Jaké jsou rozdíly v daňových odpočtech a slevách v Česku a na Slovensku?

09.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Přijdou vám daňové slevy a odečitatelné položky dostatečně vysoké? A napadlo vás někdy, jaké daňové slevy a odečitatelné položky mají naši bratři Slováci? Jsou na tom lépe než my?

Řádný termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob už byl. I na Slovensku se daňové přiznání musí podat nejpozději do posledního března. Pokud vychází na víkend nebo na svátek, stejně jako u nás se termín přesune na nejbližší všední den na začátku dubna. Osoby, které své daně svěřily do rukou finančnímu poradci, ale mají ještě nějaký ten pátek čas. Finanční úřad však o tom musí být předem informován. Odevzdat přiznání se pak musí nejpozději do 1. července 2019.

Co jsou odečitatelné položky a slevy na dani?

Odečitatelné položky

Odečitatelné položky se také nazývají jako nezdanitelná část základu daně. Spočívají v tom, že si od daňového základu můžete odečíst některé výdaje (např. úroky z hypotéky, příspěvky na životní pojištění atd.), díky kterým bude vypočtená daň nižší a vznikne daňová úspora.

Slevy na dani

Slevou na dani si v ČR nesnižujete daňový základ, ale rovnou už vypočtenou daň (sleva na poplatníka, na manželku apod.).

Kolik je v Česku a na Slovensku sleva na poplatníka?

Slevu na poplatníka může uplatnit ten, kdo vyplnil, podepsal a podat růžový formulář Prohlášení poplatníka k dani. Sleva je za celé zdaňovací období 24 840 Kč, měsíčně 2 070 Kč.

Na Slovensku mají nezdanitelnou část základu daně na daňovníka. Výše nezdanitelné částky, kterou si lze odečíst od daňového základu, se odvíjí od výše životního minima, které v roce 2019 činí 205,7 eur (cca 5 291 Kč):

  • 3 937,35 eur ročně (cca 101 288 Kč), pokud je daňový základ rovný anebo nižší než 100násobek životního minima, tj. 20 507 eur (cca 527 542 Kč).
  • Rozdíl mezi 44,2násobkem životního minima a ¼ základu daně, pokud je daňový základ vyšší než 20 507 eur (cca 527 542 Kč).

Jestliže bude základ daně v roce 2019 rovný anebo vyšší než 36 256,37 eur (cca 932 695 Kč), tak výše roční nezdanitelné části základu daně bude nula.

Srovnání daňových odpočtů a slev v Česku a na Slovensku

Zdroj: Shutterstock

Jak si odečíst z daní manželku?

V Česku sleva na manželku nebo na manžela činí 24 840 Kč za rok. Pokud by byl druhý z manželů zdravotně postižený, částka se zdvojnásobí. Pro využití slevy je nutné, aby měl druhý z manželů roční příjem nižší než 68 000 Kč. Do příjmu se počítá hrubá mzda, příjmy z podnikání, pronájmu, důchody apod. Nezapočítávají se dávky státní sociální podpory nebo rodičovský příspěvek.

Na Slovensku si nezdanitelnou část základu daně na manželku můžete uplatnit pouze tehdy, pokud pečovala o máloleté dítě, pobírala peněžitý příspěvek na opatrování, byla zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání na UP anebo je zdravotně postižená.

Pokud je základ daně nižší anebo rovný 35 268,06 eur (cca 907 271 Kč), nezdanitelná část základu daně bude:

  • 3830,02 eur (cca 98 527 Kč), pokud manželka neměla vlastní příjem.
  • Rozdíl mezi 3830,02 (cca 98 527 Kč) eur a příjmem manželky, pokud měla vlastní příjem, který ale nepřesáhl částku 3830,02 eur (cca 98 527 Kč).
  • 0, pokud měla manželka příjem vyšší než 3820,02 eur (cca 98 527 Kč).

Pokud je základ daně nižší anebo rovný 35 268,06 eur (cca 907 271 Kč), nezdanitelná část základu daně bude:

  • Rozdíl mezi 12 647,032 eur (cca 325 345 Kč) a ¼ základu daně, pokud manželka neměla vlastní příjem.
  • Rozdíl mezi 12 647,032 eur (cca 325 345 Kč) a ¼ základu daně. Od výsledku se navíc ještě odečte i příjem manželky.

Pokud je suma nižší než 0, nezdanitelná část základu daně bude také 0.

Odečet příspěvků na spoření na důchod

Odpočtem příspěvků, které si poplatník zasílal na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření anebo životní pojištění, si lze snížit základ daně až o 24 000 Kč za rok.

Na Slovensku si mohou od daňového základu odečíst příspěvky na doplňkové důchodové spoření v maximální výši 180 eur (cca 4 630 Kč) za rok.

Snížení daňového základu o dary, příspěvky na vzdělávání a lázně

V českém daňovém přiznání si můžete uplatnit odpočet od základu daně např. ještě dary. U darování krve jsou to až 3000 Kč, u jiných darů musí hodnota činit alespoň 1000 Kč anebo 2 % základu daně. Odečíst lze však maximálně 15 % základu daně.

Osoby, které se vzdělávají, si mohou uplatnit další položku. Tou jsou příspěvky na zkoušky zvyšující odbornost. Výše částek, o které lze daňový základ snížit, vypadají takto:

  • 10 000 Kč u osoby, která se vzdělávala.
  • 13 000 Kč u osoby, která je zdravotně postižená.
  • 15 000 Kč u osoby, která je těžce zdravotně postižená.

Dále si lze odečíst i příspěvky odborovým organizacím, maximálně však do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, které nesmějí přesáhnout 3000 Kč.

Na Slovensku si ani jednu ze zmíněných položek uplatnit nemůžete. Za to si lze od roku 2018 od daňového základu odpočítat úhradu za léčbu v lázních a služby s tím spojené. Nejvýše se bude jednat o 50 eur (cca 1 286 Kč) za rok, ale za to i v případě, kdy byla v léčebných lázních manželka nebo vyživované dítě.

Odpočet úroků z hypotéky z daní

V ČR si lze v rámci nezdanitelné části základu daně uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru anebo z úvěru ze stavebního spoření. Maximální částka činí až 300 000 Kč ročně.

Na Slovensku se pak nejedná o odečitatelnou položku, ale o daňový bonus, který se odečítá od vypočtené daně. Daňovou povinnost si tak lze zlepšit až o 50 % ze součtu zaplacených úroků, maximálně však o 400 eur (cca 10 290 Kč) za rok.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ