Stěžujete si na zprostředkovatele energetických aukcí? Čím vám komplikují život?

13.09.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Za prvních šest měsíců letošního roku narostl počet stížností na dodavatele a aukční firmy o desetinu. Nejvíce lidí řešilo potíže s fakturací nebo platebními podmínkami, na druhé příčce se umístily problémy se zprostředkovateli.

Energetický regulační úřad eviduje za první polovinu roku 7 567 podání spotřebitelů. Na prvním místě v pomyslném žebříčku se drží problémy s fakturacemi a platebními podmínkami, kam spadají třeba nevyřízené nebo pozdě vyřízené reklamace vyúčtování. Vzrůstá také počet stížností, jež se týkají zprostředkovatelů, aukcí a poradců. Na energetickém trhu se totiž vyrojily společnosti, které slibují zajištění nejnižší ceny elektřiny nebo zemního plynu u dodavatelů.

Svítá energetickým aukcím na lepší časy?

Aukce energií

Zdroj: Shutterstock

Stížností na aukce přibývá

Podání týkající se zprostředkovatelů postoupilo podle Energetického regulačního úřadu o tři příčky a nyní se drží na druhém místě. „Negativní vývoj statistiky v oblasti zprostředkování dokazuje, že předchozí varování z naší strany nebo ze strany České obchodní inspekce rozhodně nebyla bezdůvodná nebo přehnaná. Regulace aukcí a dalších forem zprostředkování, které se dnes vymykají energetickému zákonu, a tedy i našim kompetencím, musí být co nejdříve vyřešena v legislativě i spotřebitelské praxi,“ komentuje vývoj předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Statistika podání na Energetický regulační úřad

Celkový počet podání v prvním pololetí 2019

7 567

Fakturace, platební podmínky

21,4 %

Zprostředkovatelé, aukce, poradci

19,2 %

Změna dodavatele

11,1 %

Odstoupení, výpověď smlouvy

10,2 %

Smluvní sankce

10,1 %

Zjištění dodavatele

6,4 %

Změna odběratele

2,8 %

Změna smlouvy

1,4 %

Dotazy k energetickému zákonu

1,3 %

Neoprávněný odběr

1,2 %

Ostatní

14,9 %

Zdroj: ERÚ

Rizika aukcí elektřiny a plynu

Rostoucí počet stížností na zprostředkovatele a aukční společnosti zaznamenávají i neziskové organizace a spotřebitelské poradny. Rizika popisuje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený: „Spotřebitel se společností uzavře rámcovou smlouvu o poskytování služeb neboli přihlášku k výběrovému řízení. V té se společnost zavazuje provést výběrové řízení a obstarat nového dodavatele elektřiny nebo plynu. Spotřebitel se zase zavazuje s vítězným dodavatelem uzavřít smlouvu, což je pojištěno tím, že zprostředkovatele zplnomocňuje k uzavření smlouvy s dodavatelem.“

Součástí smluvních dokumentů může být i dohoda mezi zprostředkovatelem a odběratelem o exkluzivitě odběrného místa. V této dohodě dá spotřebitel společnosti volnou ruku v tom, aby za něho vyhledávala dodavatele a uzavírala s nimi smlouvu. V podstatě se tak vzdává svých svobod stanovených legislativou, tedy že si může sám vybírat dodavatele.

Potíž je v tom, že zatímco praktiky dodavatelů regulují příslušné zákony, hlavně energetický zákon, na zprostředkovatele je zatím legislativa krátká. Energetický regulační úřad může například dodavatelům uložit za nekalé jednání pokuty (milionové sankce padly nedávno), ale zprostředkovatelům už nikoli. Úřad proto ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracuje na přípravě nové legislativy. Zároveň podporuje i samoregulaci, do níž spadá třeba nedávno uzavřená Deklarace účastníků trhu s elektřinou nebo plynem.

Tip: Dodavatelé energií - dobří versus špatní.

 

Čtěte, co podepisujete

Nejúčinnější obranou před nekalými praktikami dodavatelů i zprostředkovatelů, je obezřetnost. „Dlouhodobě varujeme spotřebitele, aby nepodepisovali žádné dokumenty, které jim obchodníci předloží mezi dveřmi, ale aby si je v klidu prostudovali. Z dokumentu prezentovanému jako doklad o návštěvě nebo souhlas se zpracováním údajů se totiž může vyklubat smlouva. A je to i případ energetických aukcí,“ varuje Lukáš Zelený.

Pokud už dokument svým podpisem ztvrdíte, a o co se ve skutečnosti jedná zjistíte až po odchodu podomního prodejce, máte možnost od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit. „Platí tady lhůta 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud byl spotřebitel o této možnosti poučen. V opačném případě se lhůta prodlužuje na jeden rok a 14 dní, ledaže v průběhu tohoto období společnost dodatečně spotřebitele o možnosti odstoupení poučí, pak by měl spotřebitel na odstoupení 14 dní od dodatečného poskytnutí poučení,“ vysvětluje podmínky Lukáš Zelený.

Pokud spotřebitel lhůtu k odstoupení nestihne, může ještě odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy o dodávce energií nebo takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek energií u dodavatele. Ovšem to lze jen za situace, kdy uzavře smlouvu o dodávkách sám spotřebitel a opět mimo obchodní prostory vybraného dodavatele.

Tip: Bič na distributory energií. ERÚ chce srazit tarify za elektřinu i plyn

Prevence je důležitá

Také podle Energetického regulačního úřadu je nejdůležitější obezřetnost a prevence. „Proto jsme se rozjeli do krajů, kde oslovujeme nejvíce ohrožené skupiny, třeba seniory. Navázali jsme spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, přednášíme v Asociaci občanských poraden, jednáme se Sdružením měst a obcí České republiky a dalšími,“ dodává Stanislav Trávníček s tím, že úřad podává pomocnou ruku i v případě, kdy spotřebitelé řeší s dodavatelem konkrétní problém. Lidé mohou požádat o radu, zprostředkování dohody s obchodníkem nebo o zahájení mimosoudního řešení sporu.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel