Jak dlouho je platný recept na léky?

05.09.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Zapomněli jste si léky vyzvednout hned po návštěvě lékaře a teď bádáte, jak dlouho recept asi může platit? A kdo a za jakých okolností může platnost prodloužit?

Po vypršení platnosti receptu od lékaře již nemá pacient nárok na výdej předepsaného léku. Délku platnosti určuje vyhláška č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů. Ta také platnost léků v roce 2008 prodloužila.

Platnost receptu běžného léku na předpis

Běžný recept na léčivé přípravky má platnost 14 kalendářních dnů (dříve 7 dnů). Počítá se přitom i den, kdy byl recept předepsán. Do této doby si jej také musíte vybrat u lékárníka. Lékař, který předpis vystavil, však může určit i jinou dobu platnosti. Ta však nesmí být delší než 1 rok.

Do kdy musíte vybrat recept na antibiotika?

Pokud vám lékař předepíše antibiotika nebo antimikrobiální chemoterapeutika, délka platnosti se zkracuje. Předpis si budete moci vybrat do 5 dnů. Výjimku tvoří pouze léčivé přípravky, které jsou určeny k místnímu použití.

Jak dlouho je platný recept od lékaře na léky

Zdroj: Shutterstock

Předpis na léky z pohotovosti a platnost

Takové prášky si musíte vyzvednout prakticky co nejdříve. Platné jsou totiž pouze 1 kalendářní den. Platnost však netrvá rovných 24 hodin. Recept můžete uplatnit nejpozději do konce dne, který následuje po dní vystavení.

Do této kategorie pak spadají i recepty, které jsou označeny jako „neodkladná“ nebo „akutní péče“ . Takový recept je předepsán lékařem, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale pacientovi poskytl neodkladnou akutní péči. Léčivý přípravek bude na účet veřejného zdravotního pojištění.

Jak dlouho je platný opakovací recept?

Opakovací recept lékař vystavuje, pokud pacientovi předepisuje několik balení stejných léků na určitou dobu. Typickým příkladem je opakovací recept na hormonální antikoncepci u žen. Platnost předpisu je šest měsíců. Ošetřující lékař však může stanovit i jinou dobu, ta nesmí být delší než 1 rok. Pacient si tak nemusí vybírat všechny léky naráz. Každý výdej musí lékárník vyznačit razítkem na recept.

Aby byl opakovací recept platný, musí obsahovat:

  • datum vystavení,
  • pokyn k opakovanému vydání léků,
  • počet výdejů číslicí i slovem.

Přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky

Recepty s léky, které obsahují omamné a psychotropní látky, se vystavují i na žádanku. Platnost receptu je stejná jako u běžných léků, tedy 14 kalendářních dní.

Jak a kdo může prodloužit platnost receptu na léky?

Kromě ošetřujícího lékaře, který recept vystavuje, může ještě platnost předpisu prodloužit lékárník. Jde to např. tehdy, pokud léčivý přípravek není na skladě v lékárně anebo chybí určitý počet balení, které pacient potřebuje. Pokud by se tak stalo, lékárník vystaví výpis z receptu. Ten bude mít stejně dlouhou platnost jako původní recept s tím, že doba začne běžet znovu ode dne vystavení výpisu. Výpis může lékárník pořídit, dokud je původní recept platný.

 

Platnost předpisu na dioptrické brýle

Lékařský předpis na brýle má platnost 90 dnů a před srpnem 2019 bylo možné na obruby i skla čerpat přípěvek pojišťovny. Dnes již bude na brýlové obruby přispíváno pouze dětem do 14 let včetně. Skla brýlí budou také hrazena omezeně, např. pokud se bude jednat o torické plastové čočky nad 10 dioptrií.

Zdroj: VZP

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: Spotřebitel