Co dělají evropští poslanci a který z českých poslanců byl nejpracovitější?

14.05.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Volební období europoslanců se nachýlilo ke konci a už příští týden půjdeme k letošním volbám do Evropského parlamentu. Podívejte se, co všechno stihli za pět let čeští europoslanci.

Česká republika má v Evropském parlamentu z celkových 751 poslanců 21 míst. Mezi naše nejznámější europoslance patří dozajista Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Dita Charanzová nebo Luděk Niedermayer. Většina z našich současných europoslanců kandiduje i na další mandát. Pojďme se podívat, co vlastně uplynulých 5 let v europarlamentu dělali.

Co dělají europoslanci?

Hlavní pracovní náplní europoslanců je účast na hlasování v plénu. Za minulé volební období, tedy v období 2014 - 2019, proběhlo v Parlamentu přes 10 tisíc hlasování. Je nutno poznamenat, že naši europoslanci byli v tomto ohledu poměrně aktivní, Česko v porovnání s ostatními členskými státy EU patří mezi země, jejich poslanci aktivně hlasují téměř vždy. Průměrná účast našich europoslanců byla 91,57 %. V porovnání s ostatními členskými zeměmi se řadíme na páté místo, po poslancích z Malty, Rakouska, Belgie a Slovenska.

U českých europoslanců pak nejpilněji hlasoval Petr Ježek, následovaný Pavlem Teličkou a Michaelou Šojdrovou.

Kromě hlasování se většina práce europoslanců odehrává v parlamentních výborech, neboli komisích. Funguje celkem 20 výrobů, 2 podvýbory a jeden speciální výbor, které se zabývají vždy jen jedním tématem, například právními záležitostmi, ekonomikou, vnějšími vztahy, regionálním rozvojem a dalšími. Poslanci se stávají členy výboru na základě své odbornosti.

Někteří čeští europoslanci byli členy ve více výborech. 7 europoslanců byla zvoleno za místopředsedy ve svém výboru. 2 byli zvoleni za předsedy: Petr Ježek, který je předsedou speciálního výboru pro finanční zločiny a daňové úniky, Pavel Svoboda, který je předsedou výboru pro právní záležitosti. A nesmíme zapomenout samozřejmě na Pavla Teličku, který byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu.

Ve výborech se odehrává hlavní legislativní práce Parlamentu. Výbory totiž prochází legislativa připravovaná Komisí. Každý dotčený výbor, tedy ten, který se svou odborností vztahuje k dané legislativě, vypracovává zprávu, tzv. report, kde shrnuje postoj výboru k dané legislativě. Za zpracování reportu je odpovědný tzv. zpravodaj, který je zodpovědný za přípravu zprávy a přípravu podkladů k hlasování. Role zpravodaje (rapporteur, z francouzštiny) je důležitou úlohou v legislativním procesu. V průměru se každý z českých europoslanců stal zpravodajem k 6,5 legislativnímu aktu.

Další důležitou součástí poslanecké práce je samozřejmě účast na interpelacích a pokládání otázek Komisi i Radě. V tomto ohledu nejsou čeští poslanci až tak aktivní, každý z nich v průměru položil pouze 1 otázku v rámci tzv. hlavních interpelacích. V otázce písemných a minoritních interpelací jsou pak už aktivnější.

Shrnutí aktiivity českých europoslanců najdete níže v tabulce.

 

Kolik za to europoslanci dostávají

V současné době platí jednotný výměr a všichni poslanci Evropského parlamentu dostávají stejný plat. Ten je v hrubé částce ve výši 8 757,70 EUR. Tento plat je placen ze společného evropského rozpočtu, konkrétně z rozpočtu Parlamentu. Výše platu je stanovena jako 38,5 % základního platu soudce u Evropského soudního dvora.

Z platu odvádí každý poslanec unijní daň a příspěvky na sociální zabezpečení. Po strhnutí těchto odvodů činí plat 6 824,85 EUR. Ten je ovšem ještě zdaněn v členském státě, kde podléhá dani z příjmu. Čistý plat českých europoslanců dělá po přepočtu zhruba 160 000 Kč.

Kromě platu mají europoslanci dále nárok na cestovné nebo na další všeobecné výdaje.

Kdo je nejvlivnější českou postavou v Bruselu?

Server VoteWatch zhodnotil nejen aktivitu jednotlivých europoslanců, ale zveřejnil i studii tzv. vlivu europoslance na evropskou politiku. Přičemž za nejvlivnější české europoslance označil Pavla Teličku (58,4 bodů ze sta), Petra Ježka (50,5 bodů ze sta), Pavla Poce (44 bodů ze sta), Pavla Svobodu (42,5 bodů ze sta), Jana Zahradila (41,5 bodů ze sta) a Ditu Charanzovou (40,5 bodů ze sta). Pavel Telička se dokonce dostal do první desítky všech nejvlivnějších europoslanců.

Přečtěte si více: 100 nejvlivnějších europoslanců současného Parlamentu

Co všechno dělali čeští poslanci v uplynulém volebním období?

V následující tabulce najdete, co přesně dělali čeští europoslanci v uplynulém volebním období. Zda měli nějakou funkci, kolikáté funkční období už v europarlamentu jsou, za jakou politickou stranu byli zvolení a za jakou politickou stranu kandidují v těchto volbách. Stejně tak se můžete podívat, kolikrát byl daný poslanec zpravodajem legislativy a kolikrát interpeloval v rámci hlavních interpelací. A jak často se účastnil hlasování v Evropském parlamentu.

Dáte svůj hlas v evropských volbách některému ze současných europoslanců?

poslanec strana/frakce mandát výbory funkce

zpravodaj

interpelace

hlasování

účast v %

kandiduje

Martina

Dlabajová

Ano 2011

ALDE/ADLE

1. 2 místopředsedkyně výboru 18+0 96,74 Ano 2011

Dita

Charanzová

Ano 2011

ALDE/ADLE

1. 1 místopředsedkyně výboru 10+0 98,53 Ano 2011

Petr

Ježek

Ano 2011

ALDE/ADLE

1. 2 předseda speciálního  výboru 15+0 99,71 Hnutí Hlas

Jan

Keller

ČSSD

S&D

1. 1 - 0+0 87,83 nekandiduje

Jaromír

Kohlíček

KSČM

GUE-NGL

3. 1 místopředseda výboru 0+0 72,45 KSČM

Kateřína

Konečná

KSČM

GUE-NGL

2. 1 - 4+1 94,15 KSČM

Jiří

Maštálka

KSČM

GUE-NGL

4. 2 - 9+0 78,69 nekandiduje

Luděk

Neidermayer

TOP09 a STAN

EPP

1. 2 místopředseda výboru 5+0 92,72 TOP+STAN

Jiří

Payne

Svobodní

EFDD

1. 1 - 0+0 92,32 nekandiduje

Pavel

Poc

ČSSD

S&D

2. 1 místopředseda výboru 2+1 91,47 ČSSD

Miroslav

Poche

ČSSD

S&D

1. 1 - 11+0 84,53 nekandiduje

Stanislav

Polčák

TOP09 a STAN

EPP

1. 1 - 2+2 96 TOP+STAN

Jiří

Pospíšil

TOP09 a STAN

EPP

1. 1 - 2+1 85,21 TOP+STAN

Olga

Sehnalová

ČSSD

S&D

2. 1 - 3+2 91,04 ČSSD

Pavel

Svoboda

KDU-ČSL

EPP

1. 1 předseda výboru 2+2 89,57 KDU-ČSL

Michaela

Šojdrová

KDU-ČSL

EPP

1. 2 - 7+4 98,71 KDU-ČSL

Jaromír

Štětina

TOP09 a STAN

EPP

1. 2 místopředseda výboru 2+0 90,29 ESO

Pavel

Telička

Ano 2012

ALDE/ADLE

1. 1 místopředseda parlamentu 9+1 99,44 Hnutí Hlas

Evžen

Tošenovský

ODS

ECR

2. 1 - 2+0 96,75 ODS

Jan

Zahradil

ODS

ECR

4. 1 místopředseda výboru 5+2 88,75 ODS

Tomáš

Zdechovský

KDU-ČSL

EPP

1. 2 - 10+3 96,36 KDU-ČSL

zdroje: VoteWatch a stránky jednotlivých poslanců

Autor článku

Hana Bartušková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU