Jak dlouho trvá vystavení rodného listu dítěte?

27.06.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Očekáváte co nevidět příchod potomka a přemýšlíte, jak je to s vystavením rodného listu? Kdo v takové situaci bude jednat a jak dlouho bude vydání trvat?

O vydávání rodného listu a dalších náležitostech, které vykonávají matriční úřady, pojednává Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb.

Kdo podává žádost o vystavení rodného listu dítěte?

Nejčastěji ve věci žádosti o rodný list jedná porodnice, ve které se miminko narodí. Porodnice společně s žádostí o vystavení ohlásí narození dítěte, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od porodu. Jestliže porod proběhne mimo zdravotnické zařízení, povinnost ohlásit narození má asistující zdravotník anebo sám rodič. I zde platí stejná lhůta.

Nový občan musí být zapsán do knihy narození. Ta bude obsahovat jeho jméno a příjmení, datum a místo narození, pohlaví a rodné číslo. Součástí zápisu budou i jména a příjmení rodičů (popř. rodná příjmení), jejich data a místa narození, státní občanství a místa trvalého pobytu. Chybět nesmí ještě ani datum zápisu a podpis matrikáře.

Doba vystavení rodného listu dítěte - kdy vyzvednout

Zdroj: Shutterstock

Jaké doklady potřebujete k vystavení rodného listu?

Narození dítěte za trvání manželství

Oddací list

Průkaz totožnosti jednoho z rodičů – OP, cestovní pas nebo povolení k pobytu

Souhlasné prohlášení o jménu dítěte

Souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud skutečnost nevyplývá z oddacího listu

Narození dítěte mimo manželství s určeným otcovstvím

Rodné listy obou rodičů

Průkaz totožnosti jednoho z rodičů – OP, cestovní pas nebo povolení k pobytu

Souhlasné prohlášení o jménu dítěte

Souhlasné prohlášení rodičů o otcovství nebo písemný souhlas muže u umělého oplodnění

U rozvedené matky rozsudek o rozvodu, popř. úmrtní list u vdovy

Narození dítěte mimo manželství bez uznání otcovství

Rodný list

Průkaz totožnosti matky dítěte – OP, cestovní pas nebo povolení k pobytu

U rozvedené matky rozsudek o rozvodu, popř. úmrtní list u vdovy

Prohlášení o jménu dítěte

U všech tří situací po vás ještě můžou požadovat i dokumenty, které mohou ověřit správnost údajů.

Jaké údaje obsahuje rodný list?

V rodném listu jsou stejné informace jako v zápisu do knihy narození. Navíc je zde akorát označení matričního úřadu a otisk razítka. Pokud pak dítě bylo osvojeno, neuvádí se údaje o rodičích, ale o osvojitelích.

Jak dlouho trvá vystavení rodného listu?

Úřad má na vystavení matričního dokladu až 30 dní. Za první vydání, tzv. prvopis, se neplatí nic. U duplikátu rodného listu se vás však už bude týkat správní poplatek ve výši 100 Kč. Ten uhradíte buď v hotovosti anebo poštovní poukázkou za předpokladu, že si rodný list necháte doporučeně zaslat poštou do vlastních rukou. K tomu ale budete potřebovat písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a adresu místa, kam si chcete nechat rodný list zaslat.

Pokud si pro něj budete chtít dojít osobně, budete muset navštívit matriční úřad v obvodě, pod který spadá místo narození dítěte.

 

Kdo může vyzvednout rodný list?

Standardně rodný list vyzvedává jeden z rodičů. Ten bude potřebovat doložit občanský průkaz anebo cestovní pas. Kromě toho jej ale můžou vyzvednout i jiní rodinní příslušníci, a to manžel nebo manželka, prarodiče nebo sourozenci. Všichni však budou muset doložit nejen doklad totožnosti, ale i rodný, křestní nebo oddací list, popř. jiný dokument, který jasně prokazuje příbuzenský vztah.

Jakékoliv další osoby, které se rozhodnete vyslat pro rodný list, budou již potřebovat úředně ověřenou plnou moc. Dále lze tento dokument vydat ještě fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu anebo pro úřední potřebu těchto orgánů.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: Spotřebitel