Daňové přiznání elektronicky: v jakém formátu poslat přílohy?

28.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


V jakém formátu musíte zaslat přílohy k elektronickému daňovému přiznání na Finanční správu? Které přílohy dodat fyzicky na finanční úřad a které stačí jen vyfotit či oskenovat? A jaké formáty jsou povoleny?

Daňové přiznání můžete poměrně snadno podat z tepla domova elektronicky, mnoho lidí z toho ovšem má respekt. Letos můžete podat elektronické daňové přiznání až do 2. května 2023; jestliže máte zřízenou datovou schránku ze zákona, musíte jej podat tímto způsobem.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce či máte nařízený audit, termín pro odevzdání je pondělí 3. července 2023.

Rovněž můžete využít služeb portálu Moje Daně, kde se můžete přihlásit skrz vaši datovou schránku, mobilní klíč eGovernmentu, banku či občanský průkaz s čipem. Jak k elektronickému daňovému přiznání dodat přílohy a v jakém formátu?

Jaké přílohy k daňovému přiznání elektronicky

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání podávejte přes portál Moje daně nebo je pošlete ve formát XML

Daňového přiznání lze snadno vyplnit prostřednictvím portálu Moje daně, který zajistí správný formát a upozorní na případné formální chyby a nevyplněné položky. Následně lze přímo z tohoto portálu daňové přiznání odeslat finančnímu úřadu.

Dalšími cestami je právě přímé zaslání daňového přiznání ve formátu .xml skrze:

  • Datovou schránku
  • E-mail s elektronicky ověřeným podpisem

Přílohy jsou důležité pro prokázání vašich příjmů, odčitatelných položek i různých slev na dani či daňového bonusu. V tabulce jsme shrnuli, které přílohy poslat k daňovému přiznání, abyste mohli uplatnit dané výhody.

Odčitatelné položky a přílohy

Typ odčitatelné položky Přílohy
Úroky z hypotéky Potvrzení o poskytnutém úvěru
Důkaz, že v nemovitosti bydlíte
Smlouva o hypotečním úvěru
Životní pojištění Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Smlouvu o uzavření životního pojištění
Spoření na penzi Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Smlouvu o uzavření penzijního připojištění nebo penzijního pojištění
Dary Potvrzení o převzetí daru
Odborové příspěvky Potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
Výzkum a vývoj Doklady o tom, že všechny výdaje šly do výzkumu a vývoje, který je definován českou legislativou

Slevy na dani a nutné přílohy

Typ daňové slevy Přílohy
Sleva na druhého z manželů bez příjmů Čestné prohlášení manžela/manželky
Doklad prokazující totožnost manžela/manželky (občanský průkaz, cestovní pas)
Sleva na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P Čestné prohlášení manžela/manželky
Doklad prokazující totožnost manžela/manželky (občanský průkaz, cestovní pas)
Průkaz ZTP/P manžela/manželky
Invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně Kopie dokladu o přiznání invalidního důchodu (výměr)
Potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ
Držitel průkazu ZTP/P Průkaz ZTP/P
Sleva na studenta Potvrzení o studiu
Školkovné Potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném

Daňové zvýhodnění a další přílohy

Daňové zvýhodnění či vedené účetnictví Přílohy
Daňové zvýhodnění na dítě Rodný list dítěte (či průkaz totožnosti dítěte)
Potvrzení o studiu
Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Průkaz ZTP/P, jestliže je dítě jeho držitelem

Jestliže daňové přiznání podává zaměstnanec, nesmí zapomenout na potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. K daňovému přiznání nezapomeňte přidat přílohy, které dokazují vaše příjmy z podnikání, pronájmu či ze zahraničí. A nakonec zmiňme, že OSVČ musí podat přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a rovněž České správě sociálního zabezpečení.

Jestliže OSVČ vede účetnictví, jako přílohu přiloží účetní závěrku.

Jaké přílohy stačí oskenovat či vyfotit?

Pokud máte dokumenty fyzicky v ruce, nejjednodušší cesta, jak dodat přílohy k vašemu daňovému přiznání, je vyfotit je prostřednictvím chytrého telefonu a poslat je skrz datovou schránku finančnímu úřadu. Formátů, ve kterých můžete odeslat přílohy k daňovému přiznání, je spousta – DOC, XLS, JPG, PDF a další. Budete omezení jen velikostí vkládaných souborů, kdy jedna příloha může mít maximálně 4 MB.

Veškeré posílané dokumenty si po vyfocení prohlédněte, doporučujeme fotky dokumentů ořezat, aby nebylo vidět okolí dokumentu (stůl, koberec atp.).

Důležité je, aby všechny údaje v dokumentu (včetně podpisu) byly čitelné. Můžete fotku dokumentu i různě upravit (přidat jas, zvýšit kontrast).

Jestliže váš formát nebude státní správou podporován, můžete využít online konverzi dokumentů (například do formátu PDF).

Pokud máte vícestránkové dokumenty, doporučujeme je poslat pomocí PDF či DOC dokumentu (vložené uvnitř dokumentu). Dále můžete vložit komprimované soubory (formát a koncovka ZIP).

Jaké přílohy musí být ve formátu XML?

Některé přílohy k daňovému přiznání z příjmů musíte zasílat v zadané struktuře, která je zveřejněna na EPO a formátu XML. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty (druhové/účelové členění) a z Rozvahy pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy a z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné finanční instituce (vyhláška č. 501/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro pojišťovny (vyhláška č. 502/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy, z Přehledu o změnách vlastního kapitálu a z Přehledu o peněžních tocích pro zdravotní pojišťovny (vyhláška č. 503/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (vyhláška č. 504/2002 Sb.).

Jaké přílohy musíte dodat fyzicky na finanční úřad, či je poslat poštou?

Všechny přílohy můžete poslat v elektronické formě, jen musíte dodržet povinné normy (typ formuláře, formát odesílaného souboru). Jinak budete muset přílohy odevzdat na finančním úřadu, nebo je zaslat poštou.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DANĚ