Jakou pokutu můžete dostat v národním parku či CHKO?

27.07.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Národní parky i CHKO mnohdy trpí náporem turistů, kteří se chovají nevhodně. Za co můžete dostat desetitisícovou pokutu? A co je naopak v národních parcích povoleno?

Národní parky v Česku jsou každoročně cílem několika milionů turistů, kteří se ne vždy chovají spořádaně a mnohdy ani neví, že jim hrozí pokuta.

Jsou české národní parky posledními záchvěvy přírody nebo jen okrasou na turistických cestách?

Národní parky v Česku

Zdroj: Shutterstock

Jaké zákony se vztahují na vaše činnosti v národních parcích?

Na pohyb v národních parcích se vztahují hned 4 zákony a je v nich zakázána celá řada činností. Ovšem jejich dodržování je těžké kontrolovat, protože parky jsou poměrně rozsáhlé. Nicméně v minulosti již padly i poměrně vysoké pokuty za plašení zvěře a další činnosti.

Jedná se o tyto zákony:

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Za co můžete dostat v národních parcích pokutu a jakou bude mít výši?

Zákon č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny zakazuje zejména váš pohyb a zvolené dopravní prostředky, tudíž je zakázáno:

 1. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací, orgánů ochrany přírody a stráže přírody.
 2. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 3. provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 4. provozovat horolezectví mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 5. provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 6. jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 7. pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky.
 8. tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.
 9. sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či návštěvním řádu národního parku.

Dále v 1. zónách národních parků nesmíte vstupovat mimo vyznačené cesty. To lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Při porušení některého z výše zmíněných bodů lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.


Čtěte také:

Uschlý les lepší než holina?

Komu putují zakázky od Lesů ČR?

České lesy versus kůrove


Národní parky mají stanoveno návštěvním řádem (případně správním rozhodnutím), kde můžete některé ze zakázaných aktivit provádět, ovšem současně musíte dodržovat stanovené podmínky.

Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích udává, že každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí. Můžete rovněž sbírat lesní plody a na zemi ležící klestí, ale pouze pro vlastní potřebu. Pokud je vydán zákaz, tak ani to ne, protože v minulosti se pořádaly nájezdy na borůvky, které decimovaly porosty a rušily zde žijící živočichy.

Jinak nesmíte nijak les poškozovat (ani vyřezávat srdíčka do kůry stromů) a narušovat lesní prostředí. Je nutné dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

V lesích nesmíte:
a) rušit klid a ticho,
b) jezdit a stát s motorovými vozidly,
c) jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy,
d) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně; rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je rovněž zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa,
e) tábořit mimo vyhrazená místa,
f) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
g) odhazovat odpady a odpadky a znečišťovat les,
h) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
i) konat bez oznámení organizované nebo hromadné sportovní akce,
j) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a chmet,
k) vyzvedávat semenáčky, sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
l) poškozovat stromy a keře,
m) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
n) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.

Při porušení některého z výše zmíněných bodů vám může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

 

Dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti je vysloveně zakázáno plašit jakoukoliv zvěř, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat.

Dále poškozovat či ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. Rovněž si dejte pozor na své čtyřnohé miláčky, protože je v honitbě zakázáno nechat volně pobíhat domácí zvířata, to vás může stát pokutu až do výše 40 000 Kč, ale i život vašeho psa, protože myslivci se příliš nerozpakují takto pobíhající zvíře zneškodnit.

Vypalování porostů zase omezuje zákon č. 133/1985, o požární ochraně, tudíž si dejte pozor na rozdělávání ohně. Může vám hrozit pokuta až do výše 500 000 Kč.

Nakonec dodejme, že za drobné prohřešky vám hrozí jen ústní pokárání.

Kolik máme v Česku národních parků?

Celkem máme v Česku tyto čtyři národní parky:

Název Datum vyhlášení Rozloha (ha)
Národní park Šumava 20. března 1991 69 030
Krkonošský národní park (KRNAP) 17. května 1963 36 300
Národní park České Švýcarsko 1. ledna 2000 7 900
Národní park Podyjí 1. července 1991 6 259

Status národních parků upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejstarší z nich je Krkonošský národní park (vyhlášen v roce 1963), největší je Národní park Šumava (69 030 ha).

V České republice máme celkem 26 chráněných krajinných oblast, z nichž největší je CHKO Beskydy s rozlohou 1 160 km2.

Kdo vás může pokutovat v národních parcích a CHKO?

Pokutovat vás může zaměstnanec správy národního parku či CHKO a také dobrovolní strážci přírody, kteří jsou školeni a mají pravomoc za nevhodné chování udělit pokutu. Musí se ovšem prokázat průkazem.

Které druhy zvířat doplácí na rušení?

Národní parky čelí ohromnému náporu turistů, což plachá lesní zvěř špatně snáší a lidská činnost (plašení, stavby a odpadky) mohou za vymizení v minulosti poměrně běžných druhů (tetřívek, tetřev), rovněž návrat ohrožených druhů zpět do naší krajiny je narušován lidskou činností, například sokoli či výři na hnízdě jsou poměrně plaší a nedbalí horolezci mohou způsobit opuštění hnízděte rodiči a tedy úhyn mláďat.

Nejedná se pouze o živočichy, ale i o rostliny, které ohrožuje sešlap a zanášení semen a živin do jejich prostředí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel