eRecept?

V úplně základní formě je eRecept vlastně jen 12místný alfanumerický kód. Skládá se z písmenek a číslic a je psán v podobném tvaru jako KODE RECE PTU1. Kód je vlastně něco jako adresa, kód vytváří lékař, když zadává do systému eRecept, a podle kódu v lékárně tento eRecept najdou. Kód pacientovi může lékař vydat v několika možných podobách: v SMS zprávě, v emailu, v aplikaci (na mobilním telefonu nebo tabletu) nebo i klasicky na papíru.

Jaká je platnost eReceptu?

Platnost eReceptu je ve standardní době stejná jako u běžného dřívějšího papírového receptu, tedy 14 dní. Platnost eReceptu platí 14 dní i pro dřívější výjimky - eRecept na antibiotika a chemoterapeutika.

eRecept vystavený na pohotovosti nadále platí pouze 1 kalendářní den, pokud vám jej vystavili v neděli, musíte si je vybrat nejpozději v pondělí večer.

Opakovací eRecept platí 6 měsíců, případně jeho platnost může lékař prodloužit až na 1 rok.

Platnost receptu se počítá od následujícího dne vystavení eReceptu.

Je možné platnost eReceptu prodloužit?

Ano, dobu platnosti lékařského předpisu může prodloužit předepisující lékař. U receptů s platností 14 dnů je však prodloužení možné nejdéle na 1 rok.

Platnost lékařského předpisu může prodloužit i lékárník, a to např. pokud není přípravek skladem v lékárně. Jestliže je původní předpis ještě stále platný, lékárník může pořídit výpis z receptu, čímž prodlouží jeho platnost o dalších 14 dnů.

Je eRecept na papíru?

Pokud preferujete ukázat v lékárně papír s receptem, tak eRecept můžete samozřejmě získat i v papírové podobě. Při návštěvě lékaře, po prohlídce, vám můžou léky předepsat klasicky na papíru. Papírová forma eReceptu se nazývá papírová průvodka. Papírová průvodka vypadá podobně jako starý papírový recept, ale v několika aspektech se liší:

 • Na papírové průvodce není nutné razítko a podpis lékaře. Recept je potvrzen v databázi CÚER osobním kvalifikovaným certifikátem, tzv. elektronickým podpisem.
 • Součástí receptu na papírové průvodce musí být vždy identifikátor receptu, neboli kód (KODE RECE PTU1) a také čárový kód.
 • Na receptu může být i QR kód pro naskenování, ale není to povinnost.
 • Dále na průvodce k eReceptu najdete: jméno a datum narození pacienta, kód zdravotní pojišťovny, jméno a telefonní kontakt na lékaře, celý název a množství předepsaného léku, dávkování, způsob úhrady, platnost receptu.
Jak si vyzvednout eRecept

(foto: Shutterstock)

 

Jak si vyzvednout eRecept v SMS

Nejjednodušší formou eReceptu, kterou můžete mít, je právě jeho forma v SMS v telefonu. Zpráva, kterou dostanete, vypadá asi takto (smyšlené údaje):

Identifikátor vašeho eReceptu vystaveného dne 30. 1. 2019 je KODE RECE PTU1 a je platný do 31. 7. 2019. QR kód: www.erpid.info/OdkazDoDatabazeReceptů.

S touto SMS stačí přijít do lékárny, kde nadiktujete nebo ukážete kód (KODE RECE PTU1). Na základě kódu získají v lékárně přístup k vašemu receptu a vydají vám léky. SMS zprávy jsou zdarma, jsou posílány z databáze CÚER a za jejich odeslání neplatí ani pacient ani lékař. Zpráva přijde od odesílatele erecept.

SMS eRecept nemusí vyzvedávat osoba, které byl předepsán, lékárník při vydávání léků neověřuje totožnost. Můžete tedy poslat pro svoje léky i někoho jiného. Toto neplatí v odůvodnitelných případech, jako například při vydávání psychotropních a omamných látek.

Recepty s modrým pruhem: počet přípravků, doba platnosti

Léčivé přípravky, které spadají pod § 13 zákona o návykových látkách, mohou být vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem.

Na recept může být předepsán pouze 1 druh léčivého přípravku, ovšem u žádanky je možných až 5 léčivých přípravků.

Předpis nebo žádanka s modrým pruhem jsou také platné maximálně 14 kalendářních dnů. Lékař může předpis s modrým pruhem prodloužit nejvýše na 30 dní.

Čím je eRecept lepší než normální recept?

Je nutno říct, že pokud půjdete k lékaři s obyčejnou chřipkou a necháte si předepsat antibiotika, tak se pro vás s eReceptem toho moc nemění. U lékaře dostanete papírovou průvodku, se kterou si zajdete do lékárny, stejně jako dříve.

Velkou výhodou je ale eRecept pro chronicky nemocné pacienty, kteří berou léky opakovaně a kteří můžou získat recept jen po telefonátu s ordinací. Stačí zavolat k lékaři, že vám došly léky, on si jen zkontroluje vaše údaje a ještě během toho dne vám dojde na telefon eRecept, který si můžete zajít okamžitě vyzvednout. Bude tak mnohem snadnější vyzvednout si například antikoncepci nebo jiné léky, které berete dlouhodobě.

Je ale nutno poznamenat, že pokud lékař odmítne vydat eRecept takto na dálku do SMS, tak na to má právo. A může požadovat, abyste se pro recept dostavili osobně do ordinace.

Také můžete eRecept snadno propojit se svou eObčankou, eRecepty je možné přidat do Portálu občana. Vše je tak možné obsluhovat jen v aplikaci, kde si můžete zobrazit, jaké léky a kdy vám byly předepsány. U receptů je odlišeno, který už byl vyzvednutý a který ještě ne, kdo recept vydal a další podrobné informace.

Kdo nemusí vydávat eRecept?

Elektronický recept nemusí být vydán například v okamžiku, kdy dojde k výpadku elektrické energie nebo internetu. V takovém případě je možné vydat klasický papírový recept ve formě, která se používala do konce roku 2017. Do CÚER bude recept zadaný až při vyzvednutí v lékárně, kdy lékárník zpětně zadá do databáze informace o vydaném léčivu. Pokud byste dorazili do lékárny v okamžiku, kdy bude výpadek proudu nebo internetového připojení, jen se SMS eReceptem, tak vám recept nebude moci být vydán.

Jsou i další situace, kdy bude dále vydáván papírový recept. Jsou to především tyto:

 • přeshraniční recept, který bude uplatněn v jiném členském státě EU,
 • recept vydaný v rámci klinické studie,
 • žádanky,
 • recepty na omamné a psychotropní látky (s modrým pruhem),
 • žádanka na recept na humánní léky, které předpisuje veterinář,
 • recepty v rámci zdravotnické záchranné služby a při poskytování první pomoci,
 • při poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (tedy při domácích návštěvách),
 • recepty vystavené lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě nebo blízkým osobám.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 113 krát

Články ze sekce: Spotřebitel