Jak a proč si zřídit datovou schránku

16.04.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Uvažujete o tom, že byste si zřídili datovou schránku? K čemu je vlastně dobrá a kolik času vám sebere vyřizování?

Datová schránka v podstatě funguje jako běžný email. S tím rozdílem ale, že je zde ověřena totožnost majitele. Každý dokument, který přes ni pošlete, je jako kdybyste jej vlastnoručně podepsali. Jejím prostřednictvím tedy lze oficiálně komunikovat se státními orgány, které díky nim mají ověřenou vaši totožnost.

Co lze vyřídit přes datovou schránku?

Datové schránky mají občanům usnadnit komunikaci s úřady. S datovou schránkou si můžete zažádat o vydání nových dokladů anebo o sociální dávky. Dále si lze takto zjistit stav bodového systému řidiče anebo změny v katastru nemovitostí. Rodiče mohou z datové schránky odeslat dětem omluvenku do školy.

Všichni vlastnící schránky mohou získat výpis z živnostenského, obchodního, ale i trestního rejstříku online, aniž by museli někam chodit. Podobně lze elektronickou formou vyřídit i odevzdání daňového přiznání nebo podat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Jak si zřídit datovou schránku – jaké doklady doložit

Zdroj: Shutterstock

Pro koho je povinné zřízení datové schránky?

Žádná fyzická osoba není povinna si schránku zřídit, právo na to ale samozřejmě má. Povinnost je to naopak pro všechny státní orgány a právnické osoby. Stejně jako vy budete datovou schránku využívat ke komunikaci s úřady, ony budou dělat totéž. Veškerou oficiální poštu budete mít tam, nikoliv v papírové podobě. Právě proto je třeba schránku pravidelně kontrolovat.

Osoby, které si ji zřídí, jsou pak navíc od roku 2015 povinny odevzdávat daňové přiznání pouze elektronicky. Ti, pro které je elektronické podání povinné, a neučiní tak nebo přiznání k dani z příjmu podají v papírové formě, podle § 247a Zákona č. 280/2009 Sb. budou nuceni uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč.

Jaké doklady potřebujete k vyřízení datové schránky?

Kvůli ověření totožnosti žadatele budete potřebovat platný občanský průkaz, popř. cestovní pas nebo povolení k trvalému pobytu. Jestliže posíláte vyřídit datovou schránku někoho jiného, bude potřebovat vaši plnou moc. Podnikatel, který chce datovou schránku a není zapsán v Registru osob, bude potřebovat dokument o oprávnění k podnikání.

Právnické osoby, které nejsou v Registru osob, budou muset doložit listinu dokládající zřízení statutu. Dále je nutné, aby šel o datovou schránku zažádat statutární zástupce společnosti. Jinak bude muset ještě doložit oprávnění jednat, čili plnou moc.

Jak a kde si zřídit datovou schránku?

Datovou schránku lze zřídit hned 3 způsoby:

Osobně na Czech POINT

Czech POINT naleznete na vybraných pobočkách České pošty. Někdy je také na městských úřadech anebo pracovištích hospodářské komory.

Žádost by měla být vyřízena rovnou na místě. Je navíc možné, že pokud na Czech POINT nedojdete osobně, ale pošlete vyřizovat oprávněnou osobu, nedostane identifikátor a potvrzení o zřízení datové schránky na počkání, ale žádost bude muset nejdříve posoudit Ministerstvo vnitra. Přihlašovací údaje si můžete nechat zaslat poštou anebo prostřednictvím tzv. virtuální obálky. Virtuální obálka je využívána jen tehdy, pokud se vyřizování žádosti nepodsune pod Ministerstvo vnitra.

Poštou

Na internetu si budete muset stáhnout formulář žádosti o datovou schránku a následně jej ve speciálním programu vyplnit a vytisknout. Opět ale budete muset zajít na Czech POINT, a to proto, že budete potřebovat úředně ověřený podpis. Podepsanou žádost poté zašlete poštou na adresu Ministerstva vnitra. Pokud nejsou v žádosti žádné chyby, ke zřízení schránky by mělo dojít do 3 dnů. Přihlašovací údaje byste měli dostat poštou.

Elektronicky

Žádost můžete podat elektronicky pouze tehdy, pokud vlastníte i elektronický podpis. Jestliže je to váš případ, stáhněte si žádost, vyplňte a zašlete emailem na posta@mvcr.cz. Přihlašovací údaje obdržíte emailem.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: Spotřebitel