Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

17.08.2020 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Plno Čechů vyráží v létě na dovolenou, a to vlastním autem. Rodinou a dovolenkovou idylu však může narušit dopravní nehoda v cizině. Jak se v takové situaci zachovat? A na co nezapomenout?

Na co nezapomenout před cestou autem do zahraničí?

Dříve než vyrazíte, zkontrolujte nejen technický stav vozu. Potřebujete s sebou mít technický průkaz a zelenou kartu. Zkontrolujte také platnost technické prohlídky. Pokud cestujete zapůjčeným autem, je potřeba mít u sebe dokumenty, které vás opravňují k nakládání s vozidlem. To můžete doložit plnou mocí anebo nájemní smlouvou.

Co si zjistit před odjezdem do zahraničí?

V každé zemi je nutné dodržet základní povinnou výbavu, která se více či méně může lišit od té naší. Zjistěte si také číslo na policii, hasiče a záchrannou službu.

„Řada zemí EU již zrušila národní kontakty na policii nebo hasiče a využívají jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Neplatí to však všude a pro vaši pohodu a schopnost reagovat v případě potřeby, je důležité si ještě před přejezdem hranic zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi platí. Například policie v Německu používá číslo 110, v Rakousku 133, v Itálii 113,“ upozorňuje Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

V případě nehody je především nezbytné zajistit bezpečí osob na místě. Je důležité zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník. Dbejte také na vlastní bezpečnost a nasaďte si reflexní vestu, a to i tehdy, kdy to místní předpisy nevyžadují. Pokud při kolizi došlo ke zranění osob, poskytněte jim dle svých možností a schopností první pomoc. Kromě policie kontaktujte záchrannou službu a případně i hasiče.

Postup při dopravní nehodě v zahraničí: euroformulář, policie

Zdroj: Shutterstock

Musíte přivolat policii k dopravní nehodě v zahraničí?

Policii se k dopravní nehodě v zahraničí snažte přivolat skutečně vždy, i když nedošlo ke zranění osob. V některých zemích však policie vyšetřuje pouze závažné dopravní nehody, při kterých došlo k velkým zraněním, vysokým škodám na majetku anebo usmrcení. V jiných případech se budete muset obejít bez protokolu o šetření policie na místě.

S ostatními účastníky dopravní nehody vždy vyplňte evropský záznam dopravní nehody. „Záznam o nehodě podepište výhradně v případě, že zcela a úplně rozumíte jeho obsahu a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě,“ zdůrazňuje Ladislav Bělina.

TIP: Jak vyplnit euroformulář k dopravní nehodě

Nahlášení dopravní nehody pojišťovně

Pokud je auto nepojízdné, nebo se potřebujete poradit o dalším postupu, vždy kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. „Většina pojišťoven poskytuje pomoc s odtahem nepojízdného auta do servisu, případně i jednoduché opravy na místě nebo uskladnění vozu. Je však pravdou, že k zajištění komplexní pomoci je vhodné mít uzavřeno odpovídající doplňkové pojištění.

Slavia pojišťovna například v rámci cestovního pojištění nabízí možnost asistenční služby pro cesty autem. Našim klientům pak zajišťujeme nejen případnou přepravu jejich auta zpět do ČR, ale navíc i přistavení náhradního vozidla pro pokračování v cestě na dovolenou, právní pomoc nebo tlumočení, pokud je potřeba,“ říká Ladislav Bělina.

Způsobenou škodu musíte co nejdříve nahlásit svému pojistiteli. Pokud by se vám ho nedařilo kontaktovat, můžete se obrátit na národní kancelář země, kde k dopravní nehodě došlo. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty.

„Pokud vám takový postup nenařídí přímo na místě policie, nepřijímejte bez předchozí konzultace s vaší asistenční službou nabídku pomoci od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody,“ doporučuje Ladislav Bělina.

 

Uplatnění nároku na pojistné plnění

Svůj nárok na pojistné plnění a dokumentaci prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla je možné doručit přímo na příslušnou pojišťovnu viníka nehody. Pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru, můžete se obrátit i na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice. Kontakt na něj vám poskytne informační středisko České kanceláře pojistitelů.

Zdroj: TZ pojišťovna Slavia


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ