Hygienické limity aneb kolik toho můžete uzvednout v práci

16.07.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


V mnoha zaměstnáních je pro výkon práce nutná manipulace s břemeny. Často jsou také porušovány normy, které platí pro zvedání těchto břemen. Kdo a kolik tedy může v práci uzvednout?

Hygienické limity pro zvedání břemen určuje § 28 až 30 § nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Za manipulaci s těžkým předmětem nebo nákladem se bere jeho zvedání, přesouvání, pokládání, strkání i tahání. Do limitů a nařízení pak spadá i přenášení živého břemene, čili zvířat nebo lidí.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel?

Pokud to jde, zaměstnavatel by měl omezit tahání těžkých věcí zaměstnanci na minimum. O tom, s čím bude zaměstnanec manipulovat, by měl být zaměstnavatelem seznámen. Sděleny by mu měly být i údaje o hmotnosti dané věci, ale ne vždy je to možné. Dále by měl být zaměstnanec seznámen i se správným uchopením a manipulací břemene a rizikem poškození zdraví, které může vzniknout, pokud nebude postupovat podle instrukcí.

Pro zaměstnavatele je povinnost zajistit dodržení požadavků a takovým postupem navíc činit i prevenci proti pracovnímu úrazu anebo nemoci z povolání.

Hygienické limity pro manipulaci s břemeny v práci

Zdroj: Shutterstock

Hygienické limity pro zvedání břemen v práci

Občasným zvedáním a přenášením se rozumí manipulace, která souhrnně za osmihodinovou směnu nepřesáhne 30 minut. Nad 30 minut se již jedná o častou manipulaci.

Muži

Pokud muž manipuluje s břemenem tak, že jej občasně přenáší, povolený limit je zde 50 kg. Jestliže by však mělo jít o častou manipulaci, norma se snižuje na 30 kg. Při práci vsedě je přípustných pouze 5 kg. Pro osmihodinovou směnu je pak kumulativní hmotnost břemen stanovena na 10 000 kg.

Ženy

Žena může občasně přenášet břemena do hmotnosti 25 kg. U časté manipulace nesmí váha daných předmětů přesáhnout 15 kg a vsedě pouze 3 kg. Kumulativní hmotnost za osmihodinovou směnu je stanovena na 6 500 kg.

Těhotné ženy

Podmínky zvedání břemen a maximální hmotnost je u těhotných, kojících žen anebo žen do konce devátého měsíce po porodu upravena zvláštním právním předpisem. Je však zakázáno, aby dočasně ručně manipulovali s břemenem, které je těžší než 10 kg. Nesmí navíc často zvedat a přenášet předměty těžší než 5 kg. Břemeno, které budou zvedat nebo přenášet vsedě, by nemělo přesáhnout 2 kg. Kumulativní hmotnost v souhrnu nesmí být za průměrnou osmihodinovou směnu vyšší než 2 000 kg.

Mladiství

I zvedání břemen u mladistvých je ošetřeno zvláštním předpisem. Chlapci mohou občasně zvedat maximálně 20 kg, často jen 15 kg. Kumulativní hmotnost za směnu nesmí přesáhnout 5 500 kg. Dívky mohou zvedat 15 kg, při časté manipulaci pouze 10 kg s tím, že hmotnost všech břemen za směnu nesmí být vyšší než 4 000 kg. Vsedě pak mohou chlapci manipulovat s předmětem do 4,5 kg a dívky do 2,5 kg.

 

Hygienický limit, když břemeno tahá více lidí

Zmíněné hygienické limity platí pro případy, kdy břemeno zvedá a přesouvá pouze 1 osoba. Pokud by mělo s danou věcí, zvířetem anebo např. ve zdravotnických zařízeních s člověkem manipulovat více osob, hmotnost se úměrně rozpočítá.

Manipulace s břemeny u dvanáctihodinové směny

Pokud je směna delší než 8 hodin, hygienický limit může být navýšen. Navýšení je vždy závislé na délce dané směny a může činit 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu. U dvanáctihodinové směny tedy může dojít k navýšení až o 20 %.

Co když se přesáhnou hygienické limity?

Pokud dojde k přesáhnutí hygienických limitů, je třeba provést opatření v podobě bezpečnostních přestávek, a to každé 2 hodiny od započetí směny o délce 5 až 10 minut. Zákon také umožňuje, aby místo přestávek došlo ke střídání činnosti nebo zaměstnanců, kteří s břemeny nad limit manipulují.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: Spotřebitel