Komu náleží zvláštní příplatek za práci v zátěži?

12.11.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pracujete v prostředí, které je velmi namáhavé na psychiku? Ohrožujete v práci své zdraví? V tom případě budete mít nárok na zvláštní příplatek. Jaká je jeho výše a kdo na něj má právo?

O tom, kdo má nárok na zvláštní příspěvek a o jeho výši pojednává § 129 zákoníku práce a dále také nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Kdo má nárok na zvláštní příplatek?

Zvláštní příplatek má náležet těm zaměstnancům, kteří jsou v práci pravidelně vystavováni neuropsychické zátěži anebo u nich v zaměstnání hrozí riziko ohrožení zdraví anebo rovnou života. Dále také přísluší zaměstnancům, kteří mají obtížné pracovní režimy.

Na základě těchto faktorů vláda rozdělila jednotlivé práce do 5 skupin, na které se podle „obtížnosti“ váže i výše příplatku.

Zvláštní příplatek – nařízení vlády, výše příplatku 2019

Zdroj: Shutterstock

Pracovní skupiny podle neuropsychické zátěže a ohrožení zdraví nebo života

Přesný popis a rozdělení pracovních skupin najdete v příloze č. 6 zmíněného nařízení vlády. Pracovní skupiny s uvedením několika málo příkladů vypadají takto:

I. skupina

Do I. skupiny můžeme zařadit práce, při jejichž výkonu zaměstnanec podléhá zvýšené míře neuropsychické zátěži. Patří sem zaměstnání, které je vykonáváno ve dvousměnném provozu, a to střídavě v různých směnách. Dále sem spadá i přímá pedagogická činnost na konzervatoři, ZUŠ, vedoucí studijní skupiny na VOŠ anebo pedagogická činnost, která spočívá v dohledu nad žáky, u které hrozí zvýšené riziko úrazu kvůli používání strojů na praxích atd.

II. skupina

I do II. skupiny patří pedagogická činnost, tentokrát však jde o práci třídního učitele, diagnostickou nebo sociální práci s dětmi ve školách, třídách, ve výchovných skupinách nebo zdravotnických zařízeních nebo zařízeních, která poskytují sociální služby. Zařadit sem dále můžeme práci v třísměnném provozu nebo také soustavný výkon a kontrolu a dozor na pozemních komunikacích a další.

III. skupina

Pracovníci ve III. skupině mají již značnou míru neuropsychické zátěže. Spadají sem státní zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud práci trvale vykonávají v podzemí, patří do pozemního leteckého personálu anebo manipulují s výbušninami. Řadí se sem navíc i výkon práce v provádění úkonů v rámci rozhodnutí soudu anebo údržba pozemních komunikacích, při kterých je silniční provoz nepřerušen apod.

IV. skupina

U IV. skupiny vzniká největší míra neuropsychické zátěže. Právě proto zde mají nárok na příplatek osoby, které řídí letecký provoz, a dále také potápěči, výsadkáři, vojenští záchranáři a instruktor speciální tělesné přípravy. Patří sem i obecní policie, pokud by mohlo při zajišťování veřejného pořádku dojít k ohrožení zdraví, života anebo k jinému riziku.

V. skupina

V poslední skupině se nacházejí zaměstnanci, v jejichž práci nehrozí jen neuropsychická zátěž, ale rovnou i mimořádné riziko ohrožení života a zdraví. Řadí se sem práce výkonného letce a soustavně vykonávaná práce v oblastech, kde hrozí vznik válečného konfliktu nebo jiného rizika závažného ohrožení.

 

Výše zvláštního příplatku v roce 2020

I. skupina

500 – 1 300 Kč

II. skupina

750 – 2 500 Kč

III. skupina

1 250 – 5 000 Kč

IV. skupina

1 880 – 7 500 Kč

V. skupina

2 500 – 10 000 Kč

Výši příplatku v rámci rozpětí, které je stanoveno pro skupinu, určuje zaměstnanci zaměstnavatel podle podmínek, ve kterých pracuje. Vždy však za stanovených podmínek půjde o rozpětí, které je pro pracovníka nejvýhodnější.

Jak se posuzuje nárok na zvláštní příplatek?

Podle webu MPSV zaměstnanci náleží pouze 1 zvláštní příplatek na základě skupiny, ve které se druh jeho práce nachází. Výjimku zde tvoří pouze příplatek za střídavý dvousměnný a třísměnný provoz. U těch se bude nárok posuzovat samostatně.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ