Valorizace důchodů 2020: kdo dostane 900 Kč a kdo více?

04.12.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Současná vláda je ke starobním důchodcům poměrně štědrá a po letech strádání se důchody zvyšují hlavně pro lidi s nejnižšími starobními důchody. Jaká bude valorizace důchodů v roce 2020? A kolik nakonec vláda důchodcům přidá?

Vláda ANO a ČSSD se přiklonila k vyšší variantě zvýšení důchodů, než umožňuje zákon a přidá důchodcům průměrně 150 Kč nad rámec valorizace. Nynější vláda se snaží zvyšovat důchod převážně nejstarším starobním důchodcům s nízkými důchody.

Koho se nejvíce dotkne zvyšování důchodů v roce 2020?

Koho se nejvíce dotkne zvyšování důchodů v roce 2020?

Zdroj: Shutterstock

Valorizace důchodů 2020

Vládní koalice se shodla na tom, že od ledna 2020 by se měly důchody zvýšit průměrně o 900 Kč. Zvýšení bude přibližně o 150 Kč vyšší, než stanovuje zákon valorizací. Nicméně kvůli vyššímu růstu důchodů je potřeba změnit zákon. Bez této změny by důchody (dle známých hospodářských výsledků) rostly přibližně o 750 Kč.

Tip: Vypočítejte si důchod v naší důchodové kalkulačce?

Penze se automaticky valorizují z poloviny podle růstu reálných mezd a také podle růstu cen, což ani připravovaná novela nemění.

Důchodci starší 85 let budou mít od ledna 2020 měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.

Kdy přesně se důchody zvýší?

Důchody se starobním důchodcům by se měly zvýšit automaticky od lednové splátky důchodu a nárok na něj budou mít všichni, kdo pobírají starobní důchod.

Komu se bude zvyšovat důchod?

Zvýšený důchod by měli pobírat všichni starobní důchodci, ať již nastoupili do starobního důchodu v roce 2019 či v roce 1985.


Čtěte také:

Předdůchod, předčasný a řádný důchod vs brigáda

9 omylů o daních v důchodu


Kolik to bude stát státní kasu?

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) počítá s náklady na růst důchodu kolem 38 miliard korun.

Vládou upřednostněné zvýšení o 900 Kč měsíčně je o 150 Kč více než zákonem předpokládaných 750 Kč. To znamená další zátěž pro státní kasu a zvýšení výdajů o 7 miliard korun ročně.

Výdaje na důchody budou v roce 2019 tedy celkem 472,2 miliardy korun a v roce 2020 pravděpodobně přesáhnou 500 miliard korun.

Na důchody v ČR je vynakládáno 7,4 HDP %, což je ve srovnání s jinými zeměmi EU poměrně málo (průměr EU činí 10,2 %).

Valorizace sirotčího a vdovského důchodu

Od ledna budou valorizovány všechny důchody, takže se zvýšení důchodů dotkne všech, kteří pobírají sirotčí či vdovské důchody.

Valorizace důchodů 2019

V roce 2019 proběhla valorizace důchodů, která zvýšila, základní výměru oproti zásluhové části důchodu.  

V roce 2018 byla pevná část 22 % a zásluhová 78 % důchodu. Vláda ANO a ČSSD ovšem prosadila od roku 2019 změnu tohoto poměru - na 25 % pevné části a 75 % zásluhové části.

Právě zvýšení základní výměry zvýšilo důchod lidem s nízkým důchodem. Naopak lidem s vyššími důchody přinesla tato změna pomalejší růst důchodu.

V průměru si každý důchodce v roce 2019 polepšil o přibližně 900 Kč měsíčně.

 

Průměrný důchod 15 000 Kč?

Průměrný důchod činil v lednu 2019 13 319 Kč měsíčně, průměrný důchod mužů činil 14 627 kč. Průměrný důchod žen byl o 2 484 Kč nižší než průměrný důchod mužů a měl výši 12 143 Kč.

Od ledna 2020 má průměrný důchod dosáhnout 14 400 Kč, a jestliže půjde vše dle plánu, tak kabinet počítá s průměrným důchodem 15 000 Kč v roce 2021.

Nižší důchody žen chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ANO) řešit a proto sestavila Komisi pro spravedlivé důchody, která má za cíl sladit důchody mužů a žen.

Komise pro spravedlivé důchody

Komise pro spravedlivé důchody by měla řešit vyváženost důchodového systému a zaručit "větší spravedlnost" důchodového systému, ve kterém ženy berou nižší důchod.

Jedním z prvních bodů Komise pro spravedlivé důchody je to, že by měla být zahrnuta doba rodičovské do výpočtu starobního důchodu a více se zohlednit péče o děti a domácnost. Předsedkyní komise byla jmenována rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která spravedlnost důchodového systému komentovala pro Českou televizi takto: „Máme rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen, který je docela markantní, a ačkoliv v důchodovém systému explicitně nenajdete žádné diskriminační ustanovení, tak se ukazuje, že implicitně systém nevede k rovnosti. Rovnost je samozřejmě základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje.“

Komise se dále bude zaobírat dřívějším odchodem do důchodu pracovníků, kteří těžce manuálně pracují. Dalším velkým tématem jsou příjmy, které by měly pokrýt rostoucí výdaje na důchody.

Rodičovská vs důchody

Během rozhodování koaliční rady se hrálo rovněž o zvýšení rodičovského příspěvku. Důchody byly valorizovány dle nejvyšší známé varianty, naopak rodičovský příspěvek se zvýší pouze pro nově narozené děti v roce 2020. Přitom tato varianta zvýšené rodičovské nebyla dle ministryně financí Schillerové ještě před pouhým měsícem vůbec na stole. Proti tomu se postavili rodiče, protože vláda již několik měsíců deklarovala, že se bude rozhodovat mezi 2 variantami:

  • zvýšeným rodičovským příspěvkem pro rodiče dětí, které budou k 1. lednu 2020 mladší 5 let,
  • nebo zvýšeným rodičovským příspěvkem pro rodiče, kteří aktivně pobírají rodičovský příspěvek.

Vládní koalice tedy proti sobě postavila budoucnost s minulostí, což by neměla za žádných okolností dělat. Navíc v období, kdy je země politicky rozdělena a nikomu se příliš nedaří ji sjednotit. Nicméně po protestech rodičů, již začínají zástupci ČSSD i ANO couvat a můžeme předpokládat, že situaci (jako již několikrát v minulosti) zachrání premiér Andrej Babiš, který peníze na zvýšený rodičovský příspěvek pro větší část rodičů někde najde a na rozdíl od "líné" ČSSD ukáže, jak ANO maká.

Reforma důchodového systému v nedohlednu?

Je důležité důchodcům přidávat, nicméně vláda neřeší reformu důchodového systému, který ministryně Maláčová (ČSSD) považuje za dostatečný. Nicméně nynější systém pravděpodobně nezaručí důstojné stáří vnoučatům nynějších důchodců, kteří sice přispívají na důchodový účet, ale ten nemusí být udržitelný za dalších 20 - 30 let, protože se poměr mezi pracujícími a důchodci snižuje. K důchodu se pomalu blíží Husákovy děti, což bude znamenat enormní nápor pro důchodový účet a na to musí vláda začít reagovat dřív, než tato situace nastane.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 86 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY