Kdy při horku v práci stačí pitná voda a kdy už musí být ochranné nápoje?

30.07.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Letošní léto sice není tak teplé jako ta předešlá, ale to neznamená, že horka už vůbec nepřijdou. Pokud budete trávit tropické dny v práci, mohlo by vás zajímat, zdali vám zaměstnavatel musí zajistit pitný režim. V určitých situacích budete mít navíc nárok i na ochranné nápoje.

Zaměstnavatel musí pracovníkům umožnit dostatečný pitný režim. Na ochranné nápoje vzniká nárok zaměstnancům při horku v práci anebo při zátěži chladem.

Je pitná voda na pracovišti povinnost zaměstnavatele?

Ano, je. Pracoviště musí být zásobováno vodou, na což odkazuje § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákoníku práce. K pitnému režimu na pracovišti se vážou ještě další předpisy, a to např. § 224 zákona č. 262/2006 Sb., který hovoří o tom, že zaměstnavatel musí vytvořit zaměstnancům takové pracovní podmínky, které umožní bezpečný pracovní výkon.

Voda by navíc měla být přítomna na pracovišti nejen kvůli pitnému režimu, ale i případnému poskytnutí první pomoci nejen při pracovním úrazu. Dalším důvodem je pak samozřejmě hygiena. Zaměstnavatel je totiž povinen poskytnout zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Pitný režim na pracovišti

Pokud by mělo dojít k situaci, kdy nebudou mít zaměstnanci možnost využít vodu z kohoutku, může být nahrazena balenou vodou. Musí však jít o balenou vodu dle vyhlášky č. 275/2004 Sb., která definuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost.

Množství poskytnuté vody, které bude úměrné k délce pracovní směny, lze předem konzultovat s lékařem. V některých případech však nestačí k ochraně zdraví zaměstnanců jen kohoutková nebo balená voda, ale bude třeba zařídit i ochranné nápoje.

Horko v práci: pitný režim, ochranné nápoje, zákoník práce

Zdroj: Shuttestock

Co jsou to ochranné nápoje?

Ochranné nápoje by měli dostat ti zaměstnanci, kteří jsou vystaveni práci v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách. Takovým nápojem je myšlena zdravotně nezávadná přírodní slabě nebo středně mineralizovaná, pramenitá nebo kojenecká voda. Tekutina na svou hmotnost nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru a více jak 1 % alkoholu. Pokud by měla být jako ochranný nápoj poskytována zaměstnancům mladším 18 let, nesmí obsahovat žádný alkohol.

V případě mladistvých i dospělých však může obsahovat látky, které zvyšují odolnost lidského organismu. Množství ochranného nápoje by mělo odpovídat alespoň 70 % tekutin a minerálních látek, které zaměstnanec ztratil potem a dýcháním během osmihodinové směny.

Podle svazu Nové odbory je doporučováno minimálně 1,5 litru ochranného nápoje v rámci osmihodinové směny. Při práci ve vysokých teplotách a venkovních podmínkách až 2,5 litru.

Kdy má zaměstnanec nárok na ochranný nápoj v horku?

Nárok na ochranný nápoj by měli mít všichni zaměstnanci, u nichž je měřením doloženo, že u nich během pracovního výkonu dochází ke ztrátě tekutin, která je větší než 1,25 litru. Dále by tyto nápoje měly být obstarány všem zaměstnancům, u kterých je energetický výdej vyšší než 106 W.m2, přičemž teplota na pracovišti přesahuje 26 °C. Sem můžeme zařadit např. svářeče, soustružníky a ostatní pracovníky v horkých provozech. Oproti tomu – pracovníkům v administrativě jsou ochranné nápoje poskytovány až ve chvíli, kdy teplota dosáhne 34 °C.

Dále jsou nápoje poskytovány osobám, které pracují v trvalé zátěži teplem podle zákona č. 258/2000 Sb. a spadají do čtvrté pracovní kategorie.

 

Příspěvek zaměstnavatele na ochranné nápoje

Zákoník práce umožňuje, aby byl zaměstnavatelem poskytován místo ochranného nápoje příspěvek na ochranné nápoje. Problém je, že zákon situace, kdy může být poskytnut příspěvek, nijak blíže nespecifikuje. Vždy by však mělo jít o ojedinělé případy a zaměstnanci i zaměstnavatel by měli mít na paměti, že ochranné nápoje mají být využívány a spotřebovány během směny.

Zaměstnavatel neposkytuje ochranné nápoje

Jestliže vám zaměstnavatel nedodává ochranné nápoje ani příspěvek a přesto si myslíte, že na ně máte nárok, můžete ho vyzvat k měření, které vyhodnotí riziko. Pokud měření odmítne anebo se riziko prokáže, ale přesto vám nápoje nebudou poskytnuty, máte několik možností. Je možné se obrátit na odborovou organizaci, jestliže u zaměstnavatele působí, anebo rovnou na inspektorát práce či příslušnou hygienickou stanici. Zaměstnavateli pak může být udělena pokuta až ve výši 2 000 000 Kč.

Zdroje: bezpecnostprace.info, ČMKOS, Nové odbory


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DANĚ