Co potřebují vědět studenti, kteří si hledají letní brigádu?

18.06.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Letní prázdniny jsou za dveřmi a v tomto období si plno studentů hledá letní brigádu. Ještě předtím, než začnou projíždět inzeráty na internetu, by však měli vědět hned několik věcí.

Firmy rády zaměstnávají studenty, protože u nich do určitých limitů nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Právě to totiž sníží náklady zaměstnavatelům. Dodržení limitů je samozřejmě také výhodné pro samotné studenty, kteří by tuto problematiku měli znát. Existuje také v rámci brigád hodinová minimální mzda a maximální délka pracovní doby, během které mohou mladiství vykonávat práci.

Srovnání DPP a DPČ – pojištění a zdanění

Mezi práce na dohodu můžeme zařadit dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V obou případech se jedná o druh pracovních smluv, které jsou výhodné pro studenty, ale i státní pojištěnce. Existují zde totiž limity pro odvody sociálního a zdravotního pojištění a také pro zdanění. Obě smlouvy musejí mít písemnou formu.

DPČ – dohoda o pracovní činnosti

Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec může odpracovat maximálně 20 hodin týdně s tím, že u výdělku nad 3 000 Kč včetně je již odváděno sociální a zdravotní pojištění.

DPP – dohoda o provedení práce

Může být sjednána maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Do výdělku 10 001 Kč měsíčně se neodvádí nic. Nad tuto částku včetně zaměstnavatel brigádníkovi odvede sociální a zdravotní pojištění a 15% zálohu na daň, pokud bylo podepsáno Prohlášení poplatníka k dani. Jestliže nebylo, odvede se daň srážková.

Zaměstnávání mladistvých do 18 let: pracovní doba, podmínky

Zdroj: Shutterstock

Minimální hodinová mzda u dohody

Minimální mzda se nevztahuje pouze na hlavní pracovní poměr, ale i na práci na dohodu. Minimální mzda v roce 2019 činí 13 350 Kč měsíčně, DPČ a DPP se však bude týkat minimální hodinová mzda, která nesmí být nižší než 79,80 Kč hrubého. Zaručená mzda pak zde nehraje žádnou roli a nelze od ní odvíjet odměnu.

Maximální délka směny u mladistvých

Zákoník práce jasně vymezuje maximální délku pracovní doby u mladistvé osoby. Mladistvým je myšlena osoba, která je starší 15 let a která ukončila povinnou školní docházku. Maximální délka pracovní doby u mladistvé osoby nesmí přesáhnout 8 hodin za den a 40 hodin za týden. Limit neplatí pouze pro jednoho zaměstnavatele. Sčítá se pracovní doba u všech uzavřených dohod.

Zákoník práce mladistvým také zakazuje práci přesčas a noční směny. Noční práce jsou v zákoně časově definovány od 22:00 až do 6:00. Osoba starší 16 let může na noční směně strávit maximálně 1 hodinu, a to jedině tehdy, pokud to skutečně vyžaduje výkon jejího povolání. Je tedy možné skončit v práci v 23:00 namísto 22:00 anebo začít s prací v 5:00 namísto 6:00.

 

Pracovní přestávky a nepřetržitý odpočinek u mladistvých

Zaměstnanci mají nárok na pracovní přestávku nejpozději po 6 hodinách provozu. Mladistvým pracovníkům však musí být umožněna přestávka nejpozději po 4,5 hodinách práce. Trvat přitom musí minimálně 30 minut s tím, že je možné ji rozdělit. Jedna její část musí činit minimálně 15 minut. Nelze však přestávku rozdělit tím způsobem, že bude čerpána na začátku nebo na konci pracovní směny.

Zaměstnanci také mají právo na nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Mladiství pracovníci musí během dvou směn nepřetržitě odpočívat minimálně 12 hodin.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát