Máte nárok na příplatky, když pracujete na dohodu o provedení práce?

02.12.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Našli jste si brigádu, kde budete pracovat i v nočních hodinách nebo o víkendu? Zaměstnancům v takových případech náleží příplatky. Budete mít na ně nárok i vy jakožto brigádníci?

O příplatcích, které lze dostat ke mzdě nebo platu, pojednává zákoník práce č. 262/2006 Sb. V § 75 je pak definována i dohoda o provedení práce (DPP).

Co je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce se sjednává nanejvýš na 300 hodin v jednom kalendářním roce. Dále také musí být ujednána vždy písemně a rozsah 300 kalendářních hodin se sčítá i s ostatními DPP u jednoho zaměstnavatele.

Ve smlouvě musí být stanovena doba, na kterou se brigáda uzavírá a dále také vymezení pracovního úkolu, rozsah práce a odměna za její provedení.

Minimální hodinová mzda u DPP

Nejnižší možná odměna za hodinu, čili minimální hodinová mzda, kterou můžete získat, je 87,30 Kč v roce 2020. V roce 2021 to bude 90,50 Kč. Minimální hrubá měsíční mzda anebo zaručená mzda se pak osob, které pracují na DPP nebo DPČ, nijak netýká.

DPP a nárok na příplatky za práci o víkendu, ve svátek, v noci

Zdroj: Shutterstock

Sociální a zdravotní pojištění a daně u DPP

Sociální a zdravotní pojištění se u dohody o provedení práce neodvádí, pokud je měsíční výdělek do 10 000 Kč. Jestliže jste navíc podepsali růžový formulář prohlášení poplatníka k dani, při výdělku do 10 000 Kč bude odváděna daň zálohová. Podepsáním formuláře lze uplatnit základní slevu na poplatníka, ale i na studenta anebo třeba daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Prohlášení může být podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud prohlášení nepodepíšete anebo již bylo podepsáno u jiného zaměstnavatele, z výdělku se odvede daň srážková ve výši 15 %.

Pokud si na DPP přivyděláváte souběžně se zaměstnáním a na brigádě si vyděláte 10 001 Kč a více, musíte podat daňové přiznání.

Jaké máme příplatky za práci?

Zákoník práce rozlišuje hned 11 příplatků, z čehož na některé z nich mohou dosáhnout jen osoby pracující ve veřejné sféře. I v soukromé sféře však mají zaměstnanci nárok na:

Příplatek za práci o víkendu

Za práci v sobotu a neděli zaměstnancům soukromého sektoru náleží 10% příplatek a těm, kteří pracují v sektoru státním, minimálně 25% k průměrné hodinové mzdě. Započítávají se přitom i zlomky a části hodin.

Příplatek za práci ve svátek

Předně by mělo být zaměstnancům, kteří pracovali ve svátek, poskytnuto náhradní placené volno, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíčně následujícího po výkonu práce ve svátek či v jinak dohodnuté době.

Zaměstnanec se však může dohodnout se zaměstnavatelem, že místo čerpání náhradního placeného volna obdrží příplatek k průměrné hodinové mzdě ve výši 100 %. Při výpočtu se také berou v potaz části a zlomky hodin.

Pokud však zaměstnanec nepracuje ve svátky a svátek připadl na běžný pracovní den, mzda se mu nijak krátit nebude.

Příplatek za práci v noci

O noční práci se jedná, pokud ji zaměstnanec vykonává mezi 22:00 až 6:00. Započítávají se i části hodin. Zaměstnanci v soukromém sektoru mají kromě mzdy nárok i na příplatek ve výši 10 % z průměrného hodinového výdělku. Státní zaměstnanci mají 20 %.

Příplatek za práci přesčas

Pokud nejsou příplatky na základě smlouvy přímo zahrnuty ve mzdě nebo platu, náleží zaměstnanci ještě 25 % z průměrného hodinového výdělku. Se zaměstnavatelem je také možné se místo příspěvku dohodnout na čerpání náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas.

 

Je při DPP nárok na příplatky v práci?

Z pohledu zákoníku práce příplatky za práci o víkendu, v noci, ve svátek anebo přesčas osobám, které pracují prostřednictvím dohody o provedení práce, nenáleží. Nárok vzniká pouze na odměnu za vykonanou práci bez ohledu na to, zda byla konána v sobotu, v nočních hodinách anebo ve svátek.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ