Francie nejzadluženějším státem EU? Ale kdeže...

02.08.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Který stát má nejvyšší veřejný dluh? A jak jsou na tom jejich dluhy ve vztahu k HDP? Jak si vede Česká republika a Slovensko?

Zadlužení evropských států je nyní sice trochu v pozadí Brexitu, migrace a dalších výzev, ale tento problém stále trápí mnoho evropských zemí a nadále probublává pod povrchem. Jaká je zadluženost jednotlivých zemí?

Státům Evropské unie se daří svůj dluh ku poměru k HDP snižovat pomalu, a to ještě státům, které nejsou příliš zadluženy.

Evropská unie - kdo má nejvyšší dluhy?

Zdroj: Shutterstock

Nejvyšší veřejný dluh má Francie

Českými médii probleskla zpráva, že nejvyšší veřejný dluh z EU má Francie. Výše dluhu dosahuje 2,36 bilionu eur (tedy přibližně 60,4 bilionu korun). Francii se ani v době ekonomického růstu (1,7 % v roce 2018) příliš nedaří krotit svůj veřejný dluh a i přes vládní snahu naráží ekonomické reformy na velkou vlnu nevole (žluté vesty), přičemž Francie by potřebovala snížit svůj veřejný dluh i skrze to, že evropským ekonomikám pomalu dochází dech a ekonomický růst zpomaluje.

Francie v pozici nejvyššího veřejného dluhu v prvním kvartálu předstihla Itálii o 359 milionů eur (9,2 miliardy korun).

Navíc Francie chce hrát první housle v rámci EU a špatně se dávají ekonomické rady s veřejným dluhem velikosti vlastního HDP za krkem. A obzvláště špatně se krotí hrdá Itálie, která hazarduje se svým rozpočtem na hraně udržitelnosti.

Francie má ovšem i nadále lepší rating a může si na trzích půjčovat za výrazně nižší úroky než Itálie. Ostatně lepší rating než Itálie má i Česká republika.

Itálii hrozilo kvůli stavu veřejných financí, že s ní Evropská komise zahájí řízení pro nadměrný deficit. Po závazcích, které Řím začátkem měsíce učinil, ale řízení zahájeno zatím nebylo. Podle unijních pravidel by měly členské země udržovat svůj veřejný dluh pod 60 procenty HDP, což ovšem nesplňuje polovina zemí Evropské unie, včetně Německa, Francie či Velké Británie..

Problém je v tom, že tři ze pěti největších ekonomik EU mají zadlužení přes 98 % svého HDP (Itálie, Francie, Španělsko).

Dodejme, že český veřejný dluh má hodnotu přibližně 1,84 bilionu korun, slovenský potom cca 1,1 bilionu korun.

Zadluženost zemí ve vztahu k HDP

V 1. čtvrtletí 2019 překročil veřejný dluh Francie veřejný dluh Itálie, a Francie se tak stala nejzadluženější zemí EU v absolutních číslech.

Nicméně samotná velikost veřejného dluhu není příliš vypovídající údaj, protože nezohledňuje velikost a ekonomickou sílu dané země. Vypovídající je ukazatel, který veřejný dluh vztáhne k hrubému domácímu produktu (HDP) dané země. Ekonom České spořitelny, Michal Skořepa, komentuje veřejný dluh vztažený k HDP následovně:

„Zdánlivě jde o obdobu ukazatele debt-to-income (DTI), neboli poměru dluhu a příjmů – což je jeden z ukazatelů, který ČNB doporučila bankám loni od října pro rozhodování o poskytování hypoték. ČNB doporučuje nepřipustit zadlužení vyšší než 900 % ročního čistého příjmu. Tak vysoko nejsou ani Řekové. Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že HDP není a nikdy nemůže být čistým příjmem vlády daného státu; tento čistý příjem je daleko menší, mnohdy je dokonce záporný. Proto je hodnota přes 100 % mnohem větším průšvihem u veřejného dluhu k HDP než u DTI domácnosti."

Řecko ovšem i nadále zůstává nejzadluženější zemí EU, nedaří se mu příliš krotit svůj dluh a nadále ho trápí vysoká (i když se snižující) nezaměstnanost (17,6 % v dubnu 2019).

Přehled 15 nejvíce zadlužených zemí dle podílu veřejných dluhů na HDP

Pořadí Země Veřejný dluhy vztažený na HDP dané země ve třetím kvartálu 2007 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země v třetím kvartálu 2012 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země ve třetím kvartálu 2017 Veřejné dluhy vztažené na HDP dané země ve prvním kvartálu 2019
1 Řecko 102,2 % 154,7 % 177,4 % 181,9 %
2 Itálie 102,0 % 123,2 % 134,1 % 134,0 %
3 Portugalsko 67,6 % 123,8 % 132,1 % 123,0 %
4 Belgie 92,4 % 106,1 % 106,1 % 105,1 %
5 Kypr 54,3 % 77,8 % 103,2 % 105,0 %
6 Francie 65,8 % 89,2 % 98,4 % 99,7 %
7 Španělsko 36,9 % 78,6 % 98,7 % 98,7 %
8 Velká Británie 41,1 % 83,4 % 86,5 % 85,3 %
9 Chorvatsko 37,9 % 69,1 % 81,0 % 74,5 %
10 Rakousko 75,1 % 82,3 % 80,4 % 72,7 %
11 Maďarsko 65,0 % 77,2 % 74,4 % 70,1 %
12 Slovinsko 23,3 % 48,1 % 78,4 % 67,9 %
13 Irsko 27,5 % 120,5 % 72,4 % 65,6 %
14 Německo 64,1 % 80,0 % 65,1 % 61,0 %
15 Finsko 32,8 % 51,9 % 60,4 % 59,3 %
  Eurozóna 66,6 % 88,9 % 88,1 % 85,9 %
  Evropská unie 58,8 % 83,7 % 82,5 % 80,7 %

Zdroj: Eurostat

Česká republika má 5. nejnižší dluh

Česká republika má 5. nejnižší dluh ku poměru k HDP. Náš veřejný dluh činí přibližně třetinu ročního HDP a to hlavně kvůli poměrně slušně šlapající ekonomice. Vláda navíc plánuje schodkový rozpočet, kvůli poměrně štědrým sociálním balíčkům (důchody, vyšší rodičovská), ale i kvůli růstu mezd ve veřejné sféře.

Vůbec nejnižší poměr mezi veřejným dluhem a HDP má Estonsko, jehož veřejný dluh činí pouze 8,1 % HDP.

Tip: Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?

Jaký je vývoj zadlužení jednotlivých zemí?

Nejvíce dluh za posledních 10 let narostl Řecku, kde veřejné zadlužení vzrostlo o 75 % HDP. Veřejné dluhy Portugalska a Španělka rovněž vzrostly za posledních 10 let o více než 50 %. Snížení dluhů se příliš vládám zemím Pyrenejského poloostrova, Itálie, Francie a Kypru nedaří, což může být problém v časech krize, kdy veřejné dluhy rostou o desítky procent HDP.

Jak se vyvíjel veřejný dluh nejzadluženějším zemím EU

Pořadí Země Srovnání veřejného dluhu vztaženého na HDP mezi 1. kvartálem 2018 a 1. kvartálem 2019
1 Řecko 4,1 %
2 Itálie 1,0 %
3 Portugalsko -2,4 %
4 Belgie -1,3 %
5 Kypr 12,2 %
6 Francie 0,3 %
7 Španělsko 0,0 %
8 Velká Británie 0,0 %
9 Chorvatsko -1,9 %
10 Rakousko -4,4 %
11 Maďarsko -3,6 %
12 Slovinsko -7,6 %
13 Irsko -2,8 %
14 Německo -2,4 %
15 Finsko -0,8 %
  Eurozóna -1,2 %
  Evropská unie -0,9 %

Zdroj: Eurostat

Česká republika meziročně snížila podíl svého dluhu na HDP o 1,8 procentního bodu, Slovensko bylo ještě o krapet úspěšnější a snížilo tento poměr o 2,0 procentního bodu. Nicméně nejzadluženější státy EU si nevedly příliš dobře, protože řecký veřejný dluh v poměru k HDP vzrostl o 4,1 procentního bodu a to i přesto, že řecké HDP v roce 2018 rostlo o 1,9 %.

Tip: Které země EU byly nejvíce zadluženy v roce 2017?

Největší meziroční pokles hlásí z Lublaně, slovinský veřejný dluh k HDP klesl meziročně o 7,6 procentního bodu, na druhé pozici skončilo Rakousko, jehož veřejný dluh vztažený k HDP se zmenšil o 4,4 procentního bodu.

Změna veřejného dluh k HDP mezi 1. kvartálem 2018 a 1. kvartálem 2019

změna HDP zemí EU

Naopak na chvostu je Kypr, kterému meziročně narostl veřejný dluh k HDP o 12,2 procentního bodu, přičemž HDP Kypru v roce 2018 rostlo o 3,9 %. Druhý nejhorší výsledek hlásí Atény, řecký dluh vztažený k HDP vzrostl o 4,1 procentního bodu.

Právě tyto dvě země patří mezi nejzadluženější země EU. Z největších ekonomik EU se nejlépe vedlo Německu, které dokázalo veřejný dluh vztažený k HDP snížit o 2,4 procentního bodu, což bylo způsobeno i přes nepříliš oslnivý růst HDP vyrovnaným rozpočtem, který i dlouhodobě drží Němci na uzdě velmi spolehlivě.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 38 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU