12 věcí, které byste měli vědět, než zažádáte o starobní důchod

26.06.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kde, kdy, kdo a jak žádá o starobní důchod? Nastudujte si přehled 12 důležitých věcí a při samotné žádosti na úřadu už vás nic nepřekvapí.

(1) O starobní důchod se žádá na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze se žádost podává na Pražské správě sociálního zabezpečení a v Brně na Městské.

Jaké doklady budete potřebovat při žádosti o důchod

(2) K žádosti o důchod přikládáte především občanský průkaz. Informace nutné pro přiznání důchodu by měla mít Česká správa sociálního zabezpečení již v systému od vašich zaměstnavatelů. Při žádosti pak pouze dokládáte tzv. náhradní doby pojištění, například péči o dítě do 4 let doložte rodným listem dítěte, dobu studia, pokud je vám počítáno pro důchod, doložíte dokladem o ukončení studia, na kterém by měl být datum začátku a konce studia.

(3) Může se stát, že nějakou dobu, kterou máte odpracovanou, nemáte zaevidovanou v systému. V takovém případě je nutné tuto dobu doložit. To můžete udělat tzv. evidenčním listem důchodového pojištění, který je zaměstnavatel vám povinnen vydat každý rok. Pokud tento evidenční list chybí, můžete dobu zaměstnání dokázat náhradními dokumenty, například pracovní smlouvou, výplatní páskou...

(4) Výpis evidované doby pro důchodové pojištění můžete zjistit kdykoli během svého života na OSSZ. Nemusíte tak čekat až na přiznání důchodu a chybějící evidovanou dobu můžete řešit včas. O výpis z vaší evidované doby pro důchodové poijštění můžete požádat osobně na kterékoliv pobočce OSSZ.

(5) O důchod nemusíte žádat vy osobně. Pokud to váš zdravotní stav neumožňuje, můžete poslat kohokoliv jiného, kterého vybavíte plnou mocí. Vaši rodinní příslušníci pak můžou zažádat o váš důchod s vaším písemným souhlasem a s posudkem lékaře o zdravotním stavu, který vám neumožňuje podat žádost o starobní důchod osobně.

Jak se vyplácí státní důchody

(6) Starobní důchody jsou vypláceny na účet váš nebo vašeho manžela/manželky nebo v hotovosti na pobočce České pošty za poplatek 21 Kč. Pokud chcete posílat důchod na účet, musíte k žádosti dodat vyplněný jeden z následujících dokumentůŽádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.

(7) Přiznaný důchod je už v čistém, nestrhává se z něj daň, ani sociální ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu platíte pouze u starobního důchodu, který je vyšší než 36násobek minimální mzdy v daném roce, to odpovídá pro rok 2019 měsíčnímu důchodu 40 050 Kč. Důchody jsou vypláceny vždy na měsíc dopředu. Také si přečtěte: Jak se vyplácí důchody

 

(8) O přiznání důchodu nedostanete žádný průkaz. Můžete ale dostat vydáno potvrzení o přiznání důchodu a o aktuální výši pobíraného důchodu, o toto potvzení je nutné zažádat.

(9) Jste povinni na OSSZ neprodleně hlásit změnu trvalého bydliště a také změnu bankovního účtu pro výplatu důchodu.

(10) Přiznáním důchodu se stáváte osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát. Proto je nutné nahlásit začátek pobírání důchodu vaší zdravotní pojišťovně.

Práce ve starobních důchodu

(11) Při pobírání řádného starobního důchodu můžete stále pracovat na jakoukoliv pracovní smlouvu. Pokud z vaší pracovní smlouvy odvádíte zákonné sociální pojištění, můžete vždy po roce požádat o přepočet starobního důchodu. Pokud pobíráte předčasný důchod, je možnost pracovat omezená. Můžete pracovat pouze na takovou smlouvu, ze které vám nebude strháváno sociální pojištění (v praxi jde nejčastěji o práci na DPP do 10 tisíc korun nebo o práci na DPČ do 3 000 Kč za měsíc).

(12) Pokud pracujete jako OSVČ a začínáte pobírat starobní důchod, je nutné o této skutečnosti informovat OSSZ. Vaše výdělečná činnost se totiž stává vedlejší výdělečnou činností a pobírání důchodu bude mít nejspíš vliv na výpočet povinných záloh.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 38 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY